Buhar tesisatlarında kullanılan armatürler

29 Haziran 2008 Dergi: Ekim 2001
Montaj:

 Vanalar, daima gövde üzerindeki ok yönü ile akışkanın yönü aynı olacak şekilde montaj yapılmalıdır.

 Montaj esnasında vana kapalı konumda olmalıdır.

İşletmeye alma:

 Buharın devreye ilk verilmesi anında çok yavaş olarak açılmalıdır.

 Tam açık konumda çalışırken de hiçbir zaman volan, son noktada bulundurulmamalı, çok az kapama yönünde çevrilerek boşa çıkması sağlanmalı, gerilme altında kalması önlenmelidir.

 Vanaların kapalı pozisyona getirilmesi esnasında da volan, kapama yönünde gereğinden fazla zorlanmamalıdır.

Akışkana bir yönde yol verirken diğer yönden gelen akışı durdurur. Akışkanın basıncı ile kendi kendine çalışır.

Çek vanaların, çalpara tip, lift tip ve disk tip gibi türleri vardır.

Montaj:

Yay baskılı çek vanalar tesisata, yatay veya düşey konumda monte edilebilir. Ancak, yay baskısı olmayan çalapara çek vanalar yalnızca yatay konumda monte edilebilir.

Üzerindeki hareket kolu ile 1/4 turda tam açan veya tam kapayan vanadır. Buhar sistemlerinin kondens devrelerinde kullanılır. Özellikle ana buhar hatlarında küresel vana, kesinlikle kullanılmamalıdır.

Montaj:

Küresel vananın montajında yön önemli değildir. Ancak, açma-kapama esnasında kolun rahat hareket etmesi sağlanmaladır. Küresel vanaların max. çalışma sıcaklığı sızdırmazlık elemanın özelliğine bağlıdır. Hareket kolu, boruya paralel ise vana, açık konumdadır. Boruya dik konuda ise vana, kapalı konumdadır.

Sıcaklık kontrolünü sağlayan, yardımcı enerjisiz çalışan kontrol vanalarına termostatik vana denir. Vana ve duyargardan meydana gelir.

Montaj:

Duyarga, sıcaklığının kontrol edileceği noktaya monte edilir. Eğer, boşaltılması mümkün olmayan bir tanka takılacaksa, tank için bir muhafaza konur ve duyarga da muhfazaya monte edilir Duyarganın sıcaktan etkilenmemesi için vana, aşağı bakacak yönde monte edilir.

İşletmeye Alma:

Termostatik vana ve duyargası monte edildikten sonra, duyarga sıcaklığı göstergesi üzerindeki tapa çıkartılır ve sıcaklık göstergesi ibresi istenilen sıcaklığa getirilir.

Termostatik vanaların önüne mutlaka pislik tutucu konulmalıdır.

Her cihazın emniyetle çalışabileceği bir basınç limiti vardır. Cihaza gelen basınç, cihazın çalışabileceği basınçtan daha büyük ise basıncıdüşürmek gerekir.

Basınç düşürme vanaları; Yardımcı enerjisiz çalışan vanalar, aktüatörlü vanalar olarak iki ayrı türde üretilmektedir.

Montaj:

Basınç düşürücü vana, buhar tesisatında kullanılıyorsa girişte separör ve pislik tutucu kullanılır. Çıkışta emniyet vanası kullanılmalıdır. Aşağıda basınç düşürücü vana montaj şeması görülmektedir.

Bir basınç düşürücü vananın 10:1’den fazla oranda basınç düşürmek amacıyla kullanılması uygun değildir. Bu gibi durumlarda seri bağlı iki basınç düşürücü vana kullanılır.

Basınçlı kaplar ve boru sistemlerinde, işletme basıncının tesbit edilen basıncın üzerine çıkması durumunda otomatik olarak açılan ve basıncın belli birdeğere düşmesi ile tekrar kendi kendine kapanan birvana türüdür.

Emniyet vanalarının tam kalkışlı ve oransal kalkışlı olmak üzere iki tipi vardır. Buhartesisatlarında tam kalkışlı emniyet vanası kullanılmalıdır.

Montaj:

Emniyet vanası ile emniyete alınacak sistem arasında herhangi bir vana bulunmamalıdır. Çıkış borusu en kısa yoldan dışarı verilmelidir. Kolay erişilebilir bir yere konulmalıdır.

Buhar sistemlerindeki suyu (kondensi) ve havayı tahliye eden ancak, buharı tutan cihazlardır.

Termodinamik, şamandralı, ters kovalı ve termostatik gibi türleri vardır. Kullanıldığı üniteye göre tip seçimi, kondens miktarına göre de çap seçimi yapılır.

Montaj:

Kondenstoplardan önce pislik tutucu ve vana, kondenstoplardan sonra da çek vana ve vana konulmalıdır.

Montaj esnasında, kondenstop üzerindeki ok yönlerine dikkat edilmeli ve ona göre montaj yapılmalıdır.

Arızalı kondenstopların meydana getireceği buhar kaçakları işletmelerde büyük kayıplara neden olur. Bu nedenle kondenstopların buhar kaçırıp-kaçırmadığını izlemek gerekir. Kondenstop kontrol cihazları ile kondenstopun kontrolü esnasında kırmızı ışık yanarsa kondenstopun buhar kaçırdığı, yeşil ışık yanarsasağlıklı çalıştığı gözle görülür.

Montaj:

Kondenstop kontrol sisteminin bir elemanı olan kontrol gövdesi, kondenstopların önüne, yani girişine monte edilir. Manuel (el) cihazı kondenstop kontrolü esnasında kullanılır.

Buhar sistemlerindeki havayı tahliye etmek için hava atıcı kullanılır.

Buhar sistemindeki havayı tahliye etmek için hava atıcı kullanılır.

Montaj:

Hava atıcılar, buhar devrelerinde hat sonlarına monte edilir. Ayrıca, cihazlarda buhar girişinin tersine monte edilir.

Tesisat ve buharcihazlarında oluşan vakumu önler ve kondensin etkili bir şekilde tesisattan tahliye edilmesini sağlar.

Montaj:

Vakum kırıcılar aşağıda belirtilen ünitelere monte edilir.

Isı eşanjörleri

Tanklar

Kazanlar

Sterilizatörler

Ana buhar hatları

VANA
ÇEK VANA
KÜRESEL VANA
TERMOSTATİK VANA
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA
EMNİYET VANASI
KONDENSTOPLAR
KONTROL SİSTEMİ
HAVA ATICI
VAKUM KIRICI

Etiketler


Slider Altına
Söyleşi