Slider Altına

Wavin Ayırıcı Sistemleri

27 Temmuz 2018 Dergi: Ağustos-2018

Plastik boru sektörünün lider ve yenilikçi firmalarından Wavin Pilsa, mekanik tesisat sektörüne yepyeni bir ürün grubu sunmaya devam ediyor. Yağ, petrol, nişasta ve tortu tutucu gibi ayırıcılar sayesinde  işletmedeki atıksu tesisatından başlayarak, atıksu arıtma tesisine kadar olan tüm tesisatın tıkanmadan sorunsuz olarak çalışmasına olanak sağlanıyor.

Wavin Yağ Ayırıcılar

Wavin EuroREK yağ ayırıcılar geliştirilirken Wavin’in ayırıcı üretimindeki 40 yılı aşkın deneyiminden faydalanıldı. Avrupa’da üretilen Wavin ayırıcı sistemleri bir ayırıcı, muayene bacası ve alarm sistemi içermektedir. Güvenilir ve kurulumu kolay sistemlerdir. Wavin yağ ayırıcı sistemleri kanalizasyon sistemlerinin sorunsuz çalışmasını sağlar.

Wavin tarafından üretilen bütün ayırıcı sistemlerinde standart ekipman olarak bir izleme ve alarm sistemi bulunur. Bu sistem, yağ depolama alanının doluluğunu ve doluluk seviye durumunu gösterir. Ölçüm ve seviye alarm cihazları da Wavin tarafından geliştirilmiş ve üretilmiştir. Alarm bilgisi Labcom iletişim ünitesi üzerinden boşaltma şirketine iletilebilir.

Yağ ayırıcıların uygulama alanları aşağıdaki gibidir:

- Tüm endüstriyel mutfaklar

- Restoranlar

- Barlar

- Kafeler

- Otel mutfakları

- Hastane mutfakları

- Büfeler

- Hayvan kesimhaneleri

- Marketler

EuroREK Yağ Ayırıcıların Avantajları

EN1825 yağ ayırıcı standardının gerekliliklerini yerine getirir.

- Alarm sistemi standart sunulan bir özelliktir.

- Muayene baca bağlantısı sızdırmazdır.

- Kolay ve tamamen boşaltmaya imkân sağlar.

- Hafiftir ve montajı kolaydır.

- Uzun ömürlüdür.

wavin ayirici 2

Teknik Özellikler

EuroREK yağ ayırıcılar, polietilen (PE MD) veya cam elyaf takviyeli plastik (GRP) hammaddesi kullanılarak üretilmektedir. Uygulama yerine göre toprak altı veya toprak üstü çeşitleri bulunmaktadır. Toprak altı EuroREK yağ ayırıcıların gömülebileceği en fazla derinlik 2,5 metredir. Bu mesafe zemin seviyesi ile giriş ağzı arasındaki mesafedir. Daha derine gömülmesi gereken yağ ayırıcı ihtiyaçlarına GRP olarak özel üretim yapılabilmektedir.

Sistemin Çalışması

EuroREK yağ ayırıcılar atıksudan yağ ve tortuları ayırmaktadır. Sitem yağ ve suyun yoğunluk farkı prensibinden faydalanarak çalışmaktadır. Yağın yoğunluğu sudan az olduğu için yağ suyun üzerine çıkmaktadır. Böylece yağ ayırıcı dolduğunda yağ ayırıcının üstünden toplanabilmektedir. Atıksu içerisindeki tortu ve katı partiküller ise ayırıcının tabanına çökmektedir. Böylece temizlenen atıksu ayırıcının çıkışından atık su şebekesine ulaşmaktadır.

Wavin Petrol Ayırıcılar

Sağanak yağmur suyu yönetimine verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Sağanak yağmur suyunu doğanın su dengesini bozmadan doğal haline en yakın ve en uygun şekilde işlemek için geleneksel yağmur suyu kanalizasyonunun yanı sıra yeni çözümlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Yağ ve ağır metaller gibi pek çok tehlikeli madde yer yüzünden tüm doğaya yayılmaktadır. Sadece ağır metallerin %80’i kum ve çamur gibi katı maddelerle birlikte yağmur aracılığıyla taşınmaktadır. Doğanın bu zararlı maddelerden uzak tutulması için yer yüzünden toplanan yağmur suyunun temizlenmesi gerekmektedir. Genel olarak yağmur suyunun toplandığı alanlar otoparklar, endüstriyel alanlar, trafik alanları, terminaller veya havaalanları gibi nispeten geniş alanlardır. Çevresel açıdan hassas bu alanlarda tüm alana düşen yağmuru arıtabilecek bir sistem bulunmalıdır. Ayırıcı sistemi direkt veya bypass olarak 2 tipte kurulabilir.

wavin ayırıcı 3

Petrol ayırıcıların kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

- Otoparklar

- Endüstriyel Alanlar

- Depo Alanları / Hurda Saklanan alanlar

- Trafiği Yoğun Alanlar

- Hava Alanları- Uçak Terminalleri

- Limanlar

Wavin Petrol Ayırıcılarının Avantajları

Özkütle prensibine göre çalışır.

- Hareketli parçalar bulunmaz.

- Pompaya gerek yoktur.

- Tüm parçalar ulaşılabilir ve temizlenebilir durumdadır.

- Parça değişikliğine gerek yoktur.

- Alarm standart bir özelliktir.

- Hafif ve sağlam malzemelerden imal edilmiştir; GRP (Cam elyaf takviyeli plastik) ve PE (Polietilen)

- Kolay ve çabuk uygulama yapılabilmesini sağlar.

- Kimyasal direnci yüksektir.

- Sızdırmazdır.

- Uzun ömürlüdür.

- Bakım yapılması çok kolaydır.

- Trafik yüküne dayanıklıdır.

- Yüksek yeraltı su seviyelerinde kullanılabilir.

- Tortu tutucu ile birleşik veya ayrı ayırıcı tipleri mevcuttur

Direkt Ayırıcı Sisteminin Çalışması

Çevresel açıdan hassas alanlarda veya herhangi bir nedenle yağmur suyunun %100’ünün temizlenmesinin gerektiği alanlarda, direkt ayırıcı sistemi olarak adlandırılan geleneksel sistemin kullanılması uygun olmaktadır. Bu sistemin kapasitesi, bütün yağmur suyunu işlemek üzere boyutlandırılır. Bu nedenle sistemde büyük kapasiteli ayırıcıların kullanılması gerekir. En temel hali ile basit bir direkt ayırıcı sistemi tortu ayırıcı, petrol ayırıcı ve örnekleme bacasından meydana gelmektedir.

wavin ayirici 4

Bypass Ayırıcı Sisteminin Çalışması

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki yağmur suyu tarafından yüzeyden taşınan yağ ve ağır metallerin büyük kısmının yağışın ilk başladığı sıralarda toplanmaktadır. Bu esnada akış debisi henüz en yüksek değerine ulaşmamıştır ve daha küçük kapasiteli bir ayırıcı tüm yağmur suyunu işleyebilmektedir. İşte bypass sistemi bu kabule göre çalışmaktadır. İlk etaptaki kirli yağmur suyu ayırıcı sisteminden geçerken bunu takip eden daha az kirli yağmur suyu ayırıcı sistemi bypass edilerek direkt çıkışa yönlendirilir. Bypass sistemi ile tüm yağmur suyunu %90 oranında temizlemek mümkündür ve ilk yatırım maliyetinde %50 civarında yatırım avantajı sağlar. Bypass ayırıcı sisteminde akış kontrol haznesi, tortu ayırıcı, petrol ayırıcı ve örnekleme bacası bulunmalıdır.

wavin ayırıcı 5

Direkt Ayırıcı Sistemi ve Bypass Sisteminin Karşılaştırılması:

Direkt Ayırıcısı Sistemi

- Tüm yağmur suyunu işlemek üzere kurulmaktadır.

- Büyük kapasitelidir.

- İlk yatırım maliyeti yüksektir.     

Bypass Ayırıcısı Sistemi

- Sisteme akış kontrol haznesi eklenmektedir.

- Bu hazne sayesinde projeye göre anlık yağmur suyunun 1/3 ile 1/10 arasındaki kısmı petrol ayırıcıda işlenmektedir.

- Yıllık olarak düşünüldüğünde toplam yağmur suyunun %95’i işlenmiş olmaktadır.

- Küçük kapasitelidir.

- İlk yatırım maliyeti düşüktür.

Ürünlerle ilgili detaylı bilgi için:

Özhan Özer

Wavin Pilsa Proje Satış Müdürü
T: +90 216 999 14 39 M: +90 549 796 13 86 E: ozhan.ozer@wavin.comSöyleşi