Header Reklam
Header Reklam

'Espa Soğutma olarak yirmi yıllık ticaret hayatımızda kalitesiz bir ürün ithalatı yapmadık'

23 Haziran 2008 Dergi: Ocak-2008
'Espa Soğutma olarak yirmi yıllık ticaret hayatımızda kalitesiz bir ürün ithalatı yapmadık'

Sektöre sunduğu marka adedini son 5 yılda 2,5 katına çıkaran Espa Soğutma?nın, kuruluşundan itibaren gösterdiği gelişimi, kalite anlayışını ve Türk ISK sektörüne bakışını Espa Soğutma İthalat Müdürü Tuba Bato, Tesisat Market?e anlattı...

Espa?nın Türk pazarındaki gelişimini ana hatlarıyla özetler misiniz?

Espa Soğutma, 1987 yılında Ankara?da C. Levent Tetik tarafından kuruldu. Firmamız, ilk yıllarında soğutma ekipmanları alım satımının yanı sıra taahhüt işleri de yapmaktayken, 1995 yılından itibaren tamamen satışa odaklandı. Bu tarihten beri yurt dışından ısıtma, soğutma, klima ve otomatik kontrol ekipmanları ithal ediyoruz ve bugün 21 markaya ulaşan ürün portföyümüzü ısıtma-soğutma-klima sektörünün kullanımına sunuyoruz. 2003 yılında, İstanbul mağazasını açtık. Şu anda Ankara ve İstanbul mağazalarımızla Türk imalatçıların ve yedek parça satıcılarının en iyi tedarikçilerinden biri konumunda olduğumuzu söyleyebilirim. Odak noktamızı, pazarın ihtiyaçlarını iyi tespit edip bu ihtiyaçları karşılayacak dünya çapında en iyi ekipman imalatçılarının ürünlerini Türk soğutma üreticilerine sunmak şeklinde belirlemiş olmamız, özellikle son 5 yılda kaydettiğimiz ciddi büyümenin temelini teşkil ediyor.

Bir ithalat firması olarak ithal ürünlerde dikkat ettiğiniz en önemli nokta nedir?

İthalatını yaptığımız tüm ürünlerde ithal ettiğimiz markanın uluslararası kalite sertifikasına sahip olmasına ve ürün kalitesinin yüksek olmasına çok özen gösteriyoruz. Bu ön koşuldan yola çıkarak kurduğumuz işbirlikleri,  bugünkü konumumuza gelmemizi sağlayan en önemli unsurdur. Bizim tüm çabamız, bu güven unsurunun artarak gelişmesini sağlamak. Ağırlıklı olarak Amerika ve Avrupa?dan kalitesine inandığımız ve dünya çapında tanınan markaları ithal ediyoruz. Bunun dışındaki ürünler ise ithal edilmeden önce Türk imalatçılar tarafından çeşitli testlerden geçiriliyor, olumlu rapor alındığı takdirde ithalat kararı veriyoruz.

Sektörde birçok firma, Uzakdoğu pazarından düşük kalitede ürün ithal ederek ciddi miktarlarda kár elde etti. Bu durum, ülkemizi bir sanayi çöplüğüne çevirirken, ülkemizdeki dövizin de dışarıya gitmesine sebep oldu.  Ayrıca, kullanıcılar da maddi ve manevi kayıplar yaşadı. Espa Soğutma olarak, maddi menfaatler için bu tarz özensiz yaklaşımlar gösterilmesinden ve gerçekleşen kayıplardan son derece üzüntü duyuyoruz. Kalitesine inandığımız; iyi referansları olan, -başta Kore olmak üzere- bazı Uzakdoğu kökenli firmalardan biz de ithalat yapıyoruz. Fakat bu ürünler için mutlaka kalite kontrol testleri uyguluyoruz. Mesela portföyümüze yeni eklediğimiz bir ürünümüz, iki yıl süreyle imalatçı bir firma tarafından test edildi ve olumlu rapor aldı; bu aşamadan sonra ithalatına başladık ve ürünü Türk imalatçısının kullanımına sunduk. Yani Espa Soğutma olarak 20 yıllık ticaret hayatımızda kalitesiz bir ürün ithalatı yapmadık. Böylece müşterilerimizin güvenini kazandık ve bugün bulunduğumuz konuma geldik.

Bu anlayış sayesinde Türk üreticisinin ürün kalitesinin artmasına, ürün geliştirmesine ve yabancı firmalar karşısındaki rekabet gücünü arttırmasına katkıda bulunduğumuza inanıyorum; zaten firma olarak hedefimiz bu yönde. Fakat, üstlenmiş olduğumuz bu misyonu günümüz rekabet koşullarında sürdürmenin; hem kaliteyi hem de uygun fiyatı sunabilmenin çok kolay olmadığını da belirtmek isterim. Üstelik bu çabayı sürdürürken başımıza üzücü olaylar da geldi. Bazı ürünlerimiz maalesef Çin?de taklit edilerek pazara sürüldü. İthalatını bizim gerçekleştirdiğimiz Amerikan HARRIS kaynak telleri ve İtalyan PRODIGY termostatların Çin?de taklitleri imal ettirilerek Türk pazarında satıldı. Bu girişimde bulunan ithalatçılar, oluşturduğumuz marka imajından faydalanarak kár ederken, bu malzemeleri tedarik ettikleri firmalar birçok problem yaşadı. Bu konuda gerekli yasal girişimlerde bulunduk ve söz konusu taklit ürünlerin ithalini durdurduk; fakat bizim girişimlerimiz, ancak gerçekleşmiş bir olayın sona erdirilmesine yönelik olabildi. Bu tarz sorunları önlemenin asıl yolunun, hem tedarikçinin hem de tüketicinin bilinçlendirilerek ithalatçıların bu tarz girişimlerde bulunmamaları ve tüketicilerin de bunlara rağbet etmemelerini sağlamak olduğunu düşünüyoruz.

İthalatta kalite kadar fiyat da önemli bir unsurdur. Bu konudaki yorumunuz?

Espa Soğutma?nın bu konuya yaklaşımını size oldukça çarpıcı örneklerle açıklayabilirim. Şu an ithalatını yaptığımız ve temsil ettiğimiz markaların bazıları, bizden önce başka firmalar tarafından ithal ediliyordu. Bu ürünlerin o zamanki fiyatları ile bugün bizim satışa sunduğumuz fiyatları mukayese ettiğimizde ciddi farklar görüyoruz. Örneğin PRODIGY termostatların bizden önce, 1995 yılındaki fiyatı 10,33 Ç iken bizden sonra bu ürünün fiyatı ortalama 5 Ç oldu.

Yine kaynak telinde referans bir modelin 1995 yılındaki fiyatı 30 USD iken bugünkü fiyatı 15 USD?dir.

Buradan da yola çıkarak, firmamızın ithal ettiği ürünlerle sektöre bazı dengeler getirmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz, ürünü en iyi fiyatla ithal ediyor ve düşük kár marjıyla imalatçıların kullanımına sunuyoruz. Müşterilerimiz, birçok ürünü daha pahalı alıyorken, şimdi bizim pazarlık gücümüz ve fiyat politikamızın sonucu olarak sunduğumuz fiyat avantajından faydalanıyorlar.

Soğutma sektöründeki yerli imalat konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

Espa Soğutma olarak; kalitesini ispatlamış, uluslararası arenada varlığını hissettiren, kalitesine inandığımız her yerli üreticiyi destekler ve ürünlerini müşteri portföyümüze satarız. İthalatını yaptığımız ürünlerde baz aldığımız kriterlerden bahsederken, ürünlerin kalite düzeyinin yüksek olması ve bu kalite düzeyinin uluslararası kuruluşlarca belgelenmiş olmasına verdiğimiz önemi vurgulamıştım. Bu niteliklere haiz, yabancı rakipleriyle aynı kulvarda yarışan, buna ek olarak da yerli üretim olan bir ürünü satmayı tabii ki ithal ürüne tercih ediyoruz. Bu doğrultuda, bayiliğini yaptığımız FRİTERM A.Ş.?nin ürünlerini uzun yıllardır büyük bir güvenle satıyor olmamızı örnek gösterebilirim. Bir ticaret firması olarak yerli üreticinin yanımızda olduğunu bilmek, bizi satış konusunda motive ediyor. FRİTERM?in de bayilerini destekleyen tutarlı politikası, üretim kalitesi ve ürünlerinin sigorta güvencesine sahip olması, bizim FRİTERM ürünlerini satma istikrarımızdaki önemli unsurları teşkil ediyor. Bu tarzda bir kalite düzeyi ve işbirliği sunacak her türlü yerli tedarikçiyle çalışmaya açığız.


Etiketler


Slider Altına