Slider Altına

Plastik Şişirmede Soğutma Problemleri

26 Eylül 2018 Dergi: Eylül-2018

Şişirme ile kalıplama yönteminde ürünler basınçlı hava ile şişirilmektedir. Isı, parçanın dış yüzeyinden kalıp yüzeyine aktarılır. Şişirilmiş parçanın iç yüzeyi, kalıp soğutma işlemi sırasında çok daha yüksek bir sıcaklıkta kalır. Dış ve iç yüzey sıcaklığı arasındaki büyük fark, malzeme stresine neden olur. Malzeme stresi kötü bir ürün kalitesine neden olur ve ürün sızıntı, yük veya düşme testlerinde başarısız olabilir. Şişirme kalıpçıları, genellikle testleri geçirmek için duvar kalınlığını %10’a kadar artırmak zorunda kalır. Ağırlığın artırılması, daha yüksek malzeme maliyeti ve daha uzun çevrim süresi ile birleştirilir.

Geleneksel su ile yapılan soğutma sistemi, şişirme kalıbının tüm bölgelerinden homojen olarak ısıyı almakta yetersizdir. Kalıp içerisindeki su yolluklarının tasarımı genellikle yetersizdir. Su ile yapılan soğutmada kalıp yüzeyinde terleme olmaması için soğutma suyu sıcaklığı artırılmakta bu da çevrim süresini uzatmaktadır.

BLAST-AIR

Şişirme işlemi sonrasında parçanın içindeki aşırı ısınmadan kurtulmak için dahili soğuk hava uygulaması dünyada yeni uygulanmaya başlayan bir soğutma tekniğidir. Kalıplama işlemi sonrasında parçanın içindeki aşırı ısınmadan kurtulmak için -35oC kuru hava verilmesi ile ürün kalitesinin artırılması ve üretim süresinin kısaltılması hedeflenmektedir.

Şişirme ile kalıplama prosesinde, soğutma süresi boyunca -35oC soğutulmuş kuru hava verilmesi ile yüzeyden ısıyı geri çekilir ve üründeki soğutulmuş hava değişimi malzeme stresini azaltır. Sonuç olarak soğuma süresini önemli ölçüde azaltır.

İstenilen iyileşmeyi sağlamak için üründeki hava dağılımı çok önemlidir. Üfleme pimleri ve üfleme iğneleri, daha kalın duvarlara ve kalıp tarafından çok iyi soğutulmayan bölgelere havayı yönlendirmek için münferit ürünler için özel olarak tasarlanabilir. Ürün içindeki türbülanslı hava akımı da çok önemli bir faktördür. Şişirme valfleri, işlem için en yüksek hava basıncıyla ürünü oluşturmak üzere tasarlanabilir.

Plastik şişirmede sıcaklık dağılımı

Plastik şişirmede sıcaklık dağılımı

Özel üfleme pimi ile türbülans akışlı hızlı hava soğutma

Özel üfleme pimi ile türbülans akışlı hızlı hava 

Çalışma Prensibi 

Sistemin çalışma prensibi olarak 2 kademeli mekanik soğutma sistemi kullanılır. Önce hava +5oC’ye soğutularak nemden kısmi olarak arındırılır. Daha sonra hava, içi adsorbant ile doldurulmuş, silindirik iki adet kolona girer. Kolonlardan biri, gelen nemli havayı kurutur. Diğer kolon, içinden ters yönde geçirilen “rejenerasyon havası” yardımı ile içindeki neme doymuş̧ adsorbantın yeniden kurutulması için kullanılır. -50oC çiğlenme sıcaklığına ulaşan hava 2. soğutma devresi yardımıyla -35oC hava sıcaklığına bir eşanjör yardımıyla soğutularak prosese verilir.

Blastair

Hava çıkışında özel olarak tasarlanan elektronik valf devresiyle çıkan hava 2 istasyonlu şişirme makinesine eşit olarak dağıtılabilir. Dağıtım halindeki havanın debisi ölçülür.

 BLAST-AIR Avantajları

  • -35oC kuru hava ile hızlı soğutma
  • %20 üretimde artış
  • Yüksek ürün kalitesi
  • Yüksek mukavemet
  • Homojen duvar kalınlıkları
  • Daha az malzeme ile üretim


Söyleşi