Parafinans Faktoring, Hizmeti KOBİ'lerin Ayağına Götürüyor

10 Haziran 2011 Dergi: Mayıs-2011

Tesisat Market: Bize ?Faktoring?in Ne Olduğunu Kısaca Anlatır mısınız?

 

Seyhan Tavacı: Faktoring, mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yolu ile bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring şirketleri tarafından yönetilmesidir. Kısaca vadeli ticari alacak karşılığı finansman sağlayan bir sistemdir. Bir mal veya hizmet satışı yaptığını belgeleyen, ticari kimliğe sahip her gerçek ya da tüzel kişi faktoring hizmetinden yararlanabilir. Asıl olan ticari alacak hakkının doğduğunu veya doğacağını ispat eden fatura ya da iş sözleşmesi gibi bir belgenin varlığıdır. Böyle bir belge olmadan ibraz edilecek çek-senet gibi kıymetli evrak, tek başına asla faktoring işlemine konu olmaz. Faktoring hizmeti için vadeli alacaklarını nakite çevirmek isteyen KOBİ?lerin, şubelerimizden veya genel müdürlüğümüzden uzman personelimize ulaşması yeterlidir.

 

TM: Faktoring'in Avantajları Nelerdir?

 

ST: Faktoring işlemi ile vadeli mal veya hizmet satışı karşılığında ortaya çıkan alacak, vadesi gelmeden nakite dönüştürülür. Böylelikle nakit ihtiyacını karşılamada zaman problemi çözülmüş olur. Ayrıca faktoring bir kredi işlemi olmadığı için alacakları nakite çevirerek bilançonun daha likit hale gelmesini sağlayarak şirketin kredi değerliliğini arttırır. Faktoring işleminin sağlayacağı nakit akışı sayesinde ise işletmeler hammadde  ihtiyaçlarını peşin alarak indirim sağlar, bunun sonucunda da hammadde maliyetlerini düşürebilirler. Böylelikle de işletmenin rekabet gücünü artırabilir ve dolayısı ile müşteri kitlesine daha uygun satış koşulları sunarak işletmeyi büyütebilirler.

 

TM: Faktoring Sektörünün Durumunu Nasıl Görüyorsunuz?

 

ST: Sektörler itibarı ile en çok imalat, tekstil, gıda ve hizmet sektörünün ihtiyaçlarını karşılayan faktoring sektörü son yıllarda ciddi anlamda hareketlendi. BDDK yönetmeliklerine tabi olmamız nedeni ile faktoring sektörünün bilinirliği arttı ve geçmiş yıllardaki olumsuz imaj silinmeye başladı. Faktoring Derneği?nin desteği ve çalışmalarının sektöre ciddi anlamda katma değer yarattığını da söylemeden geçemeyeceğim. Sektörün yeniden yapılanması ile 50 milyar dolar seviyelerindeki işlem hacmi büyüklüğünün, önümüzdeki üç yıl içinde 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

 

TM: 2010 Yılında Faktoring Sektörü ve Parafinans Faktoring Nasıl Bir Gelişim Gösterdi?

 

ST: 2010 yılı Türkiye ekonomisi ve faktoring sektörü için kriz öncesi rakamlarının yakalanmaya başladığı bir yıl oldu. 2010 yılında faktoring alacaklarımız  77.785 TL, toplam aktifimiz ise 89.406 TL?ye yükseldi. 2010 yılı net karımız ise 5.347 TL?ye ulaştı.

Parafinans olarak pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle 2011 yılında İmes Organize Sanayi Bölgesi ve Beylikdüzü şubelerimizi de açarak şube adedimizi 6?ya çıkarmış bulunuyoruz. Şirket olarak KOBİ?lerin yanında olmaya devam ederek 2010 yılında KOBİ?lere yarattığımız 300 milyon TL finansal desteği 2011 yılında 450 milyon TL?ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda; 2011 yılı ilk 3 aylık döneminde, 2010 yılının aynı dönemine göre, işlem yapan müşteri adedinde % 13, net satışta % 59 ve brüt gelirde % 26 artış yakaladığımızı söyleyebilirim.

Parafinans Faktoring olarak en büyük avantajımız; KOBİ?lerin yoğun olduğu sanayi bölgelerinde şubeleşmeye önem verilmesi ve bu şubelerde, şirketimizin sahip olduğu nitelikli personel kadrosu desteğiyle hızlı ve kaliteli hizmetin, KOBİ?lerin ayağına getirilmesidir. Diğer bir avantajımız ise, mevcut ve potansiyel müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin CRM alt yapı desteğiyle sorumlu brokerlarımız tarafından  tespit edilmesi; daha sonra ise bu ihtiyaç ve beklentileri belirlenen müşterilere anında ve yerinde hizmet verilmesidir.


Etiketler


Slider Altına
Söyleşi