Header

Borularda donmaya karşı koruma uygulamaları

30 Haziran 2008 Dergi: Aralık 2004

Günümüzde açık alanlarda bulunan boru hatlarının, soğuktan ve donmadan oluşan kırılma ve çatlamalara maruz kaldığı görülmektedir. Aynı sorunlara soğutma kuleleri boruları, su ishale hatları ve armatürlerinde de rastlanmaktadır. Oluşan bu kırılmalar ve çatlamalar, büyük mal, işletme ve üretim kayıplarına neden olmaktadır. Bu sebeple geliştirilen yeni teknolojilerle bu sorunlara çözüm getirilmektedir. En etkin çözüm, elektrikli ısıtıcı kablolarla boruların ısıtılmasıdır. Böylelikle boru hatları istenen sıcaklıkta tutulabilir, boru içinde akışkanın donması engellenir. Elektronik devireg termostatlar, en az enerji tüketimiyle en uygun şartların sağlanmasını sağlarlar. Bu sonucun sağlanması için, duyar elemanlar ve termostatlar hava şartlarını büyük bir doğrulukla anlamakta ve ısıtma sistemini en doğru zamanda açıp kapatmaktadır.

DEVI BORULARDA DONMAYA KARŞI KORUMA UYGULAMALARI

DEVI boru koruma sistemleri, deviflex TM ısıtma kablosu, devireg TM temostat ve montaj aksesuarlarını kapsamaktadır. Devireg TM termostatlar, en az güç tüketimiyle en uygun sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır.

DEVI boru koruma sistemleri aşağıdaki iki ana amaç kullanılır

1. Boruların donmasını önlemek

2. Borularda istenilen sıcaklık seviyesini sağlamak

Boru donma koruma sistemi, akışkan taşıyan borulardaki donmaları önlemek amacıyla, sıcaklık seviye koruma sistemi ise borudaki akışkan sıcaklığının her zaman istenilen seviyede kalmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Boru koruma kabloları, boru içinde ve dışında, dahili ve harici mekanlarda, toprak altı veya toprak üstü borularda kullanılabilmektedir.

Boru koruma sistemlerinin yararları:

1. Buzlanma ve donmadan etkilenmeyen borular.

2. Boru içinde sabit akış.

3. Toprak altı borular için, toprak derinliğinin azaltılması.

4. Bakım ve tamir masraflarının olmaması.

5. Boru sisteminde akışkanlığın artması ve akışkanın transferi için daha az güç gereksinimi.

6. Akışkanın boru boyunca sabit sıcaklıkta tutulması.

BORU ÜSTÜNE KABLO UYGULAMASI

Isıtma kabloları, toprak altı ve toprak üstündeki borulara monte edilebilir.

Toprak Üstü Borulara Kablo Uygulaması

Toprak üstü borularda iyi bir ısı yalıtımı gerekmektedir. Kabloları boru üzerine koymak için birden fazla yol vardır:

1. Bir veya birden fazla kablo boru uzunluğu boyunca düz bir çizgi halinde konulabilir, bkz. Resim 1, 2 .

2. Kablo boruya dalga şeklinde sarılabilir, bkz. Resim 3.

3. Kablo boruya spiral şeklinde sarılabilir, bkz. Resim 4

Borulara ısı yalıtımı yapıldıktan sonra, elektrikli kablo için uyarı etiketi konulmalıdır.

1. Boru çapı 50 mm’ den büyük değilse

2. Isı yalıtımı 50 mm’ den az değilse

3. Dış ortam sıcaklığı -30 ûC’nin altına düşmüyorsa

10 W/m yeterli olmaktadır.

Toprak Üstü Borulara Kablo Uygulaması

Boru koruma sistemi uygulanmış boruların çok fazla derine monte edilmeleri gerekmemektedir. Isıtma kablosu doğrudan boru üzerine konularak alüminyum bantla sabitlenmeli ve böylece kablo ile boru arasında iyi bir temas olması sağlanmalıdır. Boruların üstleri toprakla kapatıldıktan sonra elektrikli ısıtma kabloları için uyarı levhaları veya bantları konmalıdır. Levha veya bantlar, dıştaki boru kılıfının üzerine konabilir. Aşağıdaki örnekler boru koruma sistemlerinin seçilmesine yardımcı olmak ve bazı uygulama şekillerini göstermek amacıyla verilmiştir.

Büyük Çapta Plastik Borunun İçine Monte Edilmiş Isıtma Kablolu Plastik Boru

Bu tür uygulama yer altı borularında sıkça kullanılmaktadır. Dıştaki boru bir dereceye kadar koruma sağlamakta ve aynı zamanda da çevre sularının ısıtma kapasitesini düşürmesini engellemektedir.

Koruyu Boruların İçine Yerleştirilmiş Isıtma Kablolu Borular

Koruyu bloklar, borular ve kablolar için koruma sağlamakta olup, taş bir temel üzerine oturtulmalıdır.

Donmaya Karşı Elektrikli Isıtma Yapılan Borular

Borunun üst tarafı toprak üstünden en az 50 cm aşağıya konup üstü beton plakalarla kapatılır. Kablo kumla örtülür. Plastik bir bantla kablolarla ilgili uyarı yapılmalıdır.

BORU İÇİNE KABLO UYGULANMASI

DEVI ısıtma kabloları, boru içine montaj için tasarlandığından, boru içindeki maddeyle temas sağlanmasında bir sakınca yoktur. Bu tip uygulamalar için, deviflex TM DTIV-9 ve devi-pipeheat TM 10 arasında bir seçim yapılabilir. Kablo boru içindeki malzemeyle doğrudan temas halinde olduğundan, bu yöntem çok etkilidir.

Kablo, nispeten daha sert olduğundan montajı daha kolay kılmaktadır. Polietilen kaplamaya sahip olduğundan içme sularında herhangi bir tad değişikliğine neden olmamaktadır.

Bu sebeplerden dolayı, dış mekanlarda donmaya karşı korunmuş su ihtiyacı bulunan çiftçi ve bahçe bakımıyla uğraşanlar için büyük yarar sağlamaktadır.

Özellikle bu tip uygulamalar için, kablonun bükülüp, kesilmeden kullanılması gerekli olduğundan boru uzunluğunun tam olarak ölçülmesi gereklidir. Ayrıca vana bulunan yerlerden kablo geçirilmemelidir.

İçme suyu borularında kullanılan kablolar RCD röle üzerinden bağlanmalı ve boruların geçtiği yerlerde belirgin bir uyarı etiketi bulunmalıdır.

ÜRÜN SEÇİMİ

Sıcaklığı 40 ûC’yi geçmeyen borularda koruma için en yüksek kapasitesi 10 W/m olan deviflex TM ve devi-pipeguard TM 10/15/25 ısıtma kabloları kullanılır. Plastik boruların korunması için kablo kapasitesi 10 W/m’ yi geçmemelidir. Metal borular için kapasite daha yüksek olabilir.

Deviflex TM DTIV-9 ve devi-pipeheat DPH-10 içme suları için boru içinde kullanılır. Devi-hotwatt TM 55 borulardaki sıvıların aynı sıcaklıkta kalması için kullanılır. (85ûC’ye kadar.) Silikon kablolar ise yüksek sıcaklık ve yüksek kapasite gerekli olduğu zaman kullanılır. DEVI koruma ve sabit sıcaklık sistemi devireg TM 316, devireg TM 330 veya devireg TM 610 termostatlarla kontrol edilmelidir. Tüm devireg TM termostatlarda röle olup harici bir kontaktöre kumanda edilmektedir.

ISI KAYBI HESAPLARI

Isı kayıplarını hesaplamak için formüller veya tablo kullanılabilir. Aşağıdaki formül yaklaşık bir değer vermekte olup sadece bir fikir edinmek için kullanılmaktadır. Boru çapı, ısı yalıtımı ve dış ortam sıcaklığı, kapasite belirlemek için etken faktörlerdir.

Isı kaybı:

Q =[(2x3.14xlx(tr-tu)] / (In D/d)x 1.3

D (m) = Yalıtım dış çapı

d (m) = Boru dış çapı

L (m) = Boru uzunluğu

tr (ûC) = Boru içindeki sıvının sıcaklığı

tu (ûC) = Dış ortam sıcaklığı

l (W/m ûC) = Yalıtım malzemesinin ısı iletkenlik katsayısı

1.3 = Emniyet katsayısı

Cam yünü ve strafor gibi yalıtım malzemelerinin l’sı genellikle 0.004 W/m ûC’dir. l


Mak. Müh. Fulya AÇA

Saven Teknik 0216. 347 27 66


Etiketler


Söyleşi