Header Reklam
Header Reklam

“Ülkemizde liderliği, dünyada ise saygın markalar arasında olmayı hedefliyoruz”

02 Haziran 2022 Dergi: Mayıs-2022
“Ülkemizde liderliği, dünyada ise saygın markalar arasında olmayı hedefliyoruz”

“Ülkemiz kazanırsa biz de kazanırız” anlayışını kendilerine prensip edindiklerini söyleyen Gökçe Brülör ve Han Enerji Firmaları Yönetim Kurulu Başkanı H. Ahmet İlhan, Türkiye’nin iklimlendirme sektöründe global pazardan aldığı payın yükseliş trendinde olduğunun altını çiziyor. İlhan, firma olarak nasıl bir anlayışla hareket ettiklerini ise şöyle özetliyor: “Ülkemizde liderliği, dünyada ise saygın markalar arasında olmayı hedefliyoruz”.


Firmanızı tanıyabilir miyiz? 

Brülör konusunda ihtisaslaşmış olan firmamız 1964 yılında Necmettin Gökçe tarafından kuruldu. Ülkemizin sanayileşmesi konusunda katalizör rolü oynadı. Güçlü teknolojik altyapı, geniş ve uzman servis teşkilatı ve geniş ürün portföyü ile ısı, enerji ve endüstri sektörlerine hizmet veriyoruz. Brülörlerimiz fuel oil motorin ve doğalgaz yakıtlarında, 50 kW ile 15 MW aralığında çalışıyor.  Ürünlerimizin en önemli özelliği yüksek verimli olmaları. Ürettiğimiz brülörler, ağır hizmet şartlarına uygunluğu ve sağlamlığı ile tercih ediliyor. Brülörlerimiz; küçük bir yerin ısıtılmasından büyük bir merkezi ısıtma tesisine kadar bütün ısıtma projelerine uygun olarak değişik tip ve kapasitede imal ediliyorlar. 

Han Enerji, kısa süre önce Gökçe Brülör’ün hisselerinin tamamını devraldı. Süreç hakkında bilgi verir misiniz?

Han Enerji, ülkemiz ve dünyanın en önemli problemi olan enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kuruldu. Yeni nesil ısı ve enerji teknolojileri konusunda, özellikle yenilenebilir enerji alanında  faaliyette bulunma üzerine bir programı var. Han Enerji firması olarak, bu stratejimize yönelik bazı uluslararası işbirliği operasyonlarımız sürüyor. Bu operasyonların ilki, 58 yıllık bir firma ve sektörümüzün önemli bir değeri olan Gökçe Brülör firmasını satın almak oldu.  Bu yatırımımızı, uzun soluklu büyüme stratejilerinin ilk adımı olarak görüyoruz. Çünkü biz, ‘ülkemiz kazanırsa biz de kazanırız’ anlayışını kendimize prensip edindik. Isıtma sektöründe 40 yıla dayanan tecrübemizi, 58 yıllık bir brülör firması ile birleştirerek sinerji oluşturmuş bulunuyoruz. Bu sinerjinin ortaya koyacağı imkanlarla, yani büyüyen yeni ekibimizle Han Enerji hedeflerine doğru yürümeyi planlıyoruz. 

Han Enerji cephesinde yeni adımlar bekleyebilir miyiz?

Şimdilik, ‘uluslararası boyutu da bulunan bazı stratejik adımlar için hazırlıklarımız sürüyor’ diyor ve orada kalıyorum.

“Gökçe Brülör’ü global ölçekte ileri brülör teknolojileri üreten bir şirkete dönüştürmeyi hedefliyoruz”

Gökçe Brülör ürün gruplarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Şu an için Doğalgaz Brülörleri, Sıvı Yakıt Brülörler ve Çift Yakıtlı Brülörler (doğalgaz + motorin, doğalgaz + fue- oil) ürün gruplarımız arasında. Fakat yakın gelecekte, bünyemize katacağımız yeni ürünlerimiz de olacak. 

İthalat/İhracat, Ar-Ge çalışmalarınız ve satış sonrası hizmetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Siz bir çırpıda, hepsini sıraladınız. Ancak; bunların her biri ayrı çalışma başlıklarıdır. İhracat seferberliği, tedarik kapasitemizi artırma seferberliği, tasarım iyileştirme ve Ar-Ge seferberliği, satış sonrası servislerle dayanışma seferberliği. Bunların her biri ayrı bir çalışma konusudur. Gökçe Brülör olarak, halihazırda ülkemizin enerji tasarrufu imkanları ile ilgili çalışmalarımız mevcut. 

Özellikle doğalgaza aşırı bağımlılığın ülkemiz açısından bir “milli güvenlik sorunu” olduğunu düşünüyoruz. Bu konu ile ilgili olarak çift yakıtlı brülörlerimizin ülkemizin bu milli güvenlik sorunu için bir çözüm fırsatını temsil ettiğini de biliyoruz. 

Doğalgazın fosil yakıtlar arasında, çevreye en az zarar veren yakıt olduğunu biliyoruz. Bu nedenlerle, ülkemizin fosil yakıtlar arasında doğalgazı daha çok tercih etmeyi bir devlet politikası haline getirmiş olmasını destekliyoruz. Bununla beraber, bu politikayı, doğalgaz tedarik risklerine karşı önlem alacak şekilde daha kapsamlı hale getirmenin bir zaruret olduğunu düşünüyoruz.   

Ürünlerimizin verimlilik ve fonksiyonellik düzeyini artırma adına yoğun bir Ar-Ge /inovasyon gündemimiz var. Yenilikçi bakış açısı ile markayı daha da büyütmeyi ve Gökçe Brülör’ü global ölçekte ileri brülör teknolojileri üreten bir şirkete dönüştürmeyi hedefliyoruz. 

Müşteri odaklı yönetim anlayışı, satış sonrası hizmetlerde de yüksek müşteri memnuniyetini zorunlu kılıyor. Bu bakış açısıyla başlattığımız, yetkili servislerle dayanışma seferberliğinde  çok güzel geri dönüşler aldık. Bu çerçevede teknik servis kapasitemizi; nitelik ve nicelik olarak artırarak, müşterilerimizin mutluluğunu garanti altına almayı planladık. 

Ürünlerinizle yer aldığınız referans projelerden bahseder misiniz?

Gökçe Brülör firması ülkemizin en köklü firmalarındandır. Bu nedenle, köklü ve prestijli pek çok tesiste ürünlerimizin çalışmasının memnuniyetini yaşıyoruz. Marmara Üniversitesi, Cerrahpaşa Hastanesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ülker Gıda, Renault, Galatasaray Üniversitesi bunlardandır. 

Pazar payı/hedeflerinizden bahseder misiniz? 

Şunu net olarak ifade etmek isterim; ülkemizde liderliği, dünyada ise saygın markalar arasında olmayı hedefliyoruz.

“2022 yılı Gökçe Brülör için çok yönlü bir yatırım yılı olacak”

2022 için firmanızda ne gibi yenilikler olacak? 

Biraz önce belirttiğim gibi, çok yönlü bir genel seferberlik çalışması başlattık. Firmamız, sektördeki görünürlüğünü artıracaktır. 2022 yılı Gökçe Brülör için çok yönlü bir yatırım yılı olacak. Tesis üretim altyapımıza yatırım, çalışanlarımıza yatırım, markamıza yatırım, yönetim sistemimize yatırım bunlardandır. 

Isıtma sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak, Türkiye’de sektörün gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemiz ve dünyada enerji ve ısı sektörüne yönelik ana trend çevrecilik ve sürdürülebilirliktir. Bu gidiş doğru bir gidiştir. Artık geriye döndürülmesi de beklenemez. Biz de firma olarak stratejilerimizi bu güçlü trende uygun yapmaktayız. Ürün portföyümüze yenilenebilir enerji segmentindeki ürün ve faaliyetleri eklemeyi de öngörüyoruz. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması ihtiyacı sıcaklığını koruyor. Biz de bu meyanda ciddi gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Sektörümüzün gelişimi de umut verici. Ülkemizde, bizim sektörümüzün cari fazla verdiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Türkiye iklimlendirme sektörünün global pazardan aldığı pay da yine artış trendindedir. 

Son olarak okuyucu ve sektör mensuplarımıza vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır?

Öncelikle, bize bu fırsatı vermiş olması sebebiyle, Doğa Sektörel Yayın Grubu camiasına teşekkür ederim. Bu sohbetimizi okuma nezaketi gösteren okuyucularımıza da teşekkür ederim. Yine ‘iklimlendirme’ camiamızın bir mensubu olmaktan dolayı mutlu olduğumu belirtirim. Sektör mensuplarımızın kamu politikalarına daha fazla katkı vermesini tavsiye ederim. 
 Slider Altına