' Son yıllarda hacimsel olarak büyük bir atılım gösteren iklimlendirme sektörü ürünleri, ekonominin önemli dinamiklerinden bîridir...'

13 Ağustos 2008 Dergi: Temmuz 2005
Ülkemizin 1980'li yıllar itibariyle değişen ekonomik ve sosyal yapısı, insanlarımızın yaşam standartlarında da önemli gelişmelere neden oldu. Bu gelişmeler bir çok yeniliği ve farklılığı beraberinde getirdi. Sektörümüz açısından bu süreci değerlendirecek olursak; evlerde nofrost buzdolaplarının kullanılmaya başlaması ve artık herkesin bu ürünleri tercih etmesi, ardından deepfreez kullanımı ve nihayetinde hava şartlandırma makinelerinin kullanımının yaygınlaşması, bu değişim sürecinin toplumumuza getirdiği yenilikler olarak incelenebilir. Süreç bir çok açıdan ülkemizin ve sektörümüzün dinamiklerini etkiledi. Yaşanan bu gelişmeler Türk ekonomisinde, sektörün önemli yer edinmesini de sağladı, ihracat rakamlarında da açıkça görülebilen ve özellikle son yıllarda hacimsel olarak büyük bir atılım gösteren iklimlendirme sektörü ürünleri, ekonominin önemli dinamiklerinden biridir. Yaşanan tüm bu gelişmeler kendi içinde birtakım ihtiyaçları da ön plana çıkardı. Bu ihtiyaçlardan en önemlisi; eğitimli insan gücüdür...

Sektörümüzle ilgili birkaç noktayı ele alacak olursak Bizler iklimlendirme ve soğutma teknikerleri olarak bu sektörün tasarım, üretim, uygulama, servis hizmetleri gibi hemen hemen her aşamasında aktif olarak yer alıyoruz. Bu görevler bizleri sektörün önemli elemanları yaptığı gibi, bizlere çok ciddi sorumluluklarda yüklüyor. Yaptığımız işin teknik sorumluluklarının dışında, hızla gelişen teknolojiyi takip etmek, yaptıkları işlerin risklerini minimuma indirebilecek önlemleri alabilmek, kullanıcıya verilen hizmetle ilgili doğru ve tatmin edici cevapları verebilme bilgisine sahip olmak gibi sorumluluklara da sahip olmak gerektiğinin bilinciyle hareket edilmeli... Son zamanlarda sıkça gündeme geldiği için değinmek istiyorum: Bir hastanede meydana gelen elim olay, klima sistemine bağlandı. Sonrasında toplumumuzun belli bir kesiminde "klimalar kötü cihazlar", "klimalar zararlı cihazlar" gibi sabit fikirler oluşmaya başladı. Ancak nasıl yanlış ilaç tedavisinde veya uygulamadan dolayı ölen/sakat kalan insanlar varsa, klimalarda oluşan sorunlar da buna benzer sonuçlar olması kaçınılmaz. Çünkü genelde temel sebep aynı. İşin uzmanı olmayan, eğitimini almayan kişilerin yanlış ve bilinçsiz uygulama yapması. Oysa biz biliyoruz ki, bu olayın sorumlusu klimalar değil yanlış yapılan uygulamalar ve bilinçsiz kullanım...

İklimlendirme cihazları, eğitimsiz kişi tarafından tavsiye edilip, uygulanırsa olumsuz sonuçların ortaya çıkması kaçınılmaz olur Dolayısıyla sorunun makinadan kaynaklanmadığını, bilgi eksikliğinden meydana geldiğini topluma anlatmamız gerekir. . işte bu noktada ihtiyaç, bilinci oluşturacak birimlerin ortaya çıkmasıdır. Sektörün yaşanan bu gibi aksaklılarını gidermek, tekniker arkadaşlarımızın bilgi düzeylerini gelişmelerin paralelinde tutmak, hatta üzerine çıkarmak, sektör ile meslek yüksek okullarının iklimlendirme ve soğutma bölümleri arasında koordinasyonu sağlamak, teknikerlerimiz arasında bilgi paylaşımını ve sosyal ilişkileri üst seviyeye çıkarmak amacı ile 2000 yılında İKSODER'İ (iklimlendirme ve Soğutma Teknikerleri Derneği) kurduk. 2000 yılında başlayan ve 2005 yılının ilk yarısına kadar Turhan KARAKAYA' nın yönetim kurulu başkanlığında, kuruluş amaçları doğrultusunda sektöre iklimlendirme ve soğutma teknikeri tanıtımı, görevlerinin ve yetkilerinin belirlenmesi, teknikerlerimizin bilgi seviyelerinin güncellenmesi ve geliştirilmesi amacı ile bilgi paylaşımı seminerleri gibi çok başarılı çalışmalar yaptılar. Bizler de aynı çalışmaları tekniker arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda devam ettirip, bilgi ve becerilerimizi geliştirmeye yönelik çalışmalar içerisindeyiz. Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, bizim ülkemizde de mesleki sivil toplum kuruluşlarının en büyük amaçları; mesleki temsil konusunda söz sahibi bir kurum olmaktır... Bu gibi oluşumlarda koordineli olarak bilgi aktarım çalışmaları yapmak, ilgili projelere ön ayak olmak oldukça önemli. Çünkü sektörün içinde faaliyetlerini sürdüren bir kuruluş, o sektörün tüm yönlerini, ihtiyaçlarını, sorunlarını yakından takip eder. İKSODER olarak, amaçlarımız ve vizyonumuz doğrultusunda ilgili kamu kurumlarıyla, bakanlıklarla bağlantı kurarak, sektörün sorunlarını, gerekli çözüm önerilerini dile getirerek, mesleki yapılanmamıza ve sektörümüze ivme kazandırmak istiyoruz. Derneğimizin bu yöndeki çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şu anda MEGEP (Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi) ile meslek liseleri iklimlendirme ve Soğutma Bölümü müfredat çalışmaları içerisinde, mesleki sivil toplum örgütü olarak aktif şekilde yer almaktayız. Aynı zaman da meslek yüksek okullarımızın iklimlendirme ve Soğutma Bölümleri' nin fiziki yapılarının iyileştirilmesi amacı ile bir kampanya düzenledik ve pilot okul olarak istanbul Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, iklimlendirme ve Soğutma Bölümü' nde bir tadilat/yenileme çalışması başlattık. Bunun için gerekli maddi kaynağı sektör kuruluşlarından ve kendi öz kaynaklarımızdan oluşturarak hayata geçirdik. Ağustos ayı başında projemizi tamamlamayı planlıyoruz. Bu vesile ile sizin aracılığınızla destekte bulunan tüm tekniker ve sektör kuruluşlarına teşekkürü borç biliyorum ve bunun bir başlangıç olduğunun müjdesini aracılığınızla ilan etmek istiyoruz. Dernek olarak bizim için 'eğitim' en önemli kavramlardan biri. Çünkü her yeni bilginin ömrü maksimum iki yıl. Dernek olarak bu oluşumların içerisinde olabilecek alt yapıya sahibiz.

İKSODER olarak üyelerimizin sektör ihtiyaçları doğrultusunda bilgi seviyelerini yükseltmek, iş kalitelerini daha iyi seviyeye getirmek, kamuoyunu bu konularda bilinçlendirmek amacı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Herkese çalışmalarında başarılar dilerim.

Etiketler


Söyleşi