Header Reklam
Header Reklam

Elektro Kalori Siemens İşbirliği ile Bina Teknolojilerinde Yenilikçi Çözümler Sunuyor.

08 Haziran 2008 Dergi: Şubat-2007
Elektro Kalori Siemens İşbirliği ile Bina Teknolojilerinde Yenilikçi Çözümler Sunuyor.

Mevcut ürün gamına Siemens?in HVAC ürünlerini de ekleyerek, ürün çeşitliliğini artıran Elektro Kalori HVAC Ürün Yöneticisi Turgay Kulgu, Siemens ile işbirlikleri hakkında dergimize bilgi verdi.

İnşaat sektöründe yaşanan hareketlilik tüm ilgili sektörlerin olumlu yönde etkilenmesine yol açtıTürkiye; yeni yatırımlar için cazibesini korudukça, nüfus ve buna bağlı olarak konut ihtiyacı hızla artıkça, inşaat sektörü de gelişmeye ve profesyonelleşmeye devam edecek. İstanbul Boya Fuarı, Duvar  Fuarı ve İzolasyon Fuarı gibi bir çok organizasyon, sektörün ihtisaslaşma konusunda geldiği son noktayı gösteriyor.

İnşaat sektörü, hiç kuşkusuz ülkemizin sürekli gelişen, kendisi geliştikçe birçok yan sektörü ateşleyen en önemli alanlardan biri... Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın avantajları, bu avantajların ihracat konusunda sağladığı üstünlükler, ekonominin yeni yatırımlara açık oluşu, nüfusun çoğalması ve buna bağlantılı olarak konut ihtiyacının artması, inşaat sektörünün başarılı grafiğini her geçen gün daha da yükseltiyor.

Bununla birlikte kırsal alanlardan kentlere kaçış devam ediyor. İnsanlar daha iyi yaşam standartlarına erişebilmek, kalıcı bir iş ve ikamet edecekleri daimi bir mekán bulabilmek umuduyla her yıl şehirlere göç etmeye devam ediyor. Bunun akabinde şehirler, enerji arzına olan talebin ve enerji verimliliğinin, insan güvenliği ve korumasının giderek önem arz ettiği yerleşim birimleri haline gelmekte. Daha da önemlisi, özellikle Avrupa?da doğum oranlarının düşüp ortalama insan ömrünün artması nüfusun yaşlanması anlamına geliyor. Bunun sonucu olarak da, daha az mobil  olan nispeten yaşlı insanlar, ortam koşullarındaki sıcaklık, basınç, nem ve hava kalitesi gibi unsurların değişimine karşı daha hassas olmakta, bu nedenle kendilerini kapalı ortamlarda daha huzurlu hissediyorlar.

Otomasyon konusunda faaliyet gösteren şirketlerin hiçbirisi bahsettiğim küresel bazdaki değişimlerden, buna bağlı yeni talep ve eğilimlerin etkisinden kendisini soyutlayamaz.  Günümüzde binalar, her geçen gün kendisini sürekli olarak yenileyen ve çevresel değişimlere akıllı bir şekilde tepki gösteren, bir nevi yaşayan dev organizmalara dönüşüyorlar. Çalışma ortamları da, ortam kalitesine bağlı olarak gittikçe daha karmaşık bir hal alan prosesler haline geliyorlar. 

Şirketlerin arzu ettikleri verimlilik, karlılık ve rekabet düzeylerini koruyabilmeleri için, güvenebilecekleri bir altyapı ve iş süreçlerini çepeçevre saran bir korumaya ve koşullandırılmış ortam şartlarına ihtiyaçları olduğunu bugün hepimiz biliyoruz.Gelecek ve bunun sonucunda insanlar, bina teknolojileri tarafından sunulan yenilikçi çözümlere bağlı olacaklar.

Elektro Kalori & Siemens İşbirliğiİlk adıyla Landis&Gyr sonraki adıyla Landis&Staefa ürünlerinin uzun zamandır Türkiye? de satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyorduk. Önceleri, İsviçre?de bulunan Headquarter?a doğrudan bağlı olarak faaliyet gösteriyorduk. Daha sonraları yurtdışındaki genel merkezin Türkiye pazarı ile ilgili yetkilerini Siemens Türkiye?ye devretmesiyle, 2005 yılından bu yana Siemens Türkiye ile işbirliği içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyorduk. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre firmamız, "Advanced Distribution Partner" ünvanıyla Siemens marka akaryakıt ve doğalgaz ürünleri (BBE) ile birlikte yine Siemens marka ısıtma havalandırma ve havalandırma ve iklimlendirme HVAC otomasyon ürünlerinin satış yetkisine sahip.

AB enerji verimliliği direktifleri ve SiemensEnerjiyi verimli kullanan sistemler, maliyeti doğrudan etkileyen cihazlar ve yapılanmalar üreticilerden kullanıcılara kadar herkesin en çok dikkat ettiği noktalar haline geldi. Avrupa Birliği, enerji verimliliği konusunun önemi nedeniyle, elektronik cihazların çevresel etkilerini minimize etmek amacıyla enerji kullanan ürünlerle ilgili talimatlarını (EuP-Energy Using Products Directive) yayınladı.  Bu talimatlar, enerji tüketiminde kayda değer bir iyileştirme için ciddi bir potansiyeli olan ve 2. Avrupa İklim Koruma Programında sınıflandırılan ekipmanlar üzerine odaklanıyor.  Bu ekipmanlar, elektrikli tahrik sistemlerini, aydınlatma gereçlerini, ofis ekipmanlarını, ev gereçlerini, ısıtma, havalandırma ve hava şartlandırma sistemlerini ve eğlence elektroniğini de içine alan bir takım tüketim gereçlerini kapsıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler konuyla ilgili olarak 11 Ağustos 2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan yasal düzenlemeler ve idari talimatlarla henüz ilgilenmeye başlamışken, Siemens bu talimatların koşullarını zaten yerine getiriyor.


Etiketler


Slider Altına