Header Reklam
Header Reklam

Yalıtım Sektörünün Uç Beylerinden Santim Ltd.

25 Haziran 2008 Dergi: Ekim-Kasım 2000
Yalıtım Sektörünün Uç Beylerinden Santim Ltd. Yalıtım: İlhami bey Santim Limited ne zaman kuruldu?

İlhami Özkan: Firmamız İstanbul’da kurulu bir şirket iken, 1989 yılında Antalya'ya naklini gerçekleştirdik. Antalya'da önceleri asma tavan, su filtrasyonu gibi değişik konularda faaliyetteyken, bir bir buçuk yıl sonra yalıtımla ilgili çalışmalarımıza başladık. Geçen yıllarla birlikte yalıtım konusunda uzmanlaşan bir firma olarak gelişiyoruz. Kadromuz başlangıçta iki üç kişiyken giderek oniki onüç kişiye ulaştık. Bölgemizde, Alanya'dan Tekirova, Kaş, Kalkan'a kadar sahil bandında, iç kesimlerde de Burdur ve Isparta illerimizde aktif satış yaparak alt bayilikler oluşturuyoruz. Bu çalışmalarımızda büyük ölçüde başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Son ikibuçuk yıl Turizmin gerilemesi ile işlerimizde durgun bir dönem yaşasak da bu yılın turizmde canlılık yaşaması ve gelecek yılın da olumlu işaretler vermesi ile önümüzdeki dönemin daha yoğun geçeceğini görebiliyoruz. Dolayısı ile gelecek yılda Santim Ltd.’yi daha iyi noktalara getireceğimize inanıyorum.

Yalıtım: Bölgenizde yalıtım ile ilgili olarak ne tip talepler ile karşılaşıyorsunuz?

İlhami Özkan: Bizim bu bölgede öncelikli hedef müşterilerimiz turizm yalıtımları oluyor. Sanıyorum mesleğimin makina mühendisi olmasından olsa gerek ağırlıklı olarak tesisat yalıtımı konusunda aranıyoruz. Ayrıca soğuk oda yalıtımı konusunda da hizmet veriyoruz. Ancak su yalıtımı ile ilgili giderek artan çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde daha da artırmak istiyoruz. Turizm yatırımları dışında endüstriyel tesislerin yalıtım sorunlarına çözüm üretiyoruz. Bunların dışında kooperatiflere, münferit binalara teras çatı su ve ısı yalıtımı konusunda da hizmet veriyoruz. Su ve ısı yalıtımı ürünlerinin satış ve uygulaması çalışmalarımıza son birkaç yıldır özellikle ses yalıtımını da ağırlıklı olarak ilave etmekteyiz. Özellikle otellerin disko ve toplantı salonları ile jeneratör mahalleri ve kazan dairelerinin, sinema salonları ve ses kayıt stüdyolarının ses yalıtım çalışmalarını bölgemizde profesyonelce yapan tek firmayız diyebilirim.

Yalıtım: TS 825'in çalışmalarınıza etkisi oldumu. Özellikle önümüzdeki yıl için değerlendirmeniz nedir?

İlhami Özkan: TS 825 bölgemizde yeterince anlatılamadı. Önümüzdeki yılı az önce belirtiğim nedenlerden dolayı iyi bir çalışma dönemi olacak diye değerlendiriyoruz. Buna bağlı olarak biz de firmamızın bu dönemde eğitim çalışmalarını artıracağız. Yakın zamanda Makina Mühendisleri Odası ile birlikte düzenlediğimiz TS 825’i anlatacağımız bir seminerimiz olacak. İZODER’den bir konuşmacı davet ettik. Öncelikle bölgemizdeki makina mühendislerini hedefledik. Bunu yine bölgemizin mimar ve inşaat mühendislerine yönelik düzenleyeceğimiz seminerler izleyecek. TS 825 ile ilgili şunları belirtmek gerekiyor. Biliyorsunuz bölgemiz ağırlıklı olarak soğutma tesisatına yönelik iklim koşullarına sahip. TS 825 ise daha çok ısıtmaya yönelik kuralları standarda bağlıyor. Soğutmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü biliyoruz. Yakın dönemde eksik olan bu bölümün de standarda kavuşturulmasını bekliyoruz. Burada TS 825 ile ilgili asıl altını çizmemiz gereken nokta şudur. Bildiğiniz gibi standart bize malzeme türünü göstermekle birlikte asıl önemli olan uygulama detayını ne yazık ki veremiyor. Önümüzdeki dönemde esas olarak uygulamada karşılaşılan sorunların gündeme geleceğini düşünüyorum. Isı yalıtımı ile ilgili malzemenin belirlenmesi tek başına yeterli olamıyor. Bu malzemelerin uygulamaları da önem kazanıyor. Gerekli olduğu yerlerde aynı malzeme ile ısı ve ses yalıtımını birlikte çözebiliyoruz. Ayrıca birkaç malzeme birlikte kullanılarak ısı, su, ses, yangın yalıtımlarına çözüm üretebilir. Burada da uygulamanın doğru yapılması ve uygulama detayları büyük önem kazanıyor. Şu anda ısı yalıtımı kurallarının standarda bağlanmasını yeterli görmeyip yakın zamanda su, ses, yangın yalıtımı kurallarını içeren standartlarla geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha önemlisi yalıtım ürünü kullanan yatırımcıya yalıtımdan elde edeceği kazancı iyi anlatabilmemiz gerekiyor.

Yalıtım: Yalıtım sektörünün gelişmesi için neler yapılmalı?

İlhami Özkan:
Yalıtım sektörünü oluşturan bizler öncelikle şunu kamuoyuna anlatmalıyız. Daha doğrusu yalıtımı yapılarda aranır bir özellik yapmak için şunu yapmalıyız. Kişiler bir konut alırken veya oturacağı yeri seçerken, tatilini geçireceği oteli belirlerken bazı konfor şartları içinde ses geçirimsizliğini, ısı yalıtımını, yakıt için harcayacağı parayı, çatısının su geçirip geçirmediğini sorgular hale gelmelidir. Kamuoyuna bunu anlatmaya çalışırkan önce kendi çevremizden, çalışanlarımızdan, komşularımızdan, içinde yer aldığımız tüm topluluklardan başlamalıyız diye düşünüyorum. Yalıtım bilincini geliştirmek bir eğitim çalışması olduğu için planlı geçecek uzun yıllara gereksindiğimize, genç bir sektör olan yalıtım sektörünün de bu dinamizme sahip olduğuna inanıyorum.

Etiketler


Slider Altına