Header Reklam
Header Reklam

Danfoss Soğuk Zincir Sistemleri ile Gıda Kaybını Azaltmak Mümkün

14 Mayıs 2019 Dergi: Haziran-2019
Danfoss Soğuk Zincir Sistemleri ile Gıda Kaybını Azaltmak Mümkün

Danfoss’un inovatif, çevre dostu ürünleri, çözümleri ve sağladığı ekipmanlar sayesinde soğuk zincir gıda ürünlerinin bozulmaları önleniyor ve her yıl milyonlarda gıda atığının önüne geçiliyor. 
Gıda kayıpları ve gıda atıkları dahil olmak üzere dünya çapında üretilen gıdanın neredeyse üçte biri boşa gidiyor. Gıda kayıpları ağırlıklı olarak üretimden sonra nakliye sırasında gerçekleşirken gıda atıkları da çoğunlukla insanların ihtiyaçlarından fazla gıdayı alıp kullanmaması nedeniyle ortaya çıkıyor.1 Örneğin Hindistan dünyanın ikinci en büyük gıda üreticisi olmasının yanı sıra dünyadaki yeterli beslenemeyen insan sayısının dörtte birine de ev sahipliği yapıyor.2 Gıda tedarik zincirinde soğutmanın bulunmaması ya da yetersiz kalması gıda kaybını ortaya çıkartıyor ve çok sayıda insanın aç kalmasına sebep oluyor.

Danfoss çözümleri ile daha sürdürülebilir bir yaşam
Küresel sürdürülebilir bir yaşam için enerji ve gıda israfının engellenmesi yolunda, günlük tüketim maddelerinin üretiminden tüketimine kadar olan her süreçte yer alan Danfoss, entegre soğutma sistemleri ile gıda bozulmalarını önlüyor ve her yıl milyonlarca gıda atığının önüne geçilmesini sağlıyor. Soğuk zincirlerin verimliliğini artıracak çözümler üretmeye devam eden Danfoss, israf olan gıda miktarını azaltmayı, gıda kalitesini ve güvenliğini artırmayı ve yaşadığımız dünyanın kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmayı amaçlıyor.

Etkili soğuk zincir sistemleri gıda kaybında yüzde 40’a kadar düşüş sağlayabilir
Dünyadaki gıda kaybının büyük bir kısmı verimsiz gıda tedariki zincirlerinden kaynaklanıyor. Birmingham Enerji Enstitüsü, gelişmekte olan ülkelerdeki gıda atıklarının yüzde 90’ı kadarının tedarik zincirinin bir noktasında gerçekleşen gıda kayıplarından kaynaklandığını tahmin ediyor.3 Meyve, et ve süt ürünleri dahil olmak üzere günümüzde tüketilen gıdaların çoğu çabuk bozuluyor. Kolay bozulan gıdaların doğru sıcaklıkta ambalajlanması, depolanması ve taşınması, özellikle soğuk zincirin bozulmaması, gıdaların ömürlerini uzatmakla birlikte gelişmekte olan ülkelerdeki gıda kaybını da yüzde 40’a kadar azaltır.4 Böylece sürekli artmaya devam eden dünya nüfusuna daha fazla gıdanın ulaşması sağlanabilir.

Entegre soğuk zincir sistemlerinin verimliliğe katkısı
Gıda kayıpları çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde görülse de gelişmiş ülkelerde de ciddi bir sorundur. Modern soğutma depolama tesisleri, soğutmalı depolar ve soğutmalı taşımacılığa erişimi bulunduğu halde Avrupa’daki gıda kayıp oranı yüzde 40 seviyelerindedir.5 Bunun temel sebebi ise soğuk zincirin tüm unsurlarını birbiriyle bağlayan takip ve izleme sistemlerinin eksikliği olarak gösterilmektedir. Soğuk zincirin farklı bölümleri genellikle farklı kişi veya kurumlar tarafından işletildiği için ürünlerin soğuk zincirin tüm aşamalarında doğru sıcaklıkta tutulmasını güvence altına almak oldukça zordur.  
1 Yiyecek Kaybı ve Atıkları Konulu SDG Hedefi 12.3: 2016 İlerleme Raporu
2 Huffington Post (2012), BM raporuna göre dünyadaki aç nüfusun dörtte biri Hindistan'da yaşıyor
3 Birmingham Enerji Enstitüsü (2016) Temiz soğuk ve küresel hedefler
4 Danfoss 2019 tahmini
5 Yiyecek Kaybı Ve Atıkları Konulu SDG Hedefi 12.3: 2016 İlerleme Raporu
 Slider Altına