Slider Altına

“Yeni cihazımız, -80 ˚C ve altında soğutma yapabiliyor”

24 Şubat 2017 Dergi: Şubat-2017

FrigoBlock Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın

FrigoBlock Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Ar-Ge Müdürü Deniz Yılmaz

İstanbul’da 1991 yılında kurulan FrigoBlock A.Ş., kurulduğu günden itibaren endüstriyel soğutma sektöründe faaliyet gösteriyor. Bugün yaklaşık 12 bin m2 kapalı alanda üretim yapan ve ürünlerini Şili’den Yeni Zelanda’ya kadar ulaştıran FrigoBlock, -80 ˚C ve altında soğutma yapabilen yeni bir cihaz geliştirdi. Cihaz hakkında teknik detayları, firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın  ve Ar-Ge Müdürü Deniz Yılmaz’dan dinledik…

Firmanızı tanıyabilir miyiz? Firma ne zaman ve nerede kuruldu? Firma yapılanmanız hakkında bilgi verir misiniz?

Üretim firmamız olan FrigoBlock 1991 yılında İstanbul’da kuruldu. Ancak proje-taahhüt firmamız olan Frigo Mekanik’i de kapsama alırsak, grubumuzun yaklaşık 30 yıldır endüstriyel soğutma konusunda faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz. İlk yıllarda grup şirketlerimizle mühendislik-ithalat-taahhüt ekseninde faaliyet gösteriyorduk. Zaman içinde kendi üretim tesisimizi, ar-ge birimimizi oluşturduk ve bugün yaklaşık 12 bin m2 kapalı alanda üretim yapan ve ürünlerini Şili’den Yeni Zelanda’ya kadar ulaştıran bir konuma yükseldik. Endüstriyel soğutma sistemleri konusunda proje-taahhüt firmamız Frigo Mekanik de hem ülkemizde hem de dünyanın her bölgesinde başarılı uygulamalara imza atıyor.

Ürün gruplarınız hakkında bilgi verir misiniz?  

Endüstriyel soğutma tesisleri için makine ve ekipmanların üretimini gerçekleştiriyoruz. Hacim soğutmasında kullanılan monoblok, split tip, endüstriyel tip, merkezi sistem soğutma makineleri üretiyoruz. Bunların yanında soğuk su üretme grupları, kar üretimi, buz pisti ekipmanları, ultrasonik nemlendirme üniteleri ve etilen alma cihazları da, üretim kalemlerimiz içindedir.

-80 ˚C ve altında soğutma yapabilen son ürününüz hakkında detaylı bilgi paylaşır mısınız?

-80°C ASHRAE tanımına göre ultra düşük sıcaklık sınıfına girmektedir. Ultra düşük sıcaklık seviyelerini tek kademeli soğutma sistemleri ile elde etmek çok zordur. Bu nedenle bu çalışmada olduğu gibi iki kademeli soğutma sistemleri kullanılmak zorundadır.

Bu cihazımızda, yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık çevriminde iki farklı F-Gaz kullanılarak iki kademeli bir soğutma çevrimi oluşturulmuştur. -80°C oda sıcaklığını elde etmek için düşük sıcaklık çevriminde -86°C evaporasyon sıcaklığına göre tasarım şartları belirlendi. Sıcaklık değerleri standartta karşılaşılan değerlerden çok farklı olduğundan uygun ekipman ve malzeme seçimi, tasarım ve üretim aşamalarında çok önemli hale gelmiştir. Depolanması planlanan ürünler kritik öneme haiz olduğundan istenilen oda sıcaklığını sabit ve devamlı tutabilmek için cihaza, ilave güvenlik ekipmanları ve sistemleri eklendi. Ayrıca çok kapsamlı bir otomasyon ve kontrol sistemi geliştirildi. Tasarım ve üretim aşamalarından sonra, ürünün teslimatından önce fabrikamızda kurulan test ortamında testleri gerçekleştirildi. Bu testlerde, ürünün gerçek çalışma ortamı ve şartları sağlanarak basınç, sıcaklık gibi ölçümler ile tasarım ve çalışma şartlarının doğrulanması sağlandı. 

Bu ürünün kullanım alanları, piyasadaki muadil ürünlere göre avantajları, teknik özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Ülkemizde düşük kapasitelerde ve kabin ölçülerindeki ortamlarda ultra düşük sıcaklıkları sağlayan cihaz üretimleri yapılıyor. Ancak soğuk hava deposu ölçülerinde ve yüksek kapasitelerde sistemler üretilmiyor. Çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının ultra düşük sıcaklıklarda çalışacak özellikle aşı, kan, ilaç, kök hücre gibi biyolojik ürünlerin depolanmasında ihtiyaç duydukları yüksek kapasitelerdeki bu cihazlar yurt dışından temin ediliyor. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan ürün ile yurt dışından satın alınan bu sistemlerin yerel imkânlarla üretiminin gerçekleştirilecek olması nedeniyle dışa olan bağımlılığı azaltma potansiyeli söz konusudur. Ayrıca bu tür ürünlere ihtiyaç duyulan ülkelere ihracat yoluyla satılması imkânları da zamanla ortaya çıkacaktır.

F-Gaz Yönetmeliği doğrultusunda, küresel ısınma potansiyeli yüksek olan soğutucu akışkanların kademeli olarak kullanımının kısıtlanması ve zamanla yasaklanması söz konusudur. Frigoblock olarak biz de bu kapsamda doğal akışkanlı sistemlere geçişi hızlandıran bir politika izliyoruz. Alçak kademede kullanılan F-Gaz, yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip bir akışkan olmasına rağmen -50°C ve altında çalışan sistemlerin F-Gaz Yönetmeliği’nden muaf tutulması sebebiyle ürünümüzün ilgili standartlara uyumu konusunda bir sorun yaşanmıyor.

Ürünün (varsa) sahip olduğu sertifikalar nelerdir?

FrigoBlock’un tüm ürünlerinde olduğu gibi bu ürünü de Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE markalı olarak imal edildi. Ayrıca ürünün bütün özelliklerini ve teknik spektlerini kapsayan bir patent başvurusu da yapıldı ve sonucunu bekliyoruz.

Üretim alanınız, kapasite ve personel sayısı hakkında bilgi verir misiniz?

Tekirdağ’da yaklaşık 12 bin m2 kapalı alanda kurulu üretim tesisimizde üretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaklaşık 10 bin adet/yıl soğutma grubu üretim kapasitesine ve 1 milyon m2 ısı değiştirici üretim kapasitesine sahibiz. Üretim tesisimizde 110 personelimiz çalışıyor ancak ar-ge, satış, proje, taahhüt ve idari kadromuzla birlikte 200 kişi üzerinde çalışanımız bulunuyor.

Satış sonrası teknik hizmetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Satış sonrası hizmet birimimiz, merkez teşkilatımız ve ülke genelindeki servis teşkilatımızı içeriyor. Ülkemizde yaklaşık 60 farklı noktadan servis verme yeterliliğine sahibiz.

İhracat bilgilerinizi alabilir miyiz? Yurt içi ve yurt dışı ürünlerinizin kullanıldığı referans projelerinizden bahseder misiniz?

Firmamızın ihracat odaklı bir organizasyon olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda ihracat, toplam satışımızın yüzde 50’sini oluşturuyor, 2018 yılında ise yüzde 60 ihracat yapan bir şirket olmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 5 bin adet üzerinde tamamlanmış referansımız bulunuyor. Yurt içinde Algida Konya Dondurma Üretim Tesisi, ülkemizin ilk amonyak+CO2 soğutma tesisi olan UNO Unlu Mamuller Tesisi, ülkemizin tek kar parkı Snowpark, ülkemizin ilk buz müzesi (şu anda faaliyet göstermiyor), İstanbul’un tek olimpik buz pateni tesisi Silivrikapı Buz Pistini referanslarımız arasında sayabiliriz. Şimdi de bu projelerimize bir yenisini ekleyerek -80 ˚C soğutma tesisini tamamlıyoruz. Yurt dışında da birçok projeye imza atmış durumdayız. Coca Cola Irak, Kazakistan ve Tacikistan projeleri, 8 bin ton Moskova Lojistik depo, 10 bin ton Kazakistan patates deposu, Sochi Olimpiyatlarının tüm soğuk odaları gibi projeleri referanslarımız arasında sayabiliriz.

2017 yılı içerisinde bu yeni ürün dışında başka yeni ürün ve sistemleriniz olacak mı?

Ar-ge birimimiz hem yeni ürün hem de mevcut ürün geliştirmesi konusunda faaliyetlerini sürdürüyor. Halihazırda nemlendirme ve havalandırma konusunda yeni ürünler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.

Endüstriyel soğutma sektörünün gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Endüstriyel soğutma sektörü, ülkemizin son derece gelişmiş sektörleri arasındadır. Bu gün firmalarımız dünyanın her köşesinde başarılı projelere imza atıyor. Üretim ve mühendislik alanında gelişmiş ülkelerden aşağı kalmazken yerinde uygulama konusunda ise gelişmiş ülke firmalarına göre büyük rekabet avantajına sahip durumdayız. Ancak özellikle vurgulamak zorundayız ki; sektörün gelişmesi için ihracat güçlü olmak zorundadır. Bizim yurt dışındaki başarımız, güvenilirliğimiz ile direkt orantılıdır. Firmalarımızın güvenilirliği ise ülkemizin güvenilirliği ile paralel algılanmaktadır. Ülkemizin demokrasi, şeffaflık, komşularımız ile iyi ilişkiler, Avrupa Birliğine giriş için atacağı adımlar sektörümüz firmalarını dünya pazarlarında güçlü kılacaktır.

2017 yılından beklentileriniz nelerdir?

2017 yılında iç pazardaki daralma kendini gösteriyor. FrigoBlock olarak pazarlama faaliyetlerimizi yurt dışında ve özellikle uzak ülkelerde yoğunlaştırdık.  Afrika, Güney Amerika ve Asya-Pasifik bölgesi önemli potansiyel oluşturuyor. 2017 yılından beklentimiz yurt içinde mevcut satış hacmimizi korumak, yurt dışında ise ciromuzu artırmaktır.Söyleşi