Header Reklam
Header Reklam

BSRIA Küresel İklimlendirme Araştırması 2016’da Pazarda Bir Daralma Olduğunu Gösteriyor

23 Ağustos 2017 Dergi: Ağustos-2017

Geçen günlerde yayımlanan küresel klima (AC) pazarındaki BSRIA pazar araştırmasına göre, 2016 yılındaki daralma önceki iki yıla kıyasla yavaşladı. Son göstergeler, 2017’de birçok bölgede büyümenin devamının beklendiğini gösteriyor.
İklimlendirme pazarı, 2015’te yaşanan ciro bazındaki % 5’lik düşüş ile karşılaştırıldığında 2016 yılı daha iyi bir sonuçla, % 1’lik düşüşle kapandı. Çin pazarı, sıcak havaların etkisi ve hükümetin yeni bir beş yıllık planı ile desteklenen satış artışı ile geç bir iyileşme yaşadı. Negatif büyümenin nedenleri arasında, Brezilya ve Suudi Arabistan pazarları bulunuyor.
Küresel iklimlendirme pazarı 92,6 milyar ABD doları değerinde bulunuyor; paket cihazlar (pencere tipi cihazlar, portatif cihazlar, splitler, çatı tipi ve dahili paket tipler) bu cironun yaklaşık % 85’ini oluşturdu. Asya Pasifik ülkeleri paket cihazlar pazarından adet bazında % 60 ile en büyük payı aldı.
2016 yılında pazar bir önceki yıla göre beklenenden daha küçük bir oranda düştü; yılın ikinci yarısında Çin’de yaşanan olumlu gelişmeler piyasanın daha fazla düşmesini engelledi.
Merkezi cihazlar (chiller, klima santrali, fan coil), -Amerika dışında- kötü performans gösterdi. İkinci en büyük merkezi cihaz pazarı olan ABD, ılımlı bir büyüme gösterdi. Yeni endüstriyel tesis yatırımlarındaki yavaşlama, sağlık ve eğitimde düşük büyüme hızı, pazarın daha fazla genişleyebilmesini kısıtladı. Öte yandan, ticari kesim, ofis yapıları ve turizm sektöründeki talep, güçlü seyrini sürdürerek bir miktar büyüme sağladı.

BSRIA Uluslararası Pazar Araştırmaları’nın Uzman Danışmanı Şaziye Dickson, küresel iklimlendirme pazarı hakkında şu bilgileri veriyor:

“Genel olarak, 2016, Avrupa ve Güney Doğu Asya bölgesinde iyi bir yıl oldu. Yoğun sıcaklık ve özellikle güney Avrupa’da devam eden büyüme, iklimlendirme pazarını olumlu yönde etkiledi ve özellikle İtalya’da pazarın yükseldiği görüldü. Güneydoğu Asya, doğrudan yabancı yatırımlar, yeni inşaat faaliyetleri, turizm ve kamu yatırımları ile ekonomik büyümenin geliştirdiği iklimlendirme pazarı, sıcak iklimin de etkisiyle yüzde yedi oranında bir büyüme sağladı.


Amerika bölgesinde, 2016’da yaklaşık 27 milyon cihazla, adet bazında % 5 büyüme kaydedildi. Brezilya, (-% 46) ve Arjantin pazarları (-% 15) düşerken ABD, Kanada ve Meksika’da güçlü büyüme görüldü. Düşüşlerin arkasındaki ana nedenler; siyasi istikrarsızlık ve genel ekonomik daralma oldu. 2016’da ABD iklimlendirme pazarındaki genel büyüme, yüzde sekizlik bir artış ile umut vericiydi. Avrupa iklimlendirme pazarı, son birkaç yıldır gösterdiği durgunluğun ardından 2016 yılında yüzde 13 oranında büyüdü. Çoğu Avrupa ülkesinde ekonomik iyileşme, güney Avrupa’daki sıcak hava dalgası ve stokların yenilenmesi ile birlikte güçlü bir büyüme sağlandı.

Büyüme, İngiltere dışında Avrupa’nın büyük iklimlendirme pazarlarının çoğunda belirgindi. Avrupa Birliği’nden ayrılma oylaması, belirsizliğe neden oldu ve İngiliz sterlini son 31 yıldaki en düşük seviyesine geriledi. Genel olarak, ofis alanları için güçlü bir talep olmadı ve tamamlanma aşamasına gelmiş olan projeler, kiracı taleplerinin belirsizliği, bu belirsizliğin ofis yapılarının tamamlanma tarihlerini etkilemesi ve bunun sonucunda klima satın alımı ve montajı ertelendi.

 

MEIA bölgesi, iki yıllık büyümenin ardından 2016’da küçük bir düşüş kaydetti. İklimlendirme pazarının toplam cirosu 13 milyondan fazla oldu. Bölgedeki en büyük pazar, yüzde sekiz oranında büyüme kaydeden Hindistan’dı, ancak Suudi Arabistan pazarı, hükümet yatırımlarının eksikliği ve % 25 oranında daralma nedeniyle sıkıntı çekmeye devam ederek bölgenin tamamını % bir oranında aşağı çekti. Hindistan’daki büyüme, konut segmentinde iklimlendirme düzeylerinin hızla artması, mayıs ayında sıcaklığın yükselmesi ve istikrarlı bir Rupi ile daha iyi iş planlaması yapılması ve doğrudan yabancı yatırımlara izin verilmesiyle kaydedilebildi.”

Taşınabilir klimalar 

2016’da taşınabilir klima pazarı, 2015 yılına göre % 15 artışla yaklaşık iki milyon adet hacime ulaştı ve 563 milyon USD ciro kaydedildi. ABD, en büyük taşınabilir klima pazarı oldu. Küresel satışların yarısından fazlası ABD’ye ait. ABD bu alanda % 29 gibi büyük oranda da büyüme kaydetti. Bu sonuçta, olumlu hava koşulları kadar, çok rekabetçi fiyatlı cihazların olması rol oynuyor. Taşınabilir klimalar yerel yaz sıcaklık koşullarına çok bağlı, satın alma talebi değişken olabilen bir ürün grubudur. Avrupa ve Güneydoğu Asya’da ılımlı artışlar görülürken, pazarın da düşük fiyatlı rekabetle bölündüğü görülüyor.

Pencere tipi (ve duvardan geçirilen üniteler)

Küresel pencere/duvardan geçirilen cihazlar pazarı adet bazında % 2’lik bir düşüş kaydetti. Pazarın 2016’da 12 milyon adete ve 2.4 milyar dolar ciro hacmine geriledi. Ancak, bu ürün birçok ülkede demode hale gelip yerini splitlere bırakırken pazardan pay almaya hâlâ devam ediyor. Bu ürün grubunda dünyanın en büyük pazarı ABD, adet bazında yüzde 60 paya sahip bulunuyor. ABD’deki olumlu ekonomik iklim, pazarın 2016’da % 9 büyümeyle 7 milyon adede ulaşmasına yardım etti. Diğer büyük pazarlar Hindistan ve Suudi Arabistan ise 2016’da düşüş kaydetti.

Bu pazarın, tahminen 2021 yılına kadar mütevazı bir büyüme göstermesi bekleniyor ve bunun da tamamen ABD pazarındaki büyümenin sonucu olacağı öngörülüyor.

Split sistemler (kanalsız ve kanallı tekil splitler, multi splitler ve VRF)

Split sistemler, dünya klima pazarının en büyük bölümünü temsil ediyor ve adet açısından piyasanın % 80’inden fazlasını oluşturuyor. 2016’da splitler arasında multi splitler % 3, VRF ise % 14’lük bir paya sahip oldu. Toplam split pazarı, 2015 yılına kıyasla % 1 düşüşle 100 milyon ünite üzerinde bir seviyede kaldı ve 2016 yılında 70 milyar ABD doları değerinde bir ciroya ulaştı. Dünyanın en büyük pazarı olan Çin, küresel büyümeyi frenlemeye sebep olan % 5’lik bir düşüş kaydetti. İklimlendirmede en fazla büyüyen pazarlar, sıcak bir yazdan yararlanan, Güney Kore (% 35), Vietnam (% 16), Hindistan (% 11) ve ABD (% 6) oldu.
İnverter teknolojisinin gelişimi 2016 yılında birçok pazarda hızlandı. Avrupa mevzuatının motivasyonuyla, mevzuatın invertörleri teşvik etmediği Rusya’nın haricinde klimaların neredeyse % 100’ü invertörlü oldu. Zorlu ekonomik koşullar pazarda düşük maliyetli ürünlerin hâkim olması sonucunu getiriyor.
Dickson, “2016 multi splitler için de VRF’ler için de inanılmaz bir yıl oldu ve her iki pazarda da çift haneli büyüme kaydedildi. En çok büyüme kaydedilen üç büyük multi split pazarı; İtalya (% 49), Güney Kore (% 2) ve ABD (% 27). Konutsal alanda da ticari segmentte de multi split pazarı, tekil splitlerle 20 kW kapasite altındaki mini VRF’ler arasındaki talebi karşılıyor. VRF pazarı, en zorlu zamanlarda bile bir büyüme kaydetmeyi başardığından durgunluğun yaşanmadığı bir pazar olarak benimsendi. Hem yeni konutların ve hafif ticari uygulamaların hem de yenileme pazarında ürünün uyumluluğu, son yıllarda, bir değişimin anahtarı oldu. VRF’lerin bina otomasyon kontrol sistemleri ile donatılmasıyla artan yetenekleri, VRF pazarının gelişimi için yeni fırsatlar yaratıyor. VRF sistemleri, havalandırma cihazlarıyla beraber kuruluyor ve böylece taze havanın gerekli olduğu uygulamalarda da VRF’ler, chiller çözümleri ile daha iyi rekabet edebiliyor. Küresel split ve VRF pazarlarının 2015-2021 yılları arasında adet bakımından % 2 oranında ılımlı bir büyüme göstermesi bekleniyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde klima kullanımının artması ile Avrupa’daki ekonomik iyileşme bu büyümenin temel dayanaklarını oluşturuyor. Bölgeye göre en büyük büyümenin Ortadoğu, Hindistan ve Afrika bölgesinde olması bekleniyor” diye ekliyor.

Rooftop (Çatı üniteleri)

Küresel rooftop pazarı 2015 yılına göre % 1’lik düşüşle yaklaşık 1,2 milyon adet hacminde. ABD ve Kanada, 2016’daki küresel satışların neredeyse % 90’ını oluşturan en büyük iki pazar. Bu ürün, perakende zincirleri ve fast food servis restoranları gibi bazı alanlarda ağırlıklı olarak tercih edilmektedir. Küresel pazarın, 2015-2021 yılları arasında adet bazında % 2.6’lık ılımlı bir büyüme göstermesi bekleniyor.

Merkezi cihazlar (Chiller, klima santrali, fan coil)

Global chiller ve hava tarafı ürünler pazarı, 2015 yılına kıyasla % 2 düşüşle 14.5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. 2016’da chiller gruplar, merkezi cihazlar pazarının yaklaşık % 50’sini oluşturdu. Amerika bölgesi, ABD pazarındaki güçlü performans sayesinde büyüme kaydeden tek kıta oldu.
Birçok bölgede ekonomik büyümenin belirginleşmesine rağmen, inşaat hizmetlerinin alım aşamasına geçmeleri zaman alıyor ve pazar, yeni ticari yapıların eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşamaya devam ediyor.
Merkezi cihaz pazarının en büyük bölgesi % 35 ile Asya Pasifik. Avrupa % 26 ile ikinci sırada, onu Amerika Bölgesi % 25 ve Ortadoğu-Hindistan-Afrika bölgesi ise % 14 oranı ile izliyor. Büyüme seviyeleri, % 1 ile 5 arasında değişiyor. Bununla birlikte, küresel olarak, chiller pazarındaki eğilim, küresel pazarın % 45’ini temsil eden iki dev, ABD ve Çin tarafından yönlendiriliyor.
Chiller pazarındaki en büyük gelişmeler, özellikle Avrupa’da ısı pompası uygulamalarının yanı sıra invertör teknolojisinin yükselişi ile bağlantılı oldu. Enerji verimliliği yasaları ve DX sistemlerinden gelen zorlu rekabet, chiller şirketlerini pazarda önemli hale getiriyor.

Genel olarak, merkezi sistemler pazarının tüm bölgelerde 2015-2021 yılları arasında ciro bazında yaklaşık % 3’lük ılımlı bir büyüme göstermesi bekleniyor.

 

Ayrıntılı bilgi için:   www.bsria.co.uk/wmi

                            saziye.dickson@bsria.co.uk

 

* BSRIA’s World Air Conditioning Study, March 2017, coSlider Altına