'Alfer A.Ş. olarak kalitemizi sürekli olarak artırmak en büyük hedefimiz'

19 Ağustos 2009 Dergi: Ağustos-2009

Faaliyetlerimizi ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi'nin şartlarına uygun olarak yürütüyoruz

1984 yılında kurulan şirketimiz, endüstriyel fanlar ve filtre sistemleri ve soğutma kuleleri imalatı yapmaktadır. Kurulduğu günden itibaren kaliteden ödün vermeden, müşteri odaklı bir üretim anlayışını ilke edinen firmamız teknolojik gelişmeleri de yakından takip etmekte ve ürün yelpazesini her geçen gün genişletmektedir.

 

Müşterilerimizle ürün satışından başlayan ortaklığımızı, proje, teknik danışmanlık, keşif gezileri, sorun ve ihtiyacın yerinde tespiti, periyodik bakım ve teknik servis gibi satış sonrasında da devam eden hizmetleriyle destekleyerek sürdürmekteyiz.

Alfer A.Ş'nin vizyonu  faaliyet gösterdiği sektör içinde yasalara ve etik kurallara uygun davranan, şeffaf bir yönetim şeklini benimseyen, müşteri ile bütünleşmeyi ön planda tutan, yeniliklere ve  yaratıcılığa önem vererek araştırma ve geliştirmeye yatırım yapan, topluma, devlete ve çevreye karşı sorumluluklarını bilerek bu doğrultuda hareket eden, sahip olduğu vizyonu her geçen gün  daha ileri taşıyan hedeflerini gerçekleştirmektedir. Faaliyetlerimizi ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uygun bir şekilde yürütmek ve süreç performans göstergelerine dayalı kalite hedeflerini gözden geçirip değerlendirerek kalitemizi artırmayı hedefliyoruz.


 

Ar-Ge'ye çok büyük önem veriyoruz

Firmamız tüm imalat sürecinde araştırma ve geliştirmeye büyük önem vermektedir. Amacımız daha kaliteli, daha az enerji tüketen fanlar ve filtre sistemleri sistemler üreterek müşterilerimize sunabilmektedir. Bu şekilde ülkemizde enerji verimliliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Firmamız, fan teknolojisindeki ve enerji verimliliği ile ilgili son gelişmeleri müşterilerimizin yararına takip etmekte ve ürün geliştirmeye çalışmaktadır. Bu çalışmalar Ar-Ge bölümümüze ayrılan bir bütçe ile yürütülmektedir. Ayrıca ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni ürünleri sağlamak üzere de çalışmalar yürütülmektedir. Ürettiğimiz fanlar; bina HVAC sistemleri, demir çelik, cam, çimento, ahşap sanayi, karayolu ve demir yolu tünel havalandırması, madencilik, elektrik santraları (soğutma kulelerinde), otopark havalandırması, petrokimya, kimya, rüzgar tüneli, taşımacılık, şeker, kağıt, çevre endüstrisi, endüstriyel havalandırma gibi birçok sektörde geniş kullanım alanına sahip cihazlardır. Fanların tahrik sistemlerinde genellikle elektrik motorları kullanılmaktadır. Firmamızda üretilen fanların motor güçleri 1,1 kW'dan 1500 kW'a kadar değişebilmektedir. Fanlar, önemli oranda elektrik tüketen cihazlardır. Dolayısıyla müşterilerimizin enerji giderleri içerisinde önemli bir yere sahip olabilmektedir. Buna karşılık ülkemizde enerji ithalatının pahalılaşması ve fosil yakıtların kullanımı sonucu ekonomik ve çevresel sorunlar giderek artmaktadır. Öte yandan ülkemizde genel olarak enerjinin verimli kullanılamadığı da bilinmektedir. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre binalarda % 40, sanayide % 30 civarında enerji tasarrufu potansiyeli söz konusudur. Bu tasarruf potansiyeline ulaşılmasında fanların verimliliklerinin artırılmasının da payı olacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, halen Türkiye'de sanayide eski teknoloji ve fazla enerji tüketen çok sayıda fan bulunmaktadır. Bu nedenle enerji verimliliğinin artırılmasında fanların ve fan sistemlerinin verimliliklerinin artırılmasının büyük katkısı olacağını düşünüyoruz ve bu yöndeki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Fanlarda enerji verimliliğinin artırılmasında tesisin ihtiyacına uygun ve doğru büyüklükte fan seçilmesi, doğru işletilmesi de önemlidir. Bir başka ifade ile sadece fanın verimliliğinin artırılması tek başına yeterli olamamaktadır. Bu nedenle firmamız eğitim çalışmaları ile kullanıcılarımızın bilinçli bir işletme yapmalarına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Ayrıca tünel ve otopark havalandırma ve duman egzoz fanları imalatı üzerindeki hazırlıklarımız da  devam etmektedir. DIN 24163'e uygun olarak hazırlanan test standında fanlarımızın testleri yapılmaktadır. Firmamız ayrıca  toplam ürün kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar da yürütmektedir.

Endüstriyel filtreler de faaliyet alanlarımız içerisinde yer alıyor. Endüstriyel filtreler çevre kirliliğinin azaltılması için kullanılması gereken sistemlerdir. Firmamızda jet pulse tipi toz arıtma üniteleri ile yanma tesisleri için SO2, NOX  gazlarını tutmak üzere sulu tip filtre sistemleri üretilmektedir. Firmamızda bu sistemlerin verimliliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında fanlarda ve endüstriyel filtre  sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılması amacıyla TÜBİTAK destekli ar-ge projeleri yürütmekteyiz. Bu çalışmalarda Gazi Üniversitesi'nden iki hocamız danışmanlığımızı yapmaktadır. Ar-ge çalışmalarımız ise ar-ge danışmanımız Dr. İbrahim Çakmanus tarafından yürütülmektedir.


 

Endüstriyel Tesisler için çok daha verimli fanlar üretmeyi amaçlıyoruz

Yakın gelecekte Türkiye ve yakın çevrede endüstriyel tesislerde bulunan düşük verimli ve ekonomik ömürlerini doldurmuş fanların yerini alabilecek daha verimli fanlar üretmeyi amaçlıyoruz. Çünkü fanların ömür boyu maliyetleri içinde enerjinin payı % 90'ın üzerindedir. Bu alanda iyileştirme çalışmaları yapmayı, müşterilerimizin rekabet olanaklarının artması, ülkemizin enerji ithalatının azaltılması, çevre kirliliğinin azalması yönünden de bir sorumluluk olarak görüyoruz.

 

Mevcut endüstriyel filtrelerde de durum fanlarınkine benzerdir. Ayrıca çevre mevzuatının sıkılaşması, KYOTO Protokolunun imzalanmış olması ve 2012 sonrası süreç dikkate alındığında mevcut filtrelerin çok daha az enerji tüketen filtre sistemleri ile yenilenmelerinin önemi anlaşılabilir. Bu nedenle Alfer A.Ş. bu alandaki Ar-Ge faaliyetlerini yoğun biçimde yürütmektedir. Firmamızın ayrıca geleceğin yenilenebilir enerjide olduğunun bilincindedir. Bir başka ifade ile artan çevre kirliliği ve enerjide dışa bağımlılık nedeniyle bir yenilenebilir enerji türü olan rüzgar enerji imalatlarının ülkemizde gelişmesi ve dışarıya bağımlılığın azaltılması amacıyla firmamızı rüzgar enerjisi konusunda, özellikle aerodinamik olarak aksiyal fan kanatları ile benzerlik teşkil eden rüzgar türbini kanatları imalatı konusunda çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir. 


Etiketler


Slider Altına
Söyleşi