Header Reklam
Header Reklam

“Hedefimiz, 2050 Yılına Kadar Karbon Nötr Olmak”

25 Nisan 2022 Dergi: Nisan-2022
“Hedefimiz, 2050 Yılına Kadar Karbon Nötr Olmak”

57 yıldır yalıtım sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan İzocam, tüm çalışmalarında ana eksene “çevre ve insan sağlığına zarar vermemek” fikrini oturtuyor ve “sürdürülebilir yarınlar” için çevre dostu adımlar atıyor. 
Yalıtım sektöründe İzocam, “sürdürülebilir yarınlar” şiarıyla yaptığı tüm yatırımlarda insan ve çevreyi ana başlık olarak belirliyor. İzocam Genel Direktörü Murat Savcı ile bu anlamda nasıl bir anlayış içinde olduklarını ve neler yaptıklarını konuştuk...

Soru: İzocam’ın “sürdürülebilir yarınlar” sloganının altında yatan ana amaç nedir?
Cevap: İzocam olarak, 2050 yılına kadar karbon nötr olma yönünde hedefler belirledik, bu kapsamda 2025 ve 2030 yılları için yol haritalarımızı oluşturduk. 2030 yılına kadar direkt ve indirekt sera gazı emisyonlarını en az %33 azaltmayı sağlayacak yatırım planlarını devre aldık.

S: Bu anlamda Tarsus tesisinde yaptığınız çalışmaya ayrı bir paragraf açmak gerekiyor sanırım. 
C:  Minimum çevresel etki ile çalışmasını sağlamak amacıyla en son Tarsus tesisinde baca filtresi yatırımı yaptık. Yeni filtre yatırımımız sayesinde tüm emisyon salımını standartların çok altına çekmeyi hedefliyoruz. Büyük ölçekli bu çevre dostu yatırım sayesinde dünya standartlarında hava emisyon değerlerine ulaşacağız. Bu önemli proje, İzocam’ın sürdürülebilir bir dünya için yaptığı katkıdır. 

“Ambalaj Yenileme Projesi oldukça önemli”

S: Ambalaj Yenileme Projesi’ni biraz detaylandırmanızı istesek neler söylersiniz?
C: İzocam’ın çevreye katkı sağlayan bir diğer önemli çalışması ise ambalaj yenileme projesi oldu. Geçtiğimiz zaman içinde mineral yün ürün grubunda ambalajlarını yenilemeye başlayan İzocam, öncelikli olarak İzocam Camyünü ambalajlarını Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma için belirlediği küresel hedeflere olan katkısını vurgulayacak şekilde yenilemişti. 2021’de İzocam Taşyünü ambalajları, ürünün insan sağlığına ve çevreye duyarlılığını ifade edecek şekilde yenilendi. Yarı şeffaf beyaz olan yeni ambalajlarda daha az boya kullanımına yer verilerek, ambalaj boyları ve kullanılan paketleme miktarları yeniden düzenlendi. Bu sayede atık oluşum miktarı azaltıldı ve çevre dostu bir ambalajlama ile sürdürülebilirliğe katkı sağlandı.

S: EUCEB sertifikası İzocam için ne ifade ediyor?
C: Sağlığın yaşayan tüm canlılar için önemli olduğunu hatırladığımız bu günlerde, başta insan olmak üzere tüm canlıların sağlığını ve doğayı gözeten yalıtım ürünlerinin kullanılmasına dikkat ediyoruz. Ülkemizdeki yasaların zorunlu tutmamasına rağmen, geri dönüşümlü malzemelerin kullanıldığı, insan sağlığına zarar vermediği kanıtlanmış ürünler üretmeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda 14 yıldır İzocam Taşyünü ve 13 yıldır İzocam Camyünü ürünlerde EUCEB sertifikası için hayata geçirdiğimiz sürekli yatırımlarla sektöre liderlik ediyoruz. İzocam marka mineral yünler, sahip oldukları EUCEB sertifikası ile insan sağlığına zarar vermeyen ve doğada çözünebilen ürünler olduklarını uluslararası standartlarla kanıtlıyor. Deri ve solunum yoluyla vücuda nüfuz eden elyafların, vücuttan çözünerek atıldığını ispatlayan EUCEB sertifikası ile İzocam Taşyünü ve İzocam Camyünü ürünlerin kanserojen olmadığı bağımsız bir kurum tarafından belgelenmiş oluyor. EUCEB sertifikası olan ürünler sürekli test edilerek, elyafların zararsız olduğu sertifika süresince garanti ediliyor.

S: Bir de “HBCD Free” konusu var. Bu konuda neler söylersiniz?
C: İzocam, XPS ve EPS polistiren bazlı ürünlerin, kalıcı bir organik kirletici olarak tanımlanan HBCD içermemesi yönündeki uyarıcı faaliyetlerini de sürdürüyor. HBCD maddesinin bu ürünlerde kullanımı, ülkemizde Kasım 2019 itibarıyla yasaklanmış durumda.  Bu nedenle XPS ve EPS ürünleri alınırken ‘HBCD Free’ (HBCD içermez) olduğuna dikkat edilmesi gerekiyor. İzocam marka XPS ve EPS ürünler, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yasaların belirttiği çerçevede üretiliyor.

“Sürdürülebilir kalkınma için belirlenen 17 küresel hedefin 8’ine katkıda bulunuyoruz”

S: BM’nin küresel hedeflerine katkıda bulunma noktasında da çalışmalarınız var. Bunları biraz açar mısınız?
C: Sürdürülebilir ve sağlıklı yarınlar için farkındalıkla hareket eden İzocam’ın ürünlerinin diğer bir önemli özelliği ise; Birleşmiş Milletler’in küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında geliştirdiği “Sürdürülebilir Kalkınma İçin 17 Küresel Hedef”in 8’ine de doğrudan katkıda bulunmalarıdır. İzocam ürünleri, sahip oldukları özellikler ve sundukları faydalar sayesinde; “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, “Sorumlu Üretim ve Tüketim”, “İklim Eylemi” ve “Amaçlar için Ortaklıklar” gibi 2030 yılına kadar tamamlanması beklenen ve geleceğimize yatırım yapan önemli hedeflere ulaşılmasına destek oluyor.Slider Altına