Header

Tesisat Basıncını Sabit Tutmak için Pompalı Genleşme Sistemi

25 Kasım 2019 Dergi: Kasım-2019

Pompalı Genleşme Sistemi, ısıtma ve soğutma sistemlerinde oluşan genleşmelerin absorbe edilerek tesisat basıncını sabit tutmak için geliştirilen teknolojik bir cihazdır. Tesisat suyun ısıtılması anında genleşen miktarı kontrollü şekilde tankta biriktirerek ısıtma esnasında oluşabilecek basınç yükselmelerini giderir. Genleşme sistemi suyun soğutulması anında büzüşen tesisat suyunun eksik kalan miktarını pompalı genleşme sistemi içerisinde bulunan pompa yardımıyla tekrar tesisata gönderilmesini sağlar ve bu sayede tesisat basıncının düşmesi engeller. Sistemin amacı, ısıtma ve soğutma tesisatlarında ayarlanan basıncı sabit tutmaktır.

Tanpera Pompalı genleşme Sistemi 3 ana aksamdan oluşur:
- Kumanda ve Kontrol Ünitesi
- Hidrolik Ünite
- Genleşme Tankı

Kullanım Alanları
Tüm bina ve endüstriyel uygulamalarda sıcaklık değişimi nedeni ile değişen su hacminin dengelenmesi için ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılır.

Avantajları

Kontrollü İşletme
Tesisat üzerindeki basınç ve kayıp kaçak su değerlerinin yüksek hassasiyetle ölçerek sabit bir basınçta kontrollü bir işletme sağlar.

Yerden Tasarruf
Tanpera Pompalı Genleşme Sistemi, klasik tip membranlı genleşme tanklarına göre ortalama beş kat daha yüksek genleşme kabiliyetine sahip olması sebebi ile çok daha küçük bir alan kaplar.

Uzun Ömürlü İşletme
Programlanabilir hava alma modu ile tesisat içerisindeki çözünmüş havanın etkili bir şekilde tahliye edilmesini sağlar.

Arıza Bilgisi
Geniş LCD ekran ve hata bildirim sistemiyle arıza nedeni kolayca tespit edilip, müdahale edilmeyi kolaylaştırır. Ayrıca cihaz dahilindeki yüksek hassasiyetli debimetre ile şebekeden çekilen su miktarı ölçülerek, fazla su tüketiminde kayıp kaçak olması durumunda arıza bilgisi verilir.

Elektrik Kesilmesine Karşı Koruma
Sistem dahilinde bulunan yedek güç ünitesi ile elektrik kesilmesinde tesisat güvende tutulur.

Bina Otomasyon Sistemi ile Haberleşme
Gelişmiş elektronik haberleşme protokolü ile bina otomasyon sistemine izlenebilir bilgileri ve arıza bilgilerini bina otomasyon sistemine aktarır. Farklı haberleşme protokollerine uyum sağlanabilir.

Kumanda ve Kontrol Ünitesi
Tanpera Pompalı Genleşme Sistemi tüm fonksiyonlarının kumanda ve kontrol edilebildiği ünitedir. Geliştirilmiş elektronik kontrol sistemi ile sistemin durumu, yönetimi ve izlenmesi sağlanmaktadır. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik 7” LCD ekranıyla kullanıcıya kolay kullanım imkanı sunmaktadır. LCD arayüz ile 4 çalışma modu sunulmakta, çalışma basıncı ve diğer parametreler ayarlanabilmektedir.

Çalışma Modları
Manuel Mod: Kullanıcının isteğine bağlı olarak ekipmanların (solenoid vana, motorlu vana ve pompa) tek tek açılabilmesine olanak sağlamaktadır.
Auto Mod: Ayarlanan çalışma basıncına göre basınç alma-basınçlandırma işleminin otomatik olarak yapılmasını sağlamaktadır.
Stop Mod: Cihaz üzerindeki tüm ekipmanları emniyetli bir şekilde kapatarak cihazı bekleme moduna almaktadır.
Hava Alma Modu: Programlanabilir hava alma modu ile pompalı genleşme sistemi gerekli sirkülasyonu otomatik olarak sağlayarak, tesisattaki havayı ayrıştırıp tank üzerinde bulunan hava tahliye purjörü vasıtasıyla atabilir.
Bilgi (information) Menüsü: Sistemin çalıştığı yeri, sistemin seri numarası, kodu, çalışma koşulları vb. bilgilerin yer aldığı bölümdür.

Çalışma Prensibi

Kumanda ve Kontrol Ünitesi
Tanpera Pompalı Genleşme Sistemi tüm fonksiyonlarının kumanda ve kontrol edilebildiği ünitedir. Geliştirilmiş elektronik kontrol sistemi ile sistemin durumu, yönetimi ve izlenmesi sağlanmaktadır. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik 7” LCD ekranıyla kullanıcıya kolay kullanım imkanı sunmaktadır. LCD arayüz ile 4 çalışma modu sunulmakta, çalışma basıncı ve diğer parametreler ayarlanabilmektedir.

Çalışma Modları

Manuel Mod: Kullanıcının isteğine bağlı olarak ekipmanların (solenoid vana, motorlu vana ve pompa) tek tek açılabilmesine olanak sağlamaktadır.
Auto Mod: Ayarlanan çalışma basıncına göre basınç alma-basınçlandırma işleminin otomatik olarak yapılmasını sağlamaktadır.
Stop Mod: Cihaz üzerindeki tüm ekipmanları emniyetli bir şekilde kapatarak cihazı bekleme moduna almaktadır.
Hava Alma Modu: Programlanabilir hava alma modu ile pompalı genleşme sistemi gerekli sirkülasyonu otomatik olarak sağlayarak, tesisattaki havayı ayrıştırıp tank üzerinde bulunan hava tahliye purjörü vasıtasıyla atabilir.
Bilgi (information) Menüsü: Sistemin çalıştığı yeri, sistemin seri numarası, kodu, çalışma koşulları vb. bilgilerin yer aldığı bölümdür.

1. Debimetre Göstergesi
2. Debimetre
3. Solenoid Vana
4. Pompa
5. Arıza Göstergesi
6. Motorlu Vana
7. Manometre
8. Manometre Göstergesi
9. Doluluk Durumu
10. Membran Arıza Göstergesi
11. Doluluk Oranı Göstergesi

Pompalı Genleşme Sisteminin, bina otomasyon merkezine veri gönderebilmesi için haberleşme protokolleri MODBUS ve MQTT destekli kumanda panelleri opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Hidrolik Ünite


Tanpera Pompalı Genleşme Sisteminde bulunan önemli birçok ekipmanın toplandığı ünitedir. Hidrolik ünite içerisinde Motorlu Vana, Solenoid Vana, Pompa, Emniyet Ventili, Debimetre, Çekvalf, Kesme Vanaları, Sensörler ve bağlantıları yer almaktadır. Hidrolik ünite kolay taşınabilir yapıda olup tüm ekipmanları bir platform üzerinde barındırır. Islanmaya ve vibrasyona karşı koruma sağlanmıştır. Hidrolik ünitenin dışı çevre şartlarına uygun malzeme ile kaplanmış ve mekanik darbelere karşı korunmuştur. Tesisat sisteminde basınç yükselmesi ile birlikte motorlu vana açılarak suyun bir kısmı genleşme tankına alınmaktadır. Bu sayede tesisattaki sistem basıncı sabit tutulmaktadır. Tesisat sisteminde basıncın çeşitli sebepler ile set değerinin altına düşmesi durumunda solenoid vana açılarak şebekeden basıncı istenilen değere ulaştıracak kadar su genleşme tankına alınmaktadır. Pompanın çalışması ile genleşme tankındaki su, tesisat sistemine basılmaktadır. Bu sayede tesisattaki sistem basıncı sabit tutulmaktadır. Hidrolik ünitede kullanılan pompanın görevi, tankın içerisinden alınan basınçsız suyu basınçlandırarak ısıtma veya soğutma tesisatına geri beslemektir. Sisteme uygun açma basıncına set edilmiş emniyet ventili bulunmaktadır. Debi miktarına uygun olarak seçilen debimetre sayesinde transfer edilen su miktarı ölçülür. Bir zaman diliminde, sistemden çeşitli sebepler ile eksilen su miktarı hafızaya alınır. Eksilen su miktarı hafızaya alınmış olan değerden fazla olduğunda su kaçağı tespit edilir, bu veri kumanda ve kontrol paneline aktarılır. Bu sayede sistemde oluşan kaçak için önlem alınması konusunda kullanıcı bilgi sahibi olur. Soğutma sistemi uygulamaları kullanıcı tarafından mutlaka belirtilmelidir. Oluşabilecek kondens probleminin önlenmesi için soğutma sistemine uygun izolasyon yapılmalıdır.

Genleşme Tankı


Genleşme Tankının dış kısmı ısı merkezlerindeki şartlara dayanacak şekilde endüstriyel boya ile boyanmıştır. Tankın iç kısmı ise antipas boya ile boyanarak korozyon dayanımı artırılmıştır.
Membran içerisinde tesisat suyu yer almaktadır. Membranın dışı ise atmosfere açık olup, basınçsızdır. Tankın üst bombesine monte edilmiş küçük çapta ters U-borusu ile serbest hava giriş çıkışı sağlanmaktadır.
Tankın en üst noktasına monte edilmiş olan purjörden sistemdeki hava tahliye edilebilmektedir. Tesisat sisteminin problemsiz ve uzun ömürlü işletilmesi sağlanır. Güvenli bir işletme sağlanabilmesi amacıyla tank gövdesinde bir adet sıvı algılama sensörü bulunmaktadır. Sensör, membran patlağı gibi bir sebepten dolayı sıvı algıladığında bu bilgiyi arıza olarak kabul eder. Kumanda ve kontrol paneli arıza ikazı verir ve bina otomasyonuna sinyal verisi aktarılır. Membranlar değiştirilebilir tipte olup, istenildiğinde yedek parça olarak tedarik edilebilir. Tankın işletme durumuna bağlı olarak içerisinde depolanan suyun ağırlığı değişmektedir. Tankın ayaklarından bir tanesine yerleştirilmiş ağırlık sensörü bulunmaktadır. Ağırlık sensörü üzerinden alınan dijital veri, kumanda paneline işlenmektedir ve ekranda tankın içerisindeki su miktarını göstermektedir. Pompalı Genleşme Sisteminin çalışma koşulları bu parametrelere göre sağlanmaktadır.

Montajda dikkat edilmesi gereken hususlar
- Pompalı Genleşme Sisteminin tesisat bağlantısı ısıtma dönüş hattına bağlanır. 
- Tesisattan su alma ve geri besleme bağlantı noktalarındaki mesafe 500 mm ve yukarısında olmalıdır. 
- Tesisat suyunun şartlandırılmış olması, gerekiyorsa yeni beslenen suyunda şartlandırılmış (Filtrasyon, yumuşatma vs.) olması gerekmektedir.
- Pompalı Genleşme Sistemin yerleştirildiği alan kuru, havalandırılmış ve donmaya karşı korunmuş ortam olmalıdır. (t = 5 °C- 40 °C)
- Tankın düz bir zemin üzerine dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş olması gerekmektedir.
- Pompa Genleşme Sisteminin hidrolik ünitesinin ve genleşme tankının çevresinde servis ve bakım hizmetleri için en az 600 mm boşluk bulundurulmalıdır.
- Cihazın monte edileceği yerde su doldurma ve tahliye imkanı olmalıdır.
- Tankın Hidrolik üniteye mesafesi 5 m’yi geçerse Tanpera ile iletişime geçilebilir.
- Cihazın montajı yapıldıktan sonra mutlaka TANPERA Teknik Servis aranarak işletme alma hizmeti talep edilmelidir. 

Ölçülendirme


 Söyleşi