Kimyasal şartlandırma

16 Ağustos 2008 Dergi: Mart 2002
Hijyen Problemleri:

Organik kirlenme, Bakteriyel çoğalma, Göz ve mukoza tahrişleri. Estetik Problemler Bulanıklık, Yosun ve mantarlar Hoş olmayan koku ve renk

Organik Kirlenme:

Bir havuzu kullananların çokluğu nedeniyle, sular seri bir şekilde tekrar tekrar sirkülasyona tabi olsa da havanın oksijeni ile yeterli temas sağlanamayacağından dolayı kendiliğinden arıtma gerçekleşemez. Kirletici maddeler ile yüklenen havuz suyu kontrol altında tutulmalıdır. Kontrol ise havuzda doğacak olan kirlilik fenomenlerine karşı, yeterli miktarda serbest klor bulundurmakla olur. Meydana gelen kompoze klor bileşikleri kısmen filtrasyon. kısmen de belli bir havuz suyu yüzdesini taze suyla değiştirmekle bertaraf edilebilir.

Bakteriyel Çoğalma:

Havuzdaki su. yüzenlerin çokluğu, ısının yüksekliği, dış ortam şartları, bulaştırma ve bakteriyel çoğalmaya yol açan elemanlardır. Bakteriyel flora uygun kimyasal bir şartlandırın ile bertaraf edilir.

Göz ve Mukoza Tahrişleri:

Klorun dezenfektan olarak kullanımı ve oksitlenebilen organik maddelerle beraber reaksiyona girmesi neticesinde alkali pH açığa çıkar. Bu durum, havuzu kullananların göz ve mukozalarında tahrişe yol açacağından, gerekli önlemler alınmalıdır.

Bulanıklık:

Havuz sularında rastlanan en ciddi estetik problemdir: Suyu bulanık olan bir havuz oldukça itici bir görüntü oluşturacağından filtrasyonun önemi açıktır. Bulanıklığın sebepleri çok çeşitli olabilir: rüzgarla savrulan tozlar. pH'ın yükselmesi, suyun ısınmasından ötürü kalsiyum ve magnezyum iyonlarının çökmesi, demir ihtiva eden sular, yosun, mantar albuminoid ve kolloidal formasyonlar vs. Bulanıklık ancak filtrasyon sistemi ve suyun uygun sirkülasyonu ile giderilebilir. Bu şekilde birtakım maddeler ve kolloidler bertaraf edilir. Havuzdaki su kütlenin kalınlığından ötürü, az miktardaki bulanıklık dahi ışığın kırılmasından dolayı hoşa gitmeyecek görüntüler meydana getirir.

Yosun ve Mantarlar:

Yosun ve mantar formasyonları suışıkalkalinite ve ısı bileşiminden meydana gelir. Işık; suya düşen, havada uçuşan yosun sporlarında bir fotosentez aksiyonu meydana getirerek besler. Aynı zamanda, yüksek ısıdan ötürü alkali çevre, bunların gelişmesine yol açabilir. Dolayısıyla yosunların gelişimi uygun bir şartlandırma ile önlenebilir. Bu işlem yosun formasyonundan evvel yapılmalıdır. Şartlandırma, uygun yosun önleyici ürünler kullanılarak yapılır.

Renkler ve Kötü Kokular:

Havuzdaki su yalnızca berrak olmayıp, aynı zamanda kokusuz ve hoş olmalıdır. Sülfürlü (termal) sular haricinde sular tamamen kokusuz talep edilir. Klor fazlası herkes tarafından hissedilen keskin bir koku meydana getirir. Estetik problemler, genellikle bulanıklık ile ilişkili olup ayrıca havuzda uçucu hidrokarbonların bulunmasından dolayı, altın sarısı bir renge de rastlanılabilir. Çok sık karşılaşılmamakla birlikte bu problemin giderilmesi için de kimyasal şartlandırma mevcuttur.

Cenk Küçük

Culligan TRC

Etiketler


Slider Altına
Söyleşi