Teskon 2015 Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülden Gökçen Akkurt: '12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi'nin içeriği oluşmaya başladı'

24 Ekim 2014 Dergi: Ekim-2014
TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi organizasyonunda gerçekleştirilecek olan 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve teskon+sodeks Fuarı (Teskon 2015), 8-11 Nisan 2015 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek. Tesisat sektöründe ve tesisat mühendisliği alanında 22 yıldır öncü rolünü başarıyla üstlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve teskon+sodeks Fuarı bir kez daha tüm sektörü İzmir’de ağırlayacak olmanın heyecanı ve gururunu taşıyor. 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi’nin hazırlık çalışmaları hakkında bilgi almak için Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülden Gökçen Akkurt ile konuştuk…

Teskon’un oluşumunda birçok alanda görev almış kişi olarak dünden bugüne kongreyi ve sektörü değerlendirir misiniz?

1993 yılındaki ilk kongrede öğrenci çalışan olarak adım attığım Tesisat Kongreleri, herkesin katılması gereken, olmazsa olmaz bir kongre, bir buluşma noktası, bir öğrenme ortamı olmuştur. Başlangıcından bugüne kadar aynı heyecan ve titizlikle hazırlanan kongremizin ilk kadın Yürütme Kurulu Başkanı olmak benim için bir gurur kaynağı. İkinci kez yapmakta olduğum bu görevde bu kez MMO’nun ilk kadın Şube Başkanı ile çalışıyor olmak ise ayrı bir gurur veriyor.
Kongremiz her defasında tesisat mühendisliğinin temel, güncel ve gelişmekte olan konularını ele alan, çeşitli platformlarda eğitim, bilgilendirme, düşünme ve tartışma ortamları yaratan zengin içeriğiyle ve sosyal etkinlikleri ile katılımcılarının takdirini kazanıyor, bir sonraki kongre tarihi hemen takvimlere işaretleniyor. Kongreler de ticari ürünler gibi arz-talep dengesi üzerine kurulu. Siz eğer ortaya iyi bir ürün koyarsanız yoğun bir taleple de karşılaşıyorsunuz. Eğer ürünle ilgili eleştirileri de övgüler gibi dikkate alırsanız ürününüzü geliştirebilir, güncel ve aranır olmasını sağlayabilirsiniz. Tesisat Kongreleri, en az bir yıl öncesinden başlayan Yürütme Kurulu çalışmaları, Düzenleme Kurulu, Danışmanlar Kurulu görüşleri, sektör dernekleri görüşleri, Seminer-Sempozyum-Kurs Yöneticileri görüşleri, bir önceki kongre katılımcılarının görüşlerini yansıtan anketleri ile şekillenen ve iletilen her bir fikrin, önerinin titizlikle değerlendirilmesi ile oluşur. Bu kez de aynı heyecanla kongre hazırlıkları sürüyor. Önceki kongreden daha fazla özet almayı istiyoruz.
Tesisat sektörü tabii ki kongremizin belkemiği. Sektörün katılımı, katkısı olmadan kongrenin gerçekleşmesi mümkün değildir. Sektörümüzden beklentimiz daha fazla bildiri üretmeleri. Yoğun iş temposunun arasında bildiri yazmak zor geliyor, biliyorum fakat onların en küçük tecrübelerini bile yazılı hale getirmeleri kendileri ile aynı alanda çalışan ya da bu alana yeni girecek olanlar için çok önemli bilgilerdir ve yazılı olarak kalacağı için her zaman erişilir olacaktır. Biz bu kongrede sektörden gelecek bildirilerin yazımında yardımcı olacak bir mekanizma oluşturma düşüncesindeyiz.

Teskon 2015’in ana teması, ‘Sağlık İçin Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi’ olarak belirlendi. Bu konuyu öne çıkarmanızın nedeni nedir ve kongrede ana temaya ilişkin hangi çalışmalar bizi bekliyor?

‘Isıl Konfor’ ve ‘İç Hava Kalitesi’, tesisat mühendislerinin verdiği hizmetlerin ana amacını oluşturur. Biz geçmiş yıllarda düzenlediğimiz kongrelerde Isıl Konfor, İç Hava Kalitesi konularını seminer ve sempozyumlarımızda ele aldık ve bunlar, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.
Isıl konfor; yaşanan, çalışılan ortamlarda rahatlığı ve verimliliği etkileyen ana faktördür. İklimlendirilen ortamlarda ısıl konforun sağlanması, insanların sağlık ve verimliliklerini etkiler. Bundan dolayıdır ki, günümüzde artık yaşanan ortamların sadece iklimlendirilmesi yeterli görülmemekte, ısıl konforu sağlayacak iklimlendirme yapılması gerekmektedir. Bina fiziği, giyilen giysiler, iklimlendirme sistemi seçimi-dizaynı, bina mimarisi ve iç mimari ısıl konforu etkileyen ana parametreler olarak sayılabilir. Bundan dolayı, ısıl konfor, disiplinler arası çalışmalar gerektiren bir konu olarak görülmektedir.
İnsanlar zamanlarının büyük bölümünü evde, iş yerinde, okullarda, hastanelerde, ulaşım araçlarında yani iç ortamlarda geçiriyor. Dolayısıyla, bu ortamlardaki kirli hava ve ev tozunun hem kısa hem de uzun vadeli olarak sağlığımıza olumsuz etkileri herkes tarafından biliniyor.
Bu sağlık etkileri, iş-okul saati kaybına yol açacak hastalıklardan, geçici olarak ortaya çıkan spesifik olmayan semptomlara kadar değişkenlik gösteriyor ve doğrudan veya dolaylı olarak iş-okul performansı kaybına sebep oluyor. Ülkemizde şimdiye kadar dış hava sürekli değerlendirilirken, iç hava kalitesi neredeyse hiç ilgi görmemiş. Ancak son dönemde bu alanda yapılan çalışmaların sayısı hızla artıyor.
Teskon geçmiş yıllarda düzenlediği platformlarda birçok kere ele aldığı bu konuları, 2015 yılında düzenlenecek kongrede de ana tema olarak belirleyerek, bilim alanında ülkemizin geldiği noktayı ortaya koymayı ve henüz oluşmakta olan, hem mesleki hem de halk bilincinin artırılmasını amaçlıyor.
Okullarda iç hava kalitesinin ölçümlenmesi ve öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik bir çalışma Macit Toksoy’un yöneticiliğinde kurulun bir komisyon tarafından sürdürülüyor. Bu yapılan çalışmanın sonuçları kongre içinde katılımcılarla paylaşılacak.
Teskon 2015’te Abdulvahap Yiğit hocamızın yöneticiliğinde ‘Isıl Konfor Sempozyumu’ ve Sait C. Sofuoğlu’nun yöneticiliğinde ‘İç Hava Kalitesi Sempozyumu’ gerçekleştirilecek. Yine Macit Toksoy, Sait Sofuoğlu ve İbrahim Atmaca hocalarımızın yöneticiliğinde ‘İç Çevre Kalitesi Seminerleri’ düzenlenecek.
Konferans ve çeşitli platformlarda bu konular katılımcılarla paylaşılacak ve çıkan sonuçlar kongre sonuç bildirgesinde kamuoyu ile paylaşılacak.

Teskon kendi alanına giren birçok konuyu sempozyum, seminer gibi farklı platformlarda ele alarak katılımcılarla buluşturuyor. Teskon 2015’te hangi konular bu platformlarda ele alınacak?

Teskon, farklı konu başlıklarında düzenlenen sempozyum ve seminerler ile çeşitli alanlardaki uzmanlık konularını kongreye taşımayı amaç edindi. Yöneticilerinin çalışmalarıyla gerçekleştirilen bu platformlara gelen bildiri ve gösterilen ilgi her kongrede daha da artıyor. Teskon 2015’te de bu platformlar yine önemli bir yer tutuyor.
Teskon 2015’te toplam yedi tane sempozyum düzenlenecek. Bunlar Mustafa Emre İlal yönetciliğinde “Bina Fiziği”, Hasan Heperkan yöneticiliğinde “Binalarda Enerji Performansı”, Abdulvahap Yiğit yöneticiliğinde “Isıl Konfor”, Sait C. Sofuoğlu “İç Hava Kalitesi”, A. Alper Özalp yöneticiliğinde “Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme”, Ali Güngör ve Y. Onur Devres yöneticiliğinde “Soğutma Teknolojileri” ile Ahmet Can yöneticiliğinde “Termodinamik” sempozyumları olarak belirlendi.
Şu ana kadar belli olan seminer konularını ise Macit Toksoy, Sait Sofuoğlu ve İbrahim Atmaca hocalarımızın yöneticiliğinde “İç Çevre Kalitesi Seminerleri”, Hasan Heperkan yöneticiliğinde “Tesisatta Yalıtım Semineri” ve yıllardır teskon kapsamında gerçekleştirilen ve bu kongrede Umran Serpen’in yöneticiliğinde düzenlenecek olan “Jeotermal Enerji Semineri” olarak ifade edebilirim.

Kongre platformlarına ilişkin çalışmalar şu an hangi aşamada?

İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya gibi illerden belirlenen ve alanlarında uzman 23 kişiden oluşan yürütme kurulumuz geniş katılımlı 4 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda Danışmanlar Kurulu’ndan gelen önerileri de değerlendirerek çalıştay, panel, sabah toplantıları gibi platformlarda ele alınacak konuları ve içeriklerini belirlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Geçen yıl düzenlenen ve dolu salonlarda gerçekleşen kurslarımıza yeni kursları da ilave ederek bu kongredeki konularımızı belirledik. Şu an kurs sayımız 24 olarak görünüyor. Bu kursları “Su Şartlandırma”, “Mutfak Havalandırması”, “Medikal Gaz Tesisatı”, “Sistem Seçimi”, “HAP (Hourly Analysis Program)”, “Akustik Tasarım”, “Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları”, “Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi”, “VAV Sistemlerinin Seçimi ve Bina Otomasyon Sistemlerinde Kontrolu”, “Şantiye Kuruluşu, Test Yıkama ve Devreye Alma İşlemleri”, “Soğuk Depo İşletmesi”, “Soğutma-Klima Sistemlerinde Bakım ve Arıza Bulma Teknikleri”, “Endüstriyel Havalandırma Sistemleri”, “İklimlendirmenin Temel Prensipleri, İç Hava Kalitesi Standartları”, “Yenilenebilir Enerjiye Giriş”, “Temel ve Uygulamalı Psikrometri”, “Yüzme Havuzları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme Esasları”, “Binaların Performansının Ekserj Bazlı Değişik Analiz Yöntemleriyle Değerlendirilmesi”, “Endütriyel Tesislerde Seyreltme Havası Hesabı ve Tasarımı”, “Binalarda Enerji Simülasyon Yazılımları ve Güvenilirlik Testleri”, “Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamalar”, “Sprinkler Sistemleri Projelendirme Esasları”, “Son Sığınak Yönetmeliği ve Havalandırma Hesapları” ve “Yangın Koruma Sistemlerinde Su Sisi ve Köpük Uygulamaları” olarak sıralayabilirim.
Katılımcılar, bu kurslara katılmak için mutlaka başvuru tarihlerine dikkat etmeliler. Salon kapasiteleri ile sınırlı olan kurs katılımı nedeniyle geç kalınması durumunda sıkıntı yaşayabilirler.
Kongre Yürütme Kurulu adına mühendis, sanayici, bilim insanları başta olmak üzere Tesisat Mühendisliği disiplininin bütün ilgililerini 8-11 Nisan 2015 tarihleri arasında 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’ne ve Teskon+Sodex Fuarı’na katılmaya davet ediyorum.
 
Prof. Dr. Gülden Gökçen Akkurt Kimdir?

1968 yılı İzmir doğumludur. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiştir. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nden 1992 yılında Yüksek Mühendis, 2000 yılında Doktor ünvanı almıştır. 2000 yılından bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2004-2007 yıllarında İYTE Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı, 2007-2010 yıllarında İYTE Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Ocak 2011’den bu yana İYTE Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nı, Temmuz 2014’ten itibaren ise Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Jeotermal elektrik santrallarında verim artırma yöntemleri, jeotermal enerji teknolojileri ile enerji verimliliği ve binalarda enerji performansı konularında çalışmaktadır.

Etiketler


Slider Altına
Söyleşi