Honeywell Hidronik Balanslama Çözümleri

22 Nisan 2016 Dergi: Mart-2016

Basınçtan Bağımsız Kombine Balans Vanaları, Fark Basınç Kontrol Vanaları ve Sabit Akış vanaları ile ısıtma ve soğutma tesisatları balaslamalarında tam çözüm sağlar. Honeywell balanslama çözümleri ile ısıtma/soğutma tesisatları artık daha verimli, dengeli ve güvenilir.

Hidronik balanslama, sistemin her noktası için tasarlanmış debinin geçişini sağlamak için, sistemin cihaz, armatür ve belli noktalarında basıncın ölçülmesi ve tasarım değerlerine ayarlanmasıdır. Balanslanmış ısıtma sistemlerinin tüm elemanları daha verimli çalıştığı için hidronik balanslama ile yatırım ve enerji maliyetlerinden tasarruf edilir. Tasarruf potansiyeli, balanslama türüne (statik veya dinamik) ve binanın enerji performansına bağlıdır. Dinamik hidronik balanslama ile enerji tasarrufu potansiyeli % 10’a kadar yükselir.

Hidronik balanslama ile birlikte pompa, ısıtma, sıhhi tesisat armatürleri ve kontrol sistemlerinin de optimizasyonuyla enerji tasarrufu sağlanır. Isıtma sistemindeki tüm elemanlar maksimum verimlilikle çalışarak, yatırım ve enerji maaliyetlerini düşürürken konforlu ısınmak kiracı ve ev sahiplerinin memnuniyetini artırır. Hidronik balanslamada ısı, tüm odalara eşit şekilde dağılır, radyatörler ıslık sesi çıkarmaz ve uğuldamaz, geceleri düşen oda sıcaklık düzeyi optimum sürede yeniden hızlıca eski seviyesine çıkar.

Honeywell’in, farklı uygulamaların gereksinimlerini karşılamak için oluşturulmuş, flanşlı büyük çaplar dahil, geniş yelpazedeki balanslama vanaları ile basit ve güvenli planlama yapılabilir. Honeywell balanslama vanaları ile yerel ve uluslararası mevzuatların gerekleri yerine getirilebilir, yüksek standartlara uygun çalışılır.

Hidronik Balanslama Uygulama Alanları

Merkezi Isıtma – 2 Borulu Sistem

Honeywell Hidronik Balanslama Çözümleri

Radyatörlerin paralel bağlı olduğu iki borulu sistemlerde aynı sıcaklıktaki su gidiş/dönüş boruları ile sisteme beslenir. Bu sistemlerde otomatik fark basınç vanalarının ve termostatik radyatör vanalarının kullanımı ile sabit basınç ayarı yapılabilir. Kullanıcı tarafından belirlenen debi ve ısı dağıtımı konforu artırırken enerji tasarrufu da sağlar.

Merkezi Isıtma – Daire Üniteleri

Honeywell Hidronik Balanslama Çözümleri

Prensip olarak iki borulu sistemlere benzer daire üniteleriyle donatılmış sistemlerde paralel bağlı radyatörlere ya da farklı ısı devrelerine gidiş/dönüş borularından aynı sıcaklıkta su tedarik edilir. Kullanıcı tarafından belirlenen sabit debi ve ısının doğru dağılımı için kullanılan fark basınç vanalarının ve termostatik radyatör vanalarının yanı sıra sıcak su için ısı üretimini dengeleyici fark basınç kontrolörü ısı değiştirici ünitelerin sistem girişine konmalıdır.

Merkezi Isıtma – Tek Borulu Sistem

Honeywell Hidronik Balanslama Çözümleri

Radyatörlerin peş peşe seri bağlı olduğu tek borulu sistemler halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Her radyatöre belli oranda sıcak su beslenen çevrimin büyük kısmında, ısıtma suyu ilgili radyatörü bypass eder. Dolayısıyla, tek borulu sistemlerdeki radyatörler farklı besleme suyu sıcaklıklarına sahiptirler.

Sabit akışlı, modernize edilmiş tek borulu sistemler için otomatik akış konrolörleri ve geri akış-sıcaklık kontrolörlü bağımsız kontrol vanalarının kullanıldığı hidronik balanslama önerilir. Akış kontrolörleri, yatay veya dikey şekilde düzenlenmiş radyatör gruplarının tanımlı akışını sağlar. Geri akış-sıcaklık kontrolörlü basınçtan bağımsız kontrol vanaları, ısıtma sisteminin tasarım durumunda ya da kısmi yük altında çalıştığı durumlarda istenen geri akış sıcaklığını kontrol eder. Termostatik vanalar, radyatördeki doğru akışı ve bu sayede ısının doğru dağılımını sağlar.

Fan-Coil – İki Borulu Sistem

Honeywell Hidronik Balanslama Çözümleri

Paralel bağlı tüm fan-coillere, gidiş/dönüş boruları üzerinden aynı akış sıcaklığında, ısıtma veya soğutma suyu tedarik edilir. Isıtmadan soğutmaya geçiş veya tersi merkezi olarak gerçekleştirilir. Hız kontrollü pompalar kullanılan modern iki borulu sistemlerde, hidronik balanslama için devre üzerinde otomatik fark basınç vanalarının kullanılması önerilir. Sabit önayar basıncı sağlamak için, kontrol vanası ile uyumlu ayarlanabilir termostatik vanaların kullanımıyla, kullanıcı tarafından belirlenmiş sabit debi ve ısının doğru dağılımı sağlanabilir.

Fan-Coil – 4 Borulu Sistem

Honeywell Hidronik Balanslama Çözümleri

Paralel bağlı tüm fan-coillere, gidiş/dönüş boruları aracılığıyla, eş zamanlı olarak aynı akış sıcaklığında ısıtma veya soğutma suyu tedarik edilir. Soğutma/ısıtma seçeneği, ısı değiştirici ve fanlar vasıtasıyla sıcaklık kontrollü hava kullanılarak odaya beslenir. Hidronik balanslama için devre üzerinde otomatik fark basınç vanalarının kullanılması önerilir. Sabit önayar basıncı sağlamak için, kontrol vanası ile uyumlu ayarlanabilir termostatik vanaların kullanımıyla, kullanıcı tarafından belirlenmiş sabit debi ve ısının doğru dağılımı sağlanır.

Yüzey Sıcaklık Ayarı – Yerden Isıtma

Honeywell Hidronik Balanslama Çözümleri

Yüzeyden ısıtmalı merkezi ısıtma sistemlerinde bir ya da birden fazla ısıtma devresi kollektörüne, paralel gidiş/dönüş boruları ile aynı sıcaklıkta su tedarik edilir. Isıtma devresi kollektörü tarafından odalara ihtiyaçları oranında ısı tedarik edilir. Hidronik balanslama için devre üzerinde otomatik fark basınç vanalarının kullanılması önerilir. Sabit önayar basıncı sağlamak için, kontrol vanası ile uyumlu ayarlanabilir termostatik vanaların kullanımıyla, kullanıcı tarafından belirlenmiş sabit debi ve ısının doğru dağılımı sağlanabilir. Isıtma devresi üzerindeki kontrol vanaları, oda termostatları vasıtasıyla kontrol edilir.

Yüzey Sıcaklık Ayarı – Tavandan Soğutma

Honeywell Hidronik Balanslama Çözümleri

Tavandan soğutmada, paralel dağıtım sayesinde aynı gidiş/dönüş suyu sıcaklığı ile farklı bölgeler soğutulur. Yüzey altından dolaşan boru ya da geniş ısı değişim yüzeyleri vasıtasıyla boruların içerisinden geçen soğuk su ile odadan ısı çekilir. Hidronik balanslama için devre üzerinde otomatik fark basınç vanalarının kullanılması önerilir. Soğutma devresindeki kontrol vanaları, oda termostatları vasıtasıyla kontrol edilirler. Nem sensörleri ise yoğuşma koruması yapar. Alternatif olarak, soğutma yüzey elemanında hidronik balanslama, aktüatörü üzerine monte edilmiş basınçtan bağımsız kontrol vanaları ile bölge bazında uygulanabilir.

Klima Santrali – Hava Isıtıcısı

Honeywell Hidronik Balanslama Çözümleri

Paralel bağlı tüm hava ısıtıcılarına, gidiş/donüş boruları üzerinden aynı sıcaklıkta su tedarik edilir. Isı değiştiricileri ve elektrik fanları vasıtasıyla alana sıcak hava beslenir. Hidronik balanslama için devre üzerinde otomatik fark basınç vanalarının kullanılması önerilir. Sabit önayar basıncıyla, soğutma devresindeki tüm bağımsız alanlara monte edilmiş kontrol vanaları ile uyumlu olarak çalışır, alana özgü debi ve soğutmanın doğru şekilde dağıtımını sağlar.

Fark Basınç Kontrollü Dinamik Balanslama

Fark basınç vanaları, debiden bağımsız olarak boru içinde sabit basınç sağlarlar. Bu şekilde balanslama özellikle iki borulu sistemler gibi değişken debili sistemler için uygundur. Honeywell Kombi-Auto otomatik fark basınç kontrolörü, yeni binalar ve yenileme projelerinde, dinamik hidronik balanslama için standart bir çözümdür. Kolay montaj ve hassas ayar garantisiyle çalışan hidronik balanslama ile projeye doğru başlanır. Kombi-Auto ürün ailesi daha yüksek akış gereksinimi ve fark basıncı olan sistemler için de tercih edilebilir. Kombi-QM otomatik, basınçtan bağımsız kontrol vanası, otomatik basınçtan bağımsız akış kontrolörü ve sabit kış vanasının avantajlarını tek bir üründe bir araya getirir. Kombi-VX otomatik kontrol vanası, değişen basınç altında dahi sabit değer sağlar ve debi limit değeri, vana üzerinden salmastra vasıtasıyla belirlenir.Slider Altına
Söyleşi