Header Reklam
Header Reklam

Bir Hava Perdesi Ne Kadar Sessiz Olabilir?

28 Şubat 2018 Dergi: Şubat-2018
Bir Hava Perdesi Ne Kadar Sessiz Olabilir?

Yazan: Ola Wallander, Frico Ürün Bölge Direktörü - Hava Perdeleri ve Isıtma

En sessiz hava perdesi hangisidir? Hava perdesi ne kadar geniş bir girişi kapısına yerleştirilebilir? Müşterilerin doğru kıyaslamalar yapabilmesi için tüm üreticilerin ölçümlerini aynı metot ile yapması gerekir. Basit bir ifadeyle, hava perdelerini kıyaslarken nasıl elma ile elma yapabilirsiniz? Hava perdesi endüstrisi müşterilerin kendi özel ihtiyaçlarına uygun iyi seçimler yapabilmesi için bu işi kolaylaştırmıştır. Frico, tamamen hava perdelerine odaklanan “Eurovent Hava Perdeleri” adlı bir Eurovent grubunun kurucularından biridir. Bu grubun amacı yeni standartlar geliştirmektir. Bunun önemli bir parçası, müşterilerin ürünleri birbiriyle kıyaslamasına olanak veren ortak ölçüm yöntemlerinin tanımlanmasıdır. Grupta on iki farklı şirketten temsilciler bulmaktadır.

Ses

Ses seviyesini göstermede genellikle odanın özelliklerine ve ölçümün ürüne ne kadar mesafede alındığına göre değişen bir değer olan ses basıncı seviyesi kullanılıyordu. Frico gibi bazı üreticiler ses seviyelerinin ölçüldüğü koşulları açıkça belirtirken bazı üreticiler gerçekçi olmayan biçimlerde alınan ölçümleri kullanmakta ve gerçekte olduğundan daha düşük ses seviyelerine sahip olduklarını iddia edebilmekteydi. Bu sorunu ortadan kaldırmak için getirilen düzenleme neticesinde, Temmuz 2017’den itibaren tüm üreticiler ürünlerinde ses gücü seviyesini (ISO 27327-2’ye uygun olarak) rapor etmesi sağlandı. Ses gücü objektif bir değerdir ve odanın özelliklerine bağımlı değildir. Bu, müşterilerin farklı ürünleri birbiriyle kıyaslamasını kolaylaştırır ve Frico’nun uzun süredir istediği ve desteklediği bir yöntemdir. Bu değer, kısmen ses basıncı için kullanılandan farklı bir logaritmik ölçeği temel aldığından ses basıncı düzeyinden daha yüksektir. 1 Temmuz 2017’den itibaren, Frico dokümanlarında tüm hava perdeleri için hem ses gücü hem de ses basıncı seviyeleri belirtilmiştir.

Hava debisi

Hava akışı ve debisini ölçmenin pek çok farkı yöntemi vardır. Ne yazık ki, hava debisi verilerinin elde edildiği koşulları rapor etmemek, sektörde sık yapılan bir yanlıştır. Bu da nominal veya serbest üfleme değerlerinin (çok daha yüksek olan) rapor edilmesine ve üniteden çıkan hava debisinin gerçek değerleriyle kıyaslanmasına ve yanıltıcı bir karşılaştırma yapılmasına yol açar. Eurovent grubunda artık Frico’nun uzun süredir yapmakta olduğu gibi, ISO 27327-1 Aerodinamik performans sınıflandırması için laboratuvar test yöntemleri uyarınca hava debisinin ölçümü ve dolayısıyla hava debisi verilerinin elde edilmesi konusunda fikir birliği vardır. Bu kısa zaman içinde tüm üreticilerin kıyaslanabilir değerler rapor edeceğini güvenceye alır.

Hava hızı

Hava hızını ölçmenin birkaç farklı yolu vardır. Hava bariyeri hızının ölçümü aynı zamanda ISO 27327-1 standardına dahildir. Frico önceden beri tüm hava perdelerindeki ölçümleri bu standarda göre yapmaktadır ve Frico ürünlerinin sonuçlarına her birinin hava hızı profilleri kataloglarda ve web sitesinde mevcuttur.

Güven

Frico, Avrupa’daki en modern ve ileri hava ve ses laboratuarlarından birine sahip ve ISO standardına göre ölçüm yapıyor. Eurovent ile yapılan işbirliği sayesinde ürünlerini başka ürünlerle kıyaslamak artık daha kolay.Slider Altına