Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge Merkezi

27 Eylül 2019 Dergi: Eylül-2019

Eğitim-araştırma-üretim süreçlerinde birliktelik için destek veren Yeditepe Üniversitesi bu amaç doğrultusunda “Üniversite-Sanayi İşbirliği’’ çerçevesinde önemli bir adım atarak Teknopark İstanbul’da Ar-Ge merkezi projesini hayata geçirdi. İnşa edilen binada üniversite Ar-Ge laboratuvarları bulunmasının yanı sıra, sanayi kuruluşlarının ofisleri de yer alacak. Teknoloji ve bilime dayalı sanayi üretiminin sağlanmasında bilimsel araştırma yapan kuruluşlar ile üretici kuruluşlar arasında maksimum etkileşim hedeflenmek ile birlikte; üretici firmalar üniversite ile iş birliği içinde olmanın avantajlarını sahip olacaklar.
Yeditepe Üniversitesi Teknopark Projesi, insana ve çevreye değer katan bilimsel ve teknolojik oluşumların bulunduğu Teknopark İstanbul’da konumlanıyor. Yer aldığı bölge ile eş değerlere sahip olmanın sorumluluğu ile, Yeditepe Üniversitesi Teknopark Projesi birçok çevre ve insan dostu özelliği tasarım ve uygulama süreçlerine dahil ederek LEED v4 Core & Shell (Çekirdek & Kabuk) kategorisinin GOLD seviyesinde sertifika almaya hak kazandı.
Proje bölgenin yapılaşma öncesi dokusuna sadık kalan çevresel etki kararları ile bölgeye uyumlanıyor. Bu bağlamda peyzaj bitki alanlarına yer verildi ve çatı ile teras yüzeyleri için açık renkli, yansıtıcı malzemeler seçildi. Proje bulunduğu Teknopark kampüs alanının ulaşım ve sosyal donatı imkanlarından yararlanmak ile birlikte bölgeye değer katıyor. Proje bünyesinde bulunan Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ve Bisiklet Park alanları ile tüm kullanıcılara sürdürülebilir ulaşım teşviki sağlanıyor.
Projenin işletme senaryosu hazırlanırken temel ekseni, daha az enerji ve su tüketecek sistemlerin kullanılması ve iç hava kalitesini artıracak tasarım ve çözümler oluşturdu. Projede enerji tasarruflu cihaz ve sistemler kullanıldı. Binadaki duş ve lavabo bataryalarından toplanan gri su arıtılarak klozet rezervuarlarında kullanılıyor. Bu sayede binanın enerji tüketimi %19’un, iç mekan su tüketimi ise %50’nin üstünde oranla azaltıldı. İnşaat sırasında alınan önlemler ve düşük emisyon salınımlı malzeme seçimi ile kullanıcılar için iç hava kalitesi sağlandı.
Bina inşaatı sırasında açığa çıkan hurdalar çevreye zarar vermeyecek şekilde atık alanlarına ulaştırıldı, geri dönüştürülebilir içeriği olan atıklar ise geri dönüşüm sahalarına iletildi. Binada kullanılan inşaat malzemelerinde sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanlar öncelikli olarak tercih edildi. İşletme sürecinde ortaya çıkacak geri dönüştürülebilir yapıdaki atıkları evsel ve tıbbi atıklardan ayırmak için her katta geri dönüştürülebilir atık noktaları ve bodrum katta bir adet ana toplama odası sağlandı. Tüm bu uygulamamlar ile kaynakların gereksiz tüketiminin önüne geçilebilecek.
Çevreye daha uyumlu bina inşası ve işletme süreci hedeflerinin yanı sıra Yeditepe Üniversitesi Teknopark Projesi için çalışan konforunun sağlanması da sürdürülebilirliğin gerekli ilkelerindendir. Bu kapsamda kullanıcı ve çevre dostu birçok strateji uygulandı. İç mekanlarda kullanılan yapı kimyasallarının içeriğindeki VOC (uçucu organik zararlı bileşik) oranlarının uluslararası limitlere uygunluğu kontrol edildi. Bina tasarımında mekan yönelimleri planlanırken sık kullanılan alanlardaki bina sakinlerinin gün ışığından ve manzara görüşünden optimum düzeyde faydalanmalarına dikkat edildi. Bunlara ilave olarak, insan odaklı açık alanlar sağlanması ile çevre ile etkileşimin artırılması, sosyal ve fiziksel aktivitelere teşvik sağlanması amaçlandı.

Kaynak: www.altensis.comSlider Altına
Söyleşi