Termal Kamera testo 885 ile Sistem Sürdürülebilirliği

20 Ekim 2014 Dergi: Eylül-2014
Sürekli artan rekabet dönemlerinde, endüstriyel tesisler genellikle haftada yedi gün çalışmak zorunda kalır. Bu sebeple, bu tesislerin sürdürülebilirliği sağlaması önemlidir. Mekanik prosesler, yüksek ve alçak-gerilim sistemleri, izolatör ve boru hatları, tüm bu alanlarda arıza ya da daha kötüsü yangınlar oluşabilir. Ürün kalitesi, çalışanların güvenliği ve aynı zamanda tesis ömrü de bunların düzgün işleyişlerine bağlıdır. Termal kamera testo 885, önleyici bakım alanında faydalı bir asistandır. Sistem durmadan termal düzensizliklerin tespit edilmesinde etkindir. Kamera aynı zamanda sıralı kayıtlar alabilir ve bu da tesislerde zamana bağlı yük değişiminin görüntülenmesini sağlar. Böylece koruyucu önlemler başlatılmış olur.
 
Sorun
 
Gün boyu çalışan endüstriyel tesislerde hatasız ve sorunsuz çalışma beklenmektedir. Sistemin durması; üretim sıkıntısından, iş güvenliği açısından tehlikelere, zamanında yapılamayan teslim nedeniyle sorunlu müşteri ilişkilerine kadar geniş kapsamlı sonuçlara sebep olabilir. Bu nedenle, tesislerin sürekli olarak izlenmesi gerekir. Buna paralel olarak, enerji tüketimi artan bir öneme sahiptir. Optimum bakımı yapılmayan tesisler, enerji tüketiminde maliyetleri yükselten bir artışa neden olabilir. Uygun fonksiyonel kapasitenin ve verimli çalışmanın sağlanmasının yöntemlerinden biri, reaktif bakımdır. Ancak bu yöntem, sadece bir sorun oluştuktan sonra ya da arıza çok yakınken uygulandığı için tavsiye edilmez. Önleyici bakımda da, makinelerin kapalı olması gerekliliği, servisin bir plana göre yapılması ve aslında bunu yapmak için herhangi bir gerekliliğin olmaması nedenleriyle optimal sistem sürdürülebilirliği garanti edilemez. Sistem güvenilirliğini ve ürün kalitesini optimum hale getirmek, aynı zamanda arıza ve enerji maliyetlerini azaltmak için endüstriyel sistemler kendi durumuna göre bakıma alınmalıdır. Sadece bu şekilde düzensizliklerin erken tespiti ve planlanmış bakım ölçümleri optimum şekilde sağlanabilir.
 
Çözüm
 
Termal kamera testo 885’in birçok yenilikçi fonksiyonu kullanılarak, tesislerdeki arıza ve sorunlar erken bir şekilde tespit edilebilir, bakım çalışmaları en iyi şekilde hesaplanabilir ve maliyetli arızalardan kaçınılabilir.
 
Zamana bağlı termal prosesleri görüntüleme
 
Elektrik ve mekanik sistemlerdeki yaklaşan sorunlar, genellikle sıcaklık artışlarıyla belirti verir. Durum odaklı bakım sadece statik görüntülerin kaydı için değil aynı zamanda zamana bağlı sıcaklık değişimlerini göstermesi açısından da önemlidir. testo 885’in sıralı kayıt özelliği bunun için geliştirilmiştir. Sıralı kayıtlar, belirli aralıklarla, otomatik olarak kameraya kaydedilir. Böylece zamana bağlı olarak sıcaklık analizi yapılabilir. Kayıt manuel olarak ya da zamanlayıcı ile başlatılabilir. Devam eden normal çalışma sırasında dahi sıralı kayıt, kolay bir şekilde sıcaklık-zaman diyagramına dönüştürülebilir ve maksimum yük altında makinelerin davranışları hakkında sonuçlara varılabilir. Sıralı kayıtlar otomatik olarak kameraya kaydedileceğinden, bir bilgisayara ihtiyaç duyulmaz ve sistemin durumu hızlı ve doğrudan görülebilir.
 
Kullanıcı için önemli olanı görüntüleme
 
Etkin bir tesis bakımında, genellikle sadece belli bir limit değerden sonra sıcaklık değişimlerini izlemek önemlidir. Bu nedenle testo 885, kullanıcı tarafından tanımlanmış bir limit değere ulaşıldığında kayıt almaya başlayan, otomatik, limit değer temelli bir tetiğe sahiptir. Bu fonksiyonun diğer bir avantajı da, sadece gerçekten ihtiyaç duyulan verileri toplamaktır. Bu, kullanıcıyı gereksiz büyük miktarlarda verinin içinde arama yapmaktan korur. Sıralı kayıt aktivasyonu için gerekli ayarlar, kameraya entegre bir asistan yardımı ile gerçekleştirilir.
 
Ölçüm alanlarının tanımlanması ve termal görüntülerin otomatik arşivlenmesi
 
Tesiste doğrudan yapılan düzenli ölçümler için testo, yenilikçi SiteRecognition fonksiyonu ile görüntülerin arşivlenmesi konusunda daha fazla etkinlik ve güvenlik sunuyor. Her ölçüm periyodundan sonra, ölçüm alanlarını tanır, saklar ve termal görüntüler ile ölçüm zamanını tamamen otomatik olarak yönetir. Her ölçüm alanı IRSoft yazılımında saklanır. Bu alanlar için işaretleyiciler (QR kodlara benzer küçük semboller) oluşturulabilir ve ilgili alana atanabilir. Bir sonraki denetimde bu işaretleyici, kameranın SiteRecognition asistanı ile kolaylıkla kaydedilebilir. Otomatik olarak ilgili ölçüm alanında saklanır.
Bu termal görüntüler ölçümden sonra analiz yazılımına aktarıldığında, otomatik olarak arşive eklenirler. İstenilen bir zamanda bu görüntüler arşivden açılabilir ve analiz edilerek raporlanabilir.
 
Termal kamera testo 885 ile:
-      Zamana bağlı yük değişimleri görüntülenir ve sistem arızaları önlenebilir.
-      Otomatik, limit değer temelli bir tetik ile daha etkin çalışılabilir.
-      Otomatik ve etkin veri yönetimi yapılabilir.


Slider Altına
Söyleşi