Header Reklam
Header Reklam

İlaç Fabrikası Havalandırmasında Enerji Verimliliği

03 Ekim 2017 Dergi: Eylül-2017
İlaç Fabrikası Havalandırmasında Enerji Verimliliği

Yazan: Pelin Aybay, Satış ve Pazarlama Mühendisi, Camfil Hava Filtresi San. Tic. Ltd. Şti.

Sistem: 300 adet karmaşık debili klima santrali

Bina: İlaç üretimi ve araştırma tesisi

Çevre koşulları: Kırsal bölge

Bu vaka çalışmasında, ilaç üretimi yapıp aynı zamanda Ar-Ge bölümü bulunan bir tesis ele alınmıştır. Bina yönetimi, operasyon masraflarını azaltmak ve Avrupa Enerji Yönergesi’ne uygun bir tesis yaratmak amacıyla enerji verimliliği elde edebilecekleri değişimler yapmak istemiştir. Çalışmada sadece enerji verimliliği değil, aynı zamanda karbon emisyonu ve para tasarrufu da analiz edilmiştir. Tahminler, tek bir klima santralinden yola çıkıp tesisteki 300 klima santralinin hepsini kapsamaktadır. Yıllık 8 bin 760 saat çalışma süresi, santrallerin hava debileri, %65 fan verimi ve 5 yıllık öngörülen kurulum ömrü baz alınarak, Camfil, sadece filtre değişimi yapıldığında tesiste ne kadar verimlilik sağlanabileceğini “Toplam Yaşam Maliyeti Analizi” ile firmaya sunmuştur. Bu analizde, aynı zamanda atık maliyeti ve potansiyel temizlik maliyeti gibi maliyetler de göz önünde bulundurulmuştur. Tesis analiz öncesi düşük verimli panel filtre ve sentetik torba filtre kullanmaktadır. Camfil ise daha büyük yüzey alanı bulunan panel filtre ve cam-elyaf medyalı torba filtre önermiştir. Analiz sonrasında projedeki kazanımlar aşağıdaki gibi olmaktadır: (5 yıllık, 300 klima santrali baz alınmıştır)

Santral başına tasarruf: 16,790 £  

Tüm santrallerde toplam tasarruf: 5,037,000 £

Santral başına enerji tasarrufu: 33,650 kWh

Tüm santrallerde toplam enerji tasarrufu: 10,095,000 kWh

Santral başına CO2 tasarrufu: 72 ton

Tüm santrallerde toplam CO2 tasarrufu: 21,600 ton

Hesaplamalar 0.072 £ / kWh’e göre alınmıştır.

Projede Kullanılan Camfil Ürünleri

Eurovent enerji verimi sınıflandırmasında A + enerji verimi, en düşük enerji tüketimine sahip olan filtreyi gösterirken;  E enerji verimi en fazla enerji tüketimine sahip filtreleri göstermektedir. Bu sınıflandırma EN779:2012’ye göre düzenlenmektedir. Enerji maliyeti ve CO2 emisyonunun azaltılmasına olan talepler arttıkça, hava filtrelerine bağlı olan enerji tüketimi, filtre üreticilerinin odak noktası haline gelmiştir.

Doğru filtre seçimiyle yıllık enerji verimi, filtre başına % 20 civarı artırılabilir. Kaliteli filtre seçimi, filtrelerin toplam yaşam maliyetinde azalışa sağlarken, kullanıcı hem kendisi hem de çevre için iç hava kalitesini de artırabilir. CAMFIL, 2015 yılında piyasaya sunduğu Opakfil ES kompakt filtresi ve cam-elyaf medyalı Hi-Flo torba filtresi ile A+ enerji verimini sunuyor.

Camfil Opakfil ESKompakt Filtre

Tedarikçi:

Filtreleme Alanı:

Başlangıç Direnci : @3400m3/h

Toz Tutma Kapasitesi:

Yıllık Enerji Tüketimi:

Sıradan bir markanın F9 verimindeki 592/592/292 mm kompakt filtresi

13,3 m2

138 Pa

344 gr

1947 kWh

Camfil Opakfil ES F9 verimindeki A+ enerji verimine sahip, 592/592/296 mm kompakt filtresi

17 m2

91 Pa

606 gr

1168 kWh

Birçok filtre tedarikçisi filtrelerini uygun teste tabi tutmaz, bu da tüketiciler için farklı filtreleri karşılaştırmalarında zorluk yaratır. Camfil, kendi ar-ge laboratuvarında yüksek kalite standartlarını sağlaması için bütün filtrelerini EN 779:2012’ye göre test etmektedir.

Cam Elyaf Medyalı Camfil HI-FLO II Torba Filtre

Tedarikçi:

Etkin Filtreleme Alanı:

Başlangıç Direnci : @3400m3/h

Toz Tutma Kapasitesi:

Yıllık Enerji Tüketimi:

Sıradan bir markanın F7 verimindeki 592x592x635 mm sentetik torba filtresi

5,9 m2

136 Pa

491 gr

1870 kW/h

Camfil HI-FLO II F7 verimindeki A+ enerji verimine sahip, 592x592x640 mm Cam-Elyaf medyalı torba filtresi

9,1 m2

61 Pa

641 gr

764 kW/h

 Slider Altına