Header Reklam
Header Reklam

İMSAD Sektörü Tek Ses Olarak Temsil Etmeyi Amaçlıyor

13 Haziran 2008 Dergi: Haziran-2007
İMSAD Sektörü Tek Ses Olarak Temsil Etmeyi Amaçlıyor

Dünyanın her tarafına inşaat malzemesi sattığımızı ancak global markalar yaratmadığımızı vurgulayan Turan, İMSAD?ın yeni dönem çalışmalarını dergimize anlattı.

İnşaat sektörü ekonominin itici gücü olmayı sürdürecek...

2006 yılında ikinci çeyrekte yaşanan dalgalanma bir miktar üçüncü çeyreği etkilese de, inşaat sektörü 2006 yılı dördüncü döneminde % 16.1?lik bir büyüme hızı kaydederek liderliğini korudu. Sonuç olarak, sektör 2006 yılını toplamda % 19.4 büyüme hızı ile tamamlayarak birinci sıradaki yerini aldı. Sektörün 2005+2006 kümülatif büyüme hızı ise % 45. Sektördeki istihdam ise 2006 yılı mayıs ayı itibarıyla (1.336.000 kişi) % 5.8 civarında. Sektörün GSMH içindeki 2006 yılı payı % 4.80 ve bu pay gelişmeye açık. Türk inşaat malzemesi sanayisi artan rekabet ortamında, hem yurtiçinde ekonomide etkilediği yan sektörlerle birlikte itici güç olmayı, hem de yurtdışında bazı dallarda dünya ve Avrupa lideri olmayı veya üst sıralara tırmanmayı sürdürecek. Özellikle konut yatırımları konusundaki hareketlilik 2007 yılında da devam edecek. Sektörün istihdama katkısı da oldukça önemli. 2005 yılında, toplam istihdamın % 5.3?ü olan 1.173.000 kişi sektörde istihdam edildi. 2006 yılı mayıs ayı itibarıyla da sektörde 1.336.000 kişi istihdam edildi ve toplam istihdamdaki pay % 5.8?e yükseldi. Sektörün istihdama katkısı yanında kalifiye olmayan insanlara iş sağlayabilmesi de önemli bir nokta. Diğer taraftan sektörümüzde kapanması gereken nitelikli ara eleman eksikliği olduğunu belirtmem gerekiyor.

İnşaat sektörü ekonomik istikrarsızlıktan en çabuk etkilenen ekonomik darboğazlardan en uzun zamanda ve zor kurtulabilen bir sektör. Sürdürülebilir olmayan gelişme çizgisi nedeniyle sektördeki Türk müteahhitler ve malzeme üreticisi sanayiciler pazar yaratmada son derece yaratıcı ve girişken olmak durumunda kaldılar. Sadece iç pazarla yetinmeyip dünyanın dört bir yanında faaliyet göstermekten çekinmediler. Böyle bir faaliyet, güçlüklerin yanında deneyim ve rekabet ortamında hareket etme avantajlarını da beraberinde getirdi. Bugün dünyanın her köşesinde bu konudaki Türk müteşebbislere rastlamak mümkün. Üstelik gelişmekte olan bir ülkenin temsilcileri olan sanayici ve müteahhitler, gelişmekte olan ülke temsilcileri ile değil, gelişmiş ülkelerle rekabet halinde başarılara imza atıyorlar. Sektörün bu atılımcı ve deneyim kazanmış yönü büyük bir avantaj olarak ortaya çıkıyor. Türk inşaat malzemesi üreticileri seramik, cam, çimento gibi sektörlerde Avrupa ve dünyada lider üreticiler arasında olup dünya ile rekabet ediyorlar. Türkiye üretim ve ihracat açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında. Yapı sektörü ekonomik büyüklük açısından, 2005 yılında yurtdışından alınan ihalelerde 9.8 milyar doları ve bunun yanı sıra yurtdışına satılan inşaat malzemelerinde ise 8.6 milyar doları buldu. İhracatta demir-çelik ürünleri birinci sırada yer alıyor ve doğal taşlar ikinci, çimento üçüncü sırada. Türk müteahhitlerin yurtdışındaki iş hacmi de giderek büyüyor. 2006 yılında yurtdışından alınan ihaleler 12.7 milyar dolara ulaşmış olup, Türk müteahhitlerin bugüne kadar iş yaptıkları ülke sayısı 65?e, gerçekleştirilen proje sayısı ise 3500?e ulaştı.

İMSAD, Sektörü "Tek Ses" Olarak Temsil Etmek için Yeniden Yapılanıyor

İMSAD olarak 2006 yılında yeni bir yapılanma projesine ağırlık verdik. Sektörü hem yurtdışında, hem de yurtiçinde temsil eden İMSAD, her fırsatta dile getirdiği gibi sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla sektör derneklerini de üyeliğe davet etti. Bu yapıya bir danışmanlık firması aracılığıyla yürütülen iki proje sonunda, yurtiçi ve yurtdışı örnekler araştırılarak karar verildi. Sektörde en etkin temsilin, üreticilerin ve derneklerin aynı çatı altında buluştuğu ve ortak çalışmalar yürüttüğü bir organizasyon ile sağlanabileceği ortaya çıktı ve süratle o doğrultuda çalışmalar yürütüldü. Önce olağanüstü genel kurulla gerekli tüzük değişiklikleri yapıldı ve ardından değişik sektörleri temsil eden 19 sektör derneği üye kaydedildi. Ayrıca üretici üyelerin sayısı da artmaya devam etti. Mart ayında yapılan seçimli genel kurul toplantısı sonrasında İMSAD?ın yeni yönetim kurulu beş dernek üyesinin de katılımıyla oluştu. Şimdi İMSAD sektörü tek ses olarak en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyor ve yapılanıyor. Beş önemli konuda komite çalışmalarına yakında başlayacağız. Komite koordinatörleri belirlendi. Çevre Komitesi, Dış İlişkiler Komitesi, İletişim Komitesi, Pazarı Büyütme Komitesi ve Teknik Komite oluşturuluyor.

Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi?ndeki (CEPMC) yönetim kurulu üyeliğimiz sektörümüz için kıymetli bir üyelik ve kaynak

İMSAD olarak da Avrupa Birliği geçiş sürecinde sektörle ilgili birçok faaliyet içindeyiz. Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi?ne (CEPMC) asil üyeyiz. Avrupa Komisyonu İşletmeler Genel Müdürlüğü ile aday ülke olarak sektörle ilgili çalışıyoruz. Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi?nde (YAMTEK) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile çalışıyoruz. TSE?nin teknik alt komitelerinde üyelerimiz faaller. Müzakerelerden sorumlu Devlet Bakanlığı ile sektörle ilgili 17 adet müzakere başlığında çalışıyoruz.

2007 yılından başlayarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi ve buna bağlı olarak bazı ürünlerde CE belgelendirme zorunluluğu başladı. Bir zorluk, bu belgeyi verecek yerli kuruluşların sayı ve kapsam olarak henüz yeterli olmaması. İhracat yapmayan, iç piyasaya hizmet veren KOBİ?lerin bu belgeyi süratle temin etmek için faaliyete geçmesi şart. Bir de 2008 yılı başında CE belgelendirmesi dışında kalan ürünler için uygulamaya konulması planlanan G belgelendirmesi de yeni bir uygulama olacak. O konuda da üreticilerin belge almaları gerekecek. Bu konularda sektörü doğru yönlendirmeye ve bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi?ndeki (CEPMC) yönetim kurulu üyeliğimiz sektörümüz için kıymetli bir üyelik ve kaynak. 2007 yılı başında zorunlu uygulamaya giren Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile ilgili Avrupa Komisyonu?ndaki gelişme ve çalışmaları bu üyelikle en etkin biçimde takip edebiliyoruz. Bundan sonra bu çalışmaların daha fazla içinde yer alarak ilgili mevzuat ve standartların oluşumunda sektör adına daha etkin görüş vermeyi amaçlıyoruz. Teknik Komite de bu konuda çalışmalar yapacak. Şu anda Avrupa inşaat sektörünün gündeminde olan yeni yasa ve mevzuatları takip ediyoruz. Sektörün envanterinin çıkarılması ve periyodik olarak bazı bilgilerin derlenmesi konuları da ele alınacak öncelikli konularımız arasında bulunuyor. Dünyanın her tarafına inşaat malzemesi satıyoruz. Firmalarımız Almanya?da, İrlanda?da yatırımlar yapıyor, tesis satın alıyor. İMSAD olarak da bu gelişmelerle ilgili bir politikamızın olması gerekiyor ki gelen hükümetlere sunabilelim. İnşaat sektörü alanının da global markalarını yaratmalıyız. Dünyanın her tarafına inşaat malzemesi satıyoruz. Firmalarımız Almanya?da, İrlanda?da yatırımlar yapıyor, tesis satın alıyor. İMSAD olarak da bu gelişmelerle ilgili bir politikamızın olması gerekiyor ki gelen hükümetlere sunabilelim. Yabancı hükümetler çok ciddi şekilde kendi firmalarını destekliyorlar. Bizde ise ağırlıklı olarak tekstil ve otomotiv sektörü destekleniyor. Otomotiv ve elektronikte gerçekleştirilen ihracatın % 80?i zaten ithal ediliyor. Yani katma değer elde edilemiyor. İnşaat malzemelerinde ise hammaddelerin çoğu katma değeri yüksek yerli kaynaklardan karşılanıyor. Ayrıca inşaat malzemeleri sanayicilerinin cari açık problemi yok, cari fazlalılığı var. İthalat yaptığımız miktarın üç mislini ihraç ediyoruz. O anlamda ülkeye cari fazlalık veren bir sektörüz. Yabancı sermayenin Türkiye?ye olan ilgisi de gittikçe artıyor. Önümüzdeki dönemde dünyaya Çin, Hindistan, Rusya, Türkiye ve Brezilya damgasını vuracak. Global firmalar bu ülkelerde olmak istiyorlar. İnşaat sektöründe yabancı sermayenin etkinliği artmaya başlayacak. Türkiye üretim merkezi oluyor.


Etiketler


Slider Altına