Soğutma Klima Cihazlarının Kalbi KOMPRESÖRLER

12 Ağustos 2008 Dergi: Temmuz 2005
Dünya soğutma pazarına bir göz atmak için; soğutucu cihazların kalbi sayabileceğimiz kompresörlerin adet ve ciro bilgilerini hatırlayalım; Klima cihazlarında kullanılan kompresörlerin üretim adedi, 2003 yılı verilerine göre 86.238.560, ciro tutan 6.5 milyar $. Soğutma cihazlarında kullanılan kompresör adedi ise 117.177.649, ciro tutan 5.4 milyar $. Evsel kullanım alanında klima, pazar doygunluğu açısından buzdolaplanndan daha avantajlı. Soğutma kompresörlerinin %84'ü, evsel soğutucularda kullanılıyor; yani 110.7 milyon kompresörün 93 milyonu evsel cihazlar için, 17.7 milyon adedi ticari ve endüstriyel gereksinimlere yönelik olarak üretiliyor. Kompresör pazannın baskın ürünü küçük tip hermetik kompresörler. Zira hem klima hem de soğutma alanının sayıca büyük evsel kullanım pazannın sık kullanılanı Soğutucu akışkan kullanımı açısından trend, 410A yönünde gelişiyor. Endüstriyel soğutma gruplarının ağırlık noktasında ise amonyak bulunuyor. HC'ler yönünde gelişme ise devam ediyor. Klima kompresörleri pazarında %4^ nrnnı ile Tin %98 nranı ile Doğu Asya ülkeleri baskın pozisyonda. Bölgede yatınmlan bulunan ABD şirketleri ve Japonya, klima üretimlerini bu bölgede yoğunlaştırmak istiyorlar. Dolayısıyla komponentler, özellikle küçük tip rotary kompresörler konusunda da yatınmlar, bu bölgede yoğunlaşıyor. Buna karşın Çin ve Doğu Asya, ticari tip klima ve soğutma cihazlan ve kompresörleri alanında bugün için baskın pozisyonda değil. Bu alanda ABD ve Avrupa ülkeleri lider konumda. Soğutma alanında kullanılan kompresörlerin % 61'i de bu ülkelerde üretiliyor. Özellikle santrifüj kompresörler için gelecekte de ABD'nin ağırlığını sürdüreceği düşünülüyor. Vidalı ve scroll kompresör pazannda da hızlı bir büyüme gözlemleniyor. Pistonlu kompresörler de ticari soğutma cihazlannda belirli bir paya sahip. Avrupa'da özellikle çok büyük gruplarda tercih ediliyor. Tecumseh, Embraco ve Copeland bu alanda iyi tanınan markalar. Vidalı kompresörler de yine endüstriyel alanda payını yükselten bir grup. York, Bitzer ve Refcomp gibi markalar endüstriyel ürünlerde iyi pozisyonda... ?

(Verilen bilgiler, BSRIA nm Nisan 2004 te yayınlanan raporundan alınmıştır.)

Klimalarda kullanılan kompresörlerin türlerine göre dağılımı Scroll: 10,850,324 adet Vidalı: 75,399 adet Santrifüj: 5,950 adet Pistonlu: 7,732,716 adet Rotary 2 cyl: 3,293,277 adet Rotary 1 cyl: 64,280,894 adet Soğutmada kullanılan kompresörlerin türlerine göre dağılımları Vidalı: 26,393 adet Scroll: 235,277 adet Pistonlu: 16,350,668 adet Rotary 2 cyl: 2,979,385 adet Refrigerator: 97,585,925 adet

Etiketler


Söyleşi