Header Reklam
Header Reklam

'İhracat Odaklı Sürdürülebilir Büyüme İçin Dünya Standartlarında Üretim Yapılmalı'

26 Haziran 2008 Dergi: Temmuz 2006
'İhracat Odaklı Sürdürülebilir Büyüme İçin Dünya Standartlarında Üretim Yapılmalı' 1991 yılından bu yana soğutma sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve sektörün gelişimine, değişen dinamiklerine tanıklık eden Panel Sistem’in 2007 yılına yönelik planlarına ilişkin bilgi aldığımız Levent Aydın’la, sektördeki üreticilerin sıkıntıları ve nelerin yapılması gerektiği üzerine de konuştuk

Son yıllarda ihracat odaklı bir büyüme gösteren soğutma sektörü yükselen bir grafik çiziyor

Son dönemlerde soğutma sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın kaliteli ürünler üretebildiklerini ve dünyanın değişik ülkelerinde başarılı projelere imza attıklarını görüyoruz. Bu sektörümüz açısından sevindirici bir gelişmedir. Ancak ihracat odaklı büyüme sağlayabilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için dünya standartlarında üretim yapmak gerekiyor. Bunu başarabilmek de yatırım yapmayı zorunlu kılıyor. Türk soğutma sektörü kalite ve teknolojiye yatırım yaptığı sürece dünya pazarında payını artırma şansı her zaman olacaktır. Tabi ki Ar-Ge ve yeni üretim teknolojilerine yapılan yatırım kadar uluslararası arenadaki tanıtımın önemini de göz ardı edemeyiz. İhracat odaklı sektör firmalarımızın uluslararası tanıtım ve yeni pazar arayışlarını üretim teknolojileri ve Ar-Ge yatırımları ile paralel yürütmeleri kaçınılmazdır.

Bugün İtalya’da üretim yapan büyük ölçekli bir firmanın üretim kapasitesi Türkiye’de markalı üretim yapan tüm firmaların üretim kapasitesini geçiyor

Sektörümüzde yaşanan en büyük sıkıntıyı merdiven altı üretimin engellenememesi olarak görüyorum. Merdiven altı üretimin engellenememesi, çok miktarda kalitesiz ürünün piyasaya arzına sebep olurken uluslararası standartlarda çalışan firmalar için de haksız rekabete yol açıyor. Malesef sektörümüzde üretim yapan firmalar ile ilgili devlet denetimi yok denecek kadar az. İlgili bakanlıklar nasıl bir gıda üretim şirketini denetliyor ve gerekli üretim koşullarını yerine getirmeyen firmalara muhtelif uyarı yöntemlerini uyguluyorsa aynı şekilde makine üreten firmalar için de bu denetimler yapılmalı ve ilgili standartlara uymayan firmaların gerekli standartları yakalaması zorunlu tutulmalıdır.

Böylece merdiven altı üretim engellenebilir, standartlara uygun firmaların maruz kaldığı haksız rekabet koşulları ortadan kalkabilir. Bu da standartlara uygun üretim yapan firmaların büyümesini, Ar-Ge yatırımları için kaynak ayırabilmesini ve sektörümüz ihracatının artmasını doğuracaktır.

Sektörümüzün en büyük sorunlarından biri de endüstriyel soğutma pazarındaki firmalarımızın büyüyememesi ve gelişmiş ülkelerdeki rakiplerimizin üretim seviyelerinin çok uzağında bulunmasıdır. Bugün İtalya’da üretim yapan büyük ölçekli bir firmanın üretim kapasitesi Türkiye’de markalı üretim yapan tüm firmaların üretim kapasitesini geçiyor. Küçük üretim kapasiteli firmalar ise doğal olarak her biri kendi içinde Ar-Ge ve üretim teknolojisi yatırımlarını yeterli ölçüde gerçekleştiremiyor.

Endüstriyel üretimi destekleyen önemli unsurlardan biri de yan sanayi imkanları ve hammadde tedarik imkanlarıdır. Bu konuda da gelişmiş ülkelerdeki rakiplerimize göre önemli dezavantajımız bulunmaktadır. Üretim hacminin artmasına paralel olarak bu problemin çözüleceği inancındayım.

Teknolojisi ve üretim kapasitesini arttırmak isteyen firmalarımız için en büyük zorluk doğal olarak maddi kaynak eksiğidir. Bu konudaki orta ve uzun vadeli kredi imkanların artması da sektörümüzün gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Son olarak söylemek istediğim konu özellikle ihracat odaklı çalışan firmalar için uygulanan teşviklerin arttırılması ihtiyacıdır. Şu anda uygulanan teşvikler yeterli değildir. Yurt dışı fuar, reklam, tanıtım, irtibat ofisi, pazarlama giderleri, tanıtım amaçlı seyahat giderleri gibi maliyetler için ihracatçı firmalara verilen teşviklerin kapsamının ve oranlarının genişletilmesi ihracatçının Pazar payını arttıracak ve dolaylı olarak istihdamın, ihracatın ve vergi gelirlerinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Soğutma alanında ülkemiz potansiyel ve gelişmekte olan bir pazar yapısına sahip

Türkiye pazarı sektörümüz açısından büyümekte olan bir pazar. Toplumumuzun gıda tüketim ve satınalma alışkanlıklarının değişmesine paralel olarak gıda üretim tesisleri yeni yatırımları artmakta ve mevcut tesislerde ise yenileme yatırımları yapılmaktadır. Gıda normlarında Avrupa Birliği normları ile bütünleşmemiz, gıda tesislerinin soğuk depolama ve soğuk zincir yatırımlarını zorunlu kılmaktadır. Taze gıda yanında donmuş gıda tüketimi de artış trendi içindedir. Bu da sektörümüz pazarı için olumlu bir gelişmedir. Yine tarım ve su ürünleri sektöründe son yıllarda endüstriyel yatırımlar artış eğilimi içindedir. Bu sektörlerde birkaç yıl önce küçük işletmelerin egemenliğini şimdi daha büyük sanayi işletmeleri almaktadır. Büyük ölçekli işletmelerin de yatırım imkanları daha büyük ölçeklerde gerçekleşmektedir.

Yurtdışına bakarsak özellikle Avrupa Birliğine yeni katılmış veya yakın dönemde katılacak olan ülkelerde gıda tesisi teşviklerinin arttığı ve bu doğrultuda yatırımların artmakta olduğunu görüyoruz. Bu yatırımlardan sektörümüz açısından payımızı arttırmaya çalışmalıyız. Şu anda güvenlik nedenleri ile zorluklarla karşılaşılan Irak pazarına da tüm sektörün dikkatini çekmek istiyorum. Şu dönemde başlatılacak pazarlama çalışmaları güvenlik sorununun aşıldığı dönemlerde sektörümüze önemli iş imkanları sağlayacaktır.

Ar-Ge yatırımları sayesinde yurtdışı ihracat oranının artmasının ve uluslararası kalite standartlarında üretim  yapılmasının sektörün büyümesine etkisi tartışılmaz bir gerçek

Ülkemizde maalesef Ar-Ge’ye yönelik yatırımların yeterli düzeyde olduğunu söylemek olanaksız. Soğutma sektörünün ana kolları olan klima ve ticari soğutma alanında bu konuda çok ciddi gelişme kaydeden sanayi kuruluşlarımız mevcut, ancak firmamızın içinde bulunduğu endüstriyel soğutma alanında bunu söylemek mümkün değil. Ar-Ge çalışmaları ciddi maddi kaynak ve insan kaynağı gerektirir. Sektörümüzün büyük bölümünün küçük ölçekli firmalar tarafından teşkil olması, firmamız gibi büyük ölçekli birkaç firma dışındaki firmalar için Ar-Ge yatırımını olanaksız kılmaktadır.

2007 yılı bu güne kadar hiç çalışmamızın olmadığı USA pazarına giriş açısından da alt  yapımızın hazırlandığı bir yıl olacaktır

Panel Sistem; Ar-Ge, kalite ve planlama açısından altyapısını oluşturmuş bir firma... Üretim miktarı ve üretim çeşitliliğini arttırma amacı ile yeni yatırım için fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. 2007 yılı içinde yeni üretim tesisimizi oluşturmayı planlıyoruz.

2006 yılı Panel Sistem için ihracat çemberimizi genişletme yılıdır. Bu yıl içinde 9 adet yurtdışı fuara katılmayı planladık. Bulardan yaklaşık yarısı mevcut pazarlarımızı güçlendirmeye yönelik, diğer bölümü ise yeni Pazar arayışlarımız için olacaktır. 2007 yılı ise yeni, üretim tesisimizle birlikte, kapasitemizin, ürün çeşitliliğimizin, yeni pazarlarımızın artış yılı olacaktır. 2007 yılı bu güne kadar hiç çalışmamızın olmadığı USA pazarına giriş açısından da alt yapımızın hazırlandığı bir yıl olacaktır. 

Ropörtaj ÖZDEN ÖZKAN

Etiketler


Slider Altına