Makro Test İklimlendirme Sistemleri Ayar Dengeleme Devreye Alma ve Servis Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Işık Yücesoy: 'Amacımız, sektörün çözüm ortağı olmak'

01 Mayıs 2014 Dergi: Nisan-2014
Makro Test; hava ve su sistemleri için test-ayar-dengeleme (TAD), ses ve titreşim ölçümü, temiz oda performans testi, bina sistemleri kabulü, proje öncesinde-esnasında, uygulamada danışmanlık ve eğitim ile sektörün çözüm ortağı olma amacıyla kurulmuş bir firma. Makro Test İklimlendirme Sistemleri Ayar Dengeleme Devreye Alma ve Servis Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Işık Yücesoy, tasarlanan sistemlerin denetimini insanın sağlıklı ve konforlu yaşamını temel alarak yaptıklarını belirtiyor. “Görevimiz, sürdürülebilir bir enerji kimliğinin oluşmasına katkı sağlamak” diyen Yücesoy’dan Makro Test’i, faaliyetlerini ve hedeflerini dinledik…

Kuruluş amacımız, iklimlendirme sektöründe önemli bir eksikliği doldurmak

Makro Test, 2013 yılının sonunda kuruldu. Daha çok yeni bir firmayız. Kuruluş amacımız, iklimlendirme sektöründe önemli bir eksikliği doldurmak. Bu eksiklik, yaşam alanlarından bireysel tüketim alışkanlıklarımıza kadar birçok yerde kendini gösteriyor. İklimlendirme sistemlerini yaptıran, tasarlayan ve uygulamasını gerçekleştiren taraflar arasında herhangi bir denetim mekanizmasının olmaması, yüklü maliyetlerin yanında ayrıca çevre kirliliği ve sosyal sorunlara da sebep oluyor. Teknik gereklilikler ve standartlar çerçevesinde hazırlanan projeler, yatırımcının veya saha imalatçısının farklı bakış açıları sebebiyle hedeflenen sonuçtan uzaklaşabiliyor ve planlanan vazifeler gerçekleştirilemeyebiliyor. Herhangi bir bina projesindeki küçük bir teknik aksaklık ya da önemsenmeyen bir detay, çevre kirliliklerine sebep olabiliyor veya daha kötüsü, yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanabiliyor. Bizim işimiz tam da burada ortaya çıkıyor; herhangi bir yaşam alanı veya iklimlendirme tesisi için tasarımlanan ve gerçekleşen sonuçları tespit etmek. Tespit ettiğimiz bütün sonuçları, mühendislik etiğinden uzaklaşmadan, ticari kaygının birincil öncelik haline gelmediği bir şekilde değerlendirerek, proje tasarımcısına, uygulamacısına ve yatırımcısına rapor ediyoruz. İstenildiğinde sistem verimliliğini artırmaya yönelik, dengeleme ve ayarlama işlerini de yine teknik gereklilikler doğrultusunda yapabiliyoruz. Resmi olarak kuruluşumuzdan önce, Marmaray Projesinin denetimlerinin gerçekleştirilmesi için ISKAV bizden destek istedi. Biz de bu noktada ISKAV’a destek verdik. Marmaray’ın tüm fan (yangın fanları da dahil olmak üzere) ve havalandırma sistemlerinin testleri sırasında, gerekli prosedürleri oluşturduk ve o prosedürlere göre Marmaray’ın denetimini yapmaya başladık. Marmaray’da en küçüğünden en büyüğüne kadar, tüm istasyonların test, ayar ve dengelemesini ISKAV adına yaptık. Yenikapı ve Kazlıçeşme istasyonlarından başladık. Ben şahsen hem koordinasyonunu yürüttüm hem de bilfiil orada çalışmalara katıldım. Bütün fanların, havalandırma sistemlerinin tek tek tüm testlerini, menfezlerin dengelemesini yaptık, yangın fanlarının hepsinin testlerini gerçekleştirdik. Marmaray Projesinin, Makro Test’in kurulmasında önemli bir katkısı oldu.

Amacımız, malzeme bilgisi ile proje uygulama bilgisini birleştirip sektörde çözüm ortağı olarak yer almak

Türkiye’de iklimlendirme sistemleri konusunda denetim mekanizmasının olmaması, çok ciddi sorunlar yaratıyor. Akredite olmuş firmalar az da olsa var, bu konuda gerekli testleri ve denetimleri de yapıyorlar fakat biz bir adım ötesine gitmek istiyoruz. Amacımız, malzeme bilgisi ile proje uygulama bilgisini birleştirip sektörde çözüm ortağı olarak yer almak. Çözüm ortağı derken şunu kast ediyorum; biz Makro Test olarak, proje safhasından itibaren işin başında yer almak istiyoruz. Proje aşamasında işin içinde olmamız, testlerin daha erken yapılmasını ve doğru sonuçlar alınmasını sağlar, ayrıca hem bizi hem de projeciyi rahatlatır. Uygulayıcıya bizim ne gibi testler yapacağımızı, neyi amaçladığımızı anlatıyoruz. Çünkü testlerimizi mümkün olan en kısa sürede yapmak, en doğru sonuçları elde etmek, enerji verimliliğini en üst seviyelere çıkarmak, çevreyi ve insan sağlığını korumak Makro Test’in başlıca görevleri arasında. Aynı şeyi Marmaray Projesinde de uyguladık; sadece test yapmakla kalmadık, aynı zamanda problemli bölgelerin nasıl ve hangi tadilatlarla çözülebileceğini de önerdik, o önerilerimiz doğrultusunda birtakım tadilatlar yapıldı ve sistemler ona göre onaylandı. Yani Makro Test olarak sadece test yapalım istemiyoruz, biz süreçte beraber hareket edelim istiyoruz. Tamamen pozitif sonuçlar alabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Test sırasında çok ciddi oranlarda vakit kayıpları yaşanıyor. Çünkü hangi testin nasıl yapılacağını kimse bilmiyor. Test yöntemleri konusunda sektörün bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biz bir yandan test firması olarak, bir yandan da sektörün bu konudaki genel bilgisini yükseltmek amacıyla çalışıyoruz; standartları, testlerin neye göre, niçin, nasıl yapıldığını, enerji verimliliği ve insan sağlığına neden hizmet etmesi gerektiğini ve testlerin amacını anlatacağımız eğitimler tasarladık. Bu eğitimleri ücretsiz vereceğiz. Eğer mümkün olabilirse ISKAV’da uygulayıcılar, son kullanıcılar ve sektörümüzün diğer değerli kuruluşları ile test yöntemleri, prosedürleri ve sistem verimliliği hakkında bilgilerimizi paylaşacağız. Bu eğitimlerle temel amacımız, Türkiye’de ve yakın çevremizde bu bilgi birikimimiz ile lider olmak.

Denetleme, dengelemeyi de beraberinde getirir

Makro Test olarak birtakım test yöntemlerimiz var. Kanal Sızdırmazlık, Fanlar, Klima Santralleri, VAV-CAV Üniteleri, Kanal (Travers) Debi, Serpantinler, Enerji Geri Kazanım, Menfez Dengeleme, Merdiven Basınçlandırma, Asansör Basınçlandırma, Pompalar, Dengeleme Vanaları, Ultrasonik Debi Ölçümü, Eşanjörler, Kazanlar, Soğutma Kuleleri, Soğutma Grupları konularında Test-Ayar-Dengeleme (TAD) yapıyoruz. Aynı zamanda Temiz Oda gibi yerlerde; hava değişim katsayısını tespit etmemiz, partikül ölçümünü yapmamız, dumanın dağılımını tespit etmemiz, hepa filtrelerin testlerini yapmamız gerekiyor. Ama şimdilik sadece hava tarafındayız, henüz su tarafına girmedik. Önümüzdeki sene su tarafında da yer almayı planlıyoruz. Bu testleri yaparken Amerikan NEBB standartlarını kullanıyoruz ve tüm test sonuçlarını rapor halinde veriyoruz. Eğer proje safhasından itibaren çalışmaya başlarsak, bu testleri imalat aşamasında da yapabiliyoruz. Testleri imalat aşamasında yapmamız, uygulamacılar açısından da büyük avantajlar sağlıyor; hem maliyetleri azaltıyor hem de zamandan tasarruf etmemiz mümkün oluyor. Ama bu ‘biz proje sonunda test yapmayız’ demek değil. Bizden proje sonunda da destek bekleseler, elbette gider destek veririz ancak projenin başından itibaren beraber çalışmak olası birçok sorunu önlüyor. Proje sonunda bizi çağırdıkları zaman; öncelikle onlardan istediklerimizi belirtiyor, teste gitmeden önce proje bazında bir ön inceleme yapıyor, sonra sahada bir ön inceleme yapıyor ve neler yapacağımızı anlatıyoruz. Daha sonra da gidip testlerimizi yapıyoruz.
En önemli hedeflerimizden biri de, yatırımcıya ulaşmak. Yatırımcıya bu işin ne olduğunu, neden önemli olduğunu anlatmamız lazım. Bu testlerin en önemli amacı; istenilen hava kalitesini sağlamaktır. Bu sistemlerin temel özelliği; fabrikalarda, binalarda veya alışveriş merkezi gibi yerlerde insanların ihtiyacı olan hava kalitesini karşılamaktır. Bu ancak; kaliteli bir proje, kaliteli bir uygulama ve kaliteli bir test-ayar-dengeleme ile gerçekleştirilebilir. Makro Test olarak yatırımcıya da ulaşmak ve bunları anlatmak hedeflerimiz arasında. Yani projenin başından itibaren işin içinde olabilmek, yatırımcıya ulaşmaktan geçiyor. İşe yatırımcıyı da dahil edersek bu aynı zamanda işletim maliyetlerinde de kayda değer bir düşüş sağlayacaktır. Denetlemenin mantığı sadece ölçüm yapıp, ‘bu doğrudur, bu da yanlıştır’ demek değildir. Denetleme ile kurulumu tamamlanmış bir sistemi, çalıştırabileceğimiz en düşük enerji maliyeti ile çalıştırabiliyoruz. Çünkü branşmanlar arasındaki dengelemeyi yaparken, mutlaka her noktada bir referans tespit ediyoruz ve o referans tamamen açık oluyor. Yani o referanstan istediğimiz debiyi alacak şekilde her menfezi dengeliyoruz. Eğer iş denetleme prosedürüne göre yapılırsa, bu, sistemin en düşük enerji maliyetiyle ve en yüksek enerji verimliliğiyle çalışması demektir. Denetleme aynı zamanda dengelemeyi de beraberinde getirir.

Hedefimiz, 2014 senesinde önce TURKAK’tan daha sonra NEBB’den akredite olmak

Test-Ayar-Dengeleme yapan çekirdek bir grubumuz var. Bu grup; elektrik mühendisi, makine mühendisi ve teknisyen bir ekipten oluşuyor. Daha çok yeni bir firma olmamıza rağmen bazı projelerde çalıştık. Başakşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kanal kaçak testlerini ve Zorlu Center’da Apple mağazasının test ayar dengelemesini gerçekleştirdik. Makro Test olarak akreditasyon aşamasındayız. Bu seneyi akreditasyon üzerine yoğunlaşarak geçirmeyi planlıyoruz. Tüm testleri yapabiliyoruz, cihazlarımız son derece kaliteli, bu iş için gerekli her türlü kalibrasyonları ve sertifikaları olan cihazlardır. Hedefimiz, 2014 senesinde yurtiçindeki her uygulamaya cevap verebilmek için önce TURKAK’tan daha sonra NEBB’den akredite olmak. TURKAK’ın verdiği akreditasyon Avrupa’da da geçerli. Ama özellikle Amerikan firmalarının yaptığı işlerde veya onlara yapılan işlerde NEBB isteniyor. Dolayısıyla oralarda rekabet edebilmek için NEBB akreditasyonuna sahip olmamız gerekiyor. O nedenle bu iki akreditasyonu bu sene içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
TAD daha önceleri gündemde değildi, şimdi ise çok daha gündemde olan bir konu. Biz Batı’ya yaklaştıkça enerji verimliliği çok daha önem kazanır oldu. Dolayısıyla TAD konusu da gündemde yerini aldı. Türkiye’nin kullandığı enerjide, havalandırma ve klima sektörünün payı çok büyük, yaklaşık % 70’lerde. O nedenle bu noktada enerji tasarrufu sağlanması gerekiyor. Sektörümüzde test-ayar-dengeleme yapan, pazarın talebini karşılayacak firma sayısı her geçen gün artıyor. TAD bir ekip işi. Biz Makro Test olarak ortak çalışmaya açığız. Etik anlayışımız birlikte çözmeye dayalıdır. Sektörde bu konuda çalışan firmalarla da ortak çalışabilecek, tüm tecrübelerimizi ve birikimlerimizi onlarla paylaşabilecek bir firma olduğumuzun altını çizmek isterim. Bu konuda bir rekabet içinde hiçbir zaman olmayacağız. Sektörümüz için bu tarz firmalar ne kadar fazla olursa o kadar iyi olacaktır. Çünkü hiçbir firma tek başına yetişemez, ileride bunlar standart haline gelince, o noktaya kadar biz bütün bu firmaların gelişmesini destekliyoruz. Birlikte pazardaki boşluğu doldurmamız gerekiyor. Yavaş yavaş sektörde bu konuda bir farkındalık oluştu, dolayısıyla son kullanıcılardan da talep gelmeye başladı, bizi arayıp kendilerini test etmemizi isteyenler oluyor elbette. Çünkü kendilerini garantilemenin, enerji verimliliğinin ve sistemlerinin hakikaten doğru çalışıp çalışmadığını görmek istiyorlar. Özellikle yabancı firmalardan bu konuda çok talep geliyor.
Yurtdışında da işler benzer şekilde yürüyor. Ama çok daha eskilere dayanıyor tabii. Amerika’nın herkesin bildiği gibi ASHRAE standartları var. Bütün dünya bunu kullanıyor çünkü ASHRAE standartları edinilen tecrübelerin sonucunda oluşturulmuştur. NEBB de aynı şekilde. Bugün Türkiye’de henüz akredite olmayan firmalar da çalışabiliyor ama yakın dönemde bu akreditasyon konusunun mutlaka her firma için geçerli olması lazım.

TAD, Enerji Verimliliği Yasası içinde olması gereken bir konu

TAD’ın ülkemizde zorunlu olması gerektiğini düşünüyorum. Ama her şey yasayla olmuyor, bu bir zihniyet meselesi. Bu kültürün oluşması gerekiyor. Örneğin siz bir yatırım yapacaksınız ve yapacağınız yatırımın doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek istemez misiniz? Enerji Verimliliği Yasası içinde TAD’ın geçmesinin çok iyi sonuçlar doğurabileceği kanısındayım. Bu sene içinde TAD’ın Enerji Verimliliği Yasası içinde geçmesi için çalışmalara başlamayı planlıyoruz. Vakıflar; ISKAV olsun, İSKİD olsun bu çalışmaları yapıyor aslında, biz de bu çalışmalara katkıda bulunmak istiyoruz. Yeni bir firma olduğumuz için önceliklerimiz farklı, ama bu çalışmalar içinde yer almayı istiyoruz elbette. Vakıfların tüm çalışmalarına da destek vereceğiz. Çünkü işin doğrusu bu.
Firmalar bizi aramaya çekinebiliyorlar. ‘Test’ kelimesi, firmalarda bir tedirginlik oluşturuyor; ‘testten geçemezsem’ diye bir korku duyuyorlar. Ama biz de onlara test için neler yapacağımızı, ne gerektiğini anlatıyoruz. Farkımız burada. Örneğin kanal kaçak testi yapıyoruz. Daha teste girmeden kanallarında dikkat etmeleri gereken unsurları detaylı bir şekilde anlatıyor, yanlış bir şey varsa düzeltmelerini ve nasıl düzeltmeleri gerektiğini belirtiyoruz. Firmaların istenilen standarda uygun bir imalat gerçekleştirebilmeleri için çalışıyoruz. Periyodik olarak bu testlerin tekrarlanması gerekiyor. Çünkü test firmaları tüm kontrolleri ve dengelemeyi yapıyor ve sistemi belli bir yere getiriyor ama zaman içinde sistem başkaları tarafından değiştirilebilir ya da enerji verimliliğinde birtakım aksaklıklar yaşanabilir. O yüzden bu testleri devam ettirmek gerekiyor. Biz bu testlerde Travers yöntemi ile kanallarda delik açıyoruz. O delikler daha sonra düzgün bir şekilde kapatılıyor ve tekrar açılabiliyor. Yani herhangi biri gelip o delikleri tekrar açabilir ve ölçümleri yapabilir. Biz aynı zamanda böyle bir kolaylık da sağlıyoruz. Yöntemlerimizi, hangi noktadan hangi ölçümlerin yapıldığını da veriyoruz. Dolayısıyla bundan sonra iş daha da kolaylaşıyor. Önemli olan, ölçümlerimizin tekrarlanabilmesidir. Aldığımız bir ölçüm ertesi gün değişmez, dolayısıyla aynı noktadan aynı ölçümü alma şansı da tanıyoruz. Bu, sürdürülebilir bir çalışmadır. Akreditasyon kuruluşları da yaptığımız testleri düzgün, istenilen standartlara uygun yapıp yapmadığımızı denetliyor. Örneğin TURKAK’tan akredite oluyorsunuz ve yaptığınız işi belli periyotlarla TURKAK denetliyor.

Misyonumuz; sürdürülebilir bir enerji kimliğinin oluşmasına katkı sağlamak

Firmalar tek başına bir güç oluşturamazlar, ama ISKAV gibi bir çatı altında bu iş Türkiye’de çok daha düzgün ve sağlıklı bir şekilde yapılabilir. En önemlisi, haksız rekabetin önüne geçilir. Biz Makro Test olarak işimizi düzgün yapmaya odaklandık. Rekabeti bu nokta üzerinden götürüyoruz. Biz işimizi ne kadar iyi yaparsak, son kullanıcı dahil olmak üzere uygulayıcıya, projeciye, iş sahibine ne kadar iyi hizmet verirsek rekabette o kadar öne geçeriz. Makro Test olarak, bu işin yaygınlaşması için birlikte çalışmayı, enerji sarfiyatının önüne geçmeyi hedefliyoruz.  Rekabet yalnızca işimizi en iyi şekilde yapmak üzerine olabilir. Makro Test’in misyonu; kaynaklarımızın daraldığı ve son derece verimli kullanılması gerektiği günümüz koşullarında, yapılan bütün iklimlendirme sistemlerinin, sürdürülebilir bir enerji kimliğinin oluşmasına, temelde insanın sağlıklı ve konforlu yaşamı hedeflenerek dizayn edilen sistemlerin, evrensel insan haklarına saygılı, insanın temel hak ve hukukuna uygunluğuna katkı sağlamanın dışında, mesleğini ve mühendislik pratiğini icra ederken, çevre kirliliğine ve doğanın dengesini bozmaya dönük uygulamaları tespit edip, dünyamıza ve insanlığa katkı sağlamaktır.

Etiketler


Slider Altına
Söyleşi