Climatix Klima Santrali Uygulamaları

19 Haziran 2017 Dergi: Haziran-2017

Yazan: Salih Baydan, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bina Teknolojileri

Siemens Climatix POL63x ve POL42x kontrol cihazları klima santrali uygulamaları konusunda oldukça esnek konfigüre edilebilir bir yazılım paketi ile birlikte gelir. Climatix STD AHU V.3.08 tüm OEM’ler için ücretsiz şekilde sunulur ve harcanan mühendislik zamanını büyük ölçüde azaltır.

siemens resim 1 

Resim 1. Climatix POL600 ve POL400 Kontrol Cihazları

Haberleşme ve entegrasyon detayları için de hazırlanmış şekilde gelen STD AHU yazılım paketi doyurucu dökümantasyon içeriği ile de OEM’lerin otomasyon yazılımı konusundaki detaylara ayırması gerekebilecek zamanı hatrı sayılır derecede azaltır.

Climatix 400 ve 600 ürün grupları için kullanılabilir olan klima santrali uygulaması, daha kompakt küçük cihazlarda ve giriş çıkış sayısının daha az olduğu uygulamalarda Climatix 400 serisi ile kullanılabilir, daha kompleks ve çeşitli haberleşme imkânlarına gerek duyulduğu durumlarda ise Climatix 600 serisi ile kullanılarak, maliyet/performans oranı yüksek sonuçların ortaya çıkartılabilmesine imkân tanır.

siemens resim 2 

Resim 2. Climatix POL400 ve POL600 Uygulama Örnekleri

Climatix 400 Klima Santrali Uygulaması

Climatix POL424.50 ve POL424.70(dahili LCD ekranlı), Climatix AHU uygulaması ile birlikte gelir.

 • Dahili Modbus RTU ile 3üncü parti cihazlar ile ve Bina Yönetim Sistemleri ile uyum içerisinde çalışabilen,
 • Yerel ve uzak HMI bağlantısına imkân veren (process bus),
 • Limitli Giriş / Çıkış sayısına sahip,
 • 5 tip temel tip klima santralini kontrol edebilecek bir uygulamadır.

siemens resim 3 

Resim 3. Climatix POL400 Topoloji

Climatix 600 Klima Santrali Uygulaması

Climatix 400 Klima Santrali Uygulamasına ek olarak tamamen esnek olarak parametrik ayarların yapılabileceği bir uygulama yazılımı paketidir.

Haberleşme modülleri ile BACnet, Modbus, Mbus, LON gibi HVAC sektörünün popüler haberleşme protokolleriyle entegrasyon için hazır durumdadır.

siemens resim 4 

Resim 4. Climatix POL600 Topoloji

Dahili TCP/IP portu üzerinden MODBUS TCP haberleşmesine hazır olmasına ek olarak, endüstriyel tesislerdeki SCADA sistemlerine entegre olabilmek için OPC Server için entegrasyon da sağlanabilir.

siemens resim 5 

Resim 5. Climatix AHU Uygulaması Dökümantasyon ve Kılavuzları

Climatix AHU Uygulaması geniş bir dökümantasyon ile OEM’ler için ekstra zaman ve personel ayırmaya ihtiyaç duymadan cihazlarını çalıştırmayı mümkün hale getirir.

Siemens HVAC Laboratuvar’ında tamamıyla test edilmiş olan bu yazılım paketi;

 • Hiçbir programlama aracına ihtiyaç duymadan adım adım fonksiyonları konfigüre etme imkânı tanır.
 • Bina yönetim sistemlerine entegrasyon için standart bir konfigürasyonu destekler.
 • Yazılım dosyalarının kontrol cihazlarına yüklenmesi için çeşitli yöntemleri destekler. (Sd Kart, USB, TCP/IP, KNX ve LON Haberleşmeleri üzerinden ya da RS232 GSM Modem aracılığı ile)
 • Siemens Factory Tool ve Siemens SCOPE yazılımları ile test ve devreye alma aşamasındaki adımlarda OEM’ler için gerekli araçları sunar.

siemens resim 6 

Resim 6. Climatix AHU Uygulaması Giriş Çıkış Konfigurasyon Ayarları

 • Donanım Giriş/Çıkışlarının atanabilir olması sayesinde gerçek zamanlı olarak değişiklikler yapılabilir ve elektrik panosunda değişiklik yapmadan G/Ç yerleri değiştirilebilir.
 • Özel olarak hazırlanmış Excel tablosu ile IO atamalarına program konfigürasyonuna başlamadan ve donanım teklifi aşamasında karar verilebilir.

siemens resim 7 

Resim 7. Climatix Factory Tool

 • Cihaz fonksiyonlarının atamaları ve donanım konfigürasyonları birden fazla yol ile yapılabilir. Cihaz üzerindeki dahili HMI’dan eğer pano içerisine fiziki olarak ulaşım zor bir noktada ise harici HMI’dan, herhangi bir HMI mevcut değilse ya da tek tek tüm cihazlar için sahada gezilmek istenmiyorsa, sistem odasından IP bağlantısı kullanarak WebHMI üzerinden erişim sağlanarak, Climatix Factory Tool ya da SD Kart ile yapılabilir.
 • Ayarlamalar tek bir cihaz için yapıldıktan sonra parametre dosyası olarak kaydedilerek diğer cihazlar için tek tek ayar yapma gereksiniminin önüne geçilir.
 • Alarm listesi ve alarm konfigürasyonu konusunda oldukça esnek olan Climatix AHU uygulaması ile Alarm sınıfları değiştirilebilir, herhangi bir alarmın cihazı durdurup durdurmayacağı ya da manuel olarak reset gerektirip gerektirmeyeceği gibi detaylar kolayca seçilebilir.
 • Trend ve veri arşivi için gerekli tüm ayarlamalar halihazırdaki yazılım altyapısı içerisinden kolayca konfigüre edilebilir durumdadır.

 

Climatix Dijital AHU-Climatix IC ve Ağa Bağlı Saha Cihazları

Klima santrali uygulamalarında alışılagelmiş kablolama şekli ve saha ekipmanı yerleşimi Resim 8’deki gibidir.

siemens resim 8 

Resim 8. Klima Santrallerinin alışılagelmiş saha ekipmanı kablolaması

Bu kablolama şekli esnek olmayan karmaşık ve yıldız topolojiye sahip bir kurulum şeklidir. Climatix AHU yazılımı en son güncel versiyonu ile klima santrali saha cihazları kablolamalarına yeni bir bakış açısı getiriyor.

siemens resim 9 

Resim 9. Climatix Dijital AHU Topolojisi

Tüm saha cihazlarının modüler, esnek, tak-çalıştır ve düz bir topolojiye sahip, kablolama ve işçilik giderlerini azaltan yeni djital AHU versiyonu OEM’ler için pek çok avantajı da beraberinde getiriyor.

 • Standart yaklaşımın aksine saha cihazları ile ilgili tüm verilere tek bir kablo hattı üzerinden ulaşılarak, uygulamalarda kullanılacak olan giriş çıkış sayısı minimize edilir.
 • Tek bir kablo hattı üzerinden kontrol sinyalleri, pozisyon geri bildirimleri, alarmlar, hatalar gibi pek çok bilgiye ulaşılabilir ve bu bilgi klima santrali cihazının çalışmasında değerlendirilir.
 • Climatix AHU yazılımı ile ön tanımlı saha ekipmanları kolay bir şekilde devreye alınabilir OEM’lere ekstra yazılım hazırlama yükü getirmez.
 • Tüm bunlara ek olarak Climatix IC Bulut tabanlı uzaktan servis sistemi ile de bir araya getirildiğinde tam dijitalleşmiş bir klima santrali uygulaması ortaya çıkar.

siemens resim 10

Resim 10. Climatix Dijital AHU ve saha ekipmanları

siemens resim 11 

Resim 11. Climatix IC Bulut Tabanlı Uzaktan Servis Sistemi

siemens resim 12

Resim 12. Climatix POL400 Donanım Özellikleri

Örnek: POL424.70 için örnek bir klima santralinin konfigure edilmesi 

1) Öncelikli olarak POL4xx donanım özelliklerine bakılmalıdır. Örnekte POL424.70 üzerinden ilerlersek,

 1. B1, B2, B3 girişlerinin LG-Ni1000/PT1000 sensör girişi
 2. X1, X2 girişlerinin NTC10K sensör, kuru kontak yada 0-10V giriş
 3. X3,X4,X5 çıkışlarının sadece 0-10V çıkış
 4. X6,X7 nin sadece kuru kontak giriş
 5. X8 in kuru kontak ya da pulse girişi olarak atanabildiğini tablodan da teyit ederek görebiliriz.

2) Climatix Factory Tool aracılığıyla yazılımı konfigüre etme adımlarına başlayabiliriz. AHU tipi, tip 2 olarak seçildiğinde, bazı diğer seçimler ve varsayılan ayarlar otomatik olarak atanır. Cihaz resetlenip ayarlar uygulandıktan sonra, izin verilen kadarıyla konfigürasyonlarda değişiklikler yapılabilir. 

siemens resim 13 

Resim 13. Climatix Factory Tool Adım 1

3) Bu adımda ise varsayılan olarak ataması yapılmış Giriş Çıkışlarda değişiklikler yapılabilir.

siemens resim 14 

Resim 14. Climatix Factory Tool Adım 2

4) Bu adımda ise varsayılan olarak atanmış ayarlar değiştirilebilir, sıcaklık set değerleri, damper açılma kapanma zamanları vb. değiştirilebilir.

siemens resim 15

Resim 15. Climatix Factory Tool Adım 3Slider Altına
Söyleşi