Header Reklam
Header Reklam

Yalıtım Pazarında İzocam Asma Tavan

31 Mart 2008 Dergi: Haziran-Temmuz 1997

Bu karmaşık sisteme pratik ve fonksiyonel bir çözüm olarak asma tavan ortaya çıkmış ve yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Örneğin; eski inşaat sisteminde düşük döşeme yapılarak buraya gömülmek suretiyle gizlenen tesisat, arıza anında döşeminin kırılarak müdahale edilmesi gibi zahmetli bir işlem gerektiriyordu. Asma tavan kullanımı ile bu gibi durumlar ortadan kaldırılmıştır. Tesisatın çirkin görüntüsü gizlenebildiği gibi kolay bir müdahale imkanı da sağlanmış olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde asma tavan   kullanımı   çok   yaygındır. Örneğin; Fransa'da bir yılda yapılan asma tavan 13 milyon nr'yi bulmaktadır. Potansiyel böyle yüksek olunca, asma tavan sanayi de gelişme imkanı bulmuş, piyasaya çcjk çeşitli, pratik, dekoratif ve fonksiyonel seçenekler su-nulabilmiştir.

 

Asma tavanın sağladığı teknik imkanlar

 

Yapıların kullanım amacına bağlı olarak asma tavanla sağlanan teknik imkanlar şunlardır:

İç hacmi küçülterek ısıtma veya soğutma yüklerinin azaltılması. Bunun için asma tavanın ısı yalıtımlı olması gerekmektedir. Böylece, gerek tesisat ilk yatırımından bir tasarruf olacak, gerekse işletme giderleri azalacaktır.

Daha düşük bir mekanın;

 

?   Daha az yatırımla ve

 

?   Daha ucuza ısıtılacağı veya soğutulacağı unutulmamalıdır.

 

Akustik düzeltme yapması

 

Bunu sağlamak için asma tavanda ses yutucu malzeme kullanılması gerekmektedir. Bu tür tavanlar ile örneğin, gürültü seviyesi yüksek iş kollarında, insan sağlığına zarar verebilecek ses seviyeleri önlenmektedir. Konser salonu gibi mekanlarda ise sesin yankılanmasına engel olunarak icra edilen eserin gereği gibi duyulması sağlanmaktadır.

Tesisatın gizlenmesi Havalandırma kanalı, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı ve benzerinin asma tavan üstünde gizlenmesi ile altta düzgün bir tavan görünümü sağlanmaktadır.

 

Aydınlatma için tavanın alçaltılması

 

Gerek doğal ışığı yansıtarak, gerekse yapay aydınlatmayı yaklaştırarak mekanın daha iyi aydınlatılması sağlanır. Aynı zamanda, aydınlatma yükleri de azaltılmış olur.

 

Asma tavanda aranan diğer özellikler

 

Asma tavanın sağladığı teknik imkanların yanı sıra, seçenekler arasında tercih yaparken şu özellikler de aranmaktadır:

 

1.         Uygulama kolaylığı

 

Genel olarak bütün asma tavan çeşitlerinde aranan bir özelliktir. Sistem olarak asma tavan, yerine zahmetsizce, basit ve süratli bir şekilde uygulanabilmelidir.

 

2.         Sökülebilme imkanı

 

Gerekli hallerde asma tavan elemanları değiştirile-bilmelidir. Tavan üstünde kalan cihaz ve tesisatın periyodik bakımı veya gerektiğinde onarımı için tavan arasına kolay bir ulaşım sağlanabilmelidir. Bu işlem esnasında asma tavan da zarar görmemelidir.

 

 

3.         Hafiflik

 

Asma tavan sistem olarak hafif olmalıdır. Bu takdirde, hem uygulaması kolay olur, hem de yapının taşıyıcı sistemine gereksiz yükler getirmez.

 

4.         Isı yalıtımı

 

Asma tavan bir çatı altında yer alıyor ise buraya yerleştirilecek uygun kalınlıkta bir ısı yalıtım malzemesi ile ısıtma veya soğutma düşünülen hacim küçültülmüş olur. Böylece, ısıtma veya soğutma tesisatının ilk yatırımında bir ucuzlama sağlanır ve asma tavanın amortisman süresi kısaltılmış olur. Ayrıca, işletme giderleri, yani yıl boyunca harcanan enerji de düşük seviyede seyreder.

 

5. Akustik düzeltme ve ses yalıtımı

 

Asma tavanın üzerine yerleştirilecek ses yutucu malzeme ile;

 

?          İç hacimdeki gürültünün azaltılması, dolayısıyla konuşmaların duyulur hale gelmesi sağlanır.

?          Büyük  hacimlerde  sesin yankılanması önlenir.

?          Bitişik mekanlara ses geçişi engellenmiş olur.

 

Ülkemizde henüz ortam akustiği ile ilgili bir mevzuat yoktur. Ancak, gürültü kontrolüne veya gürültünün azaltılmasına dair bir yönetmelik başbakanlıkça hazırlanarak 11 Aralık 1986 tarihli Resmi Gaze-te'de yayınlanmıştır.

 

6.         Yangına dayanıklılık

 

Yabancı ülkelerde bu konuda zorunlu bir uygulama olmasına rağmen, henüz ülkemizde bir mevzuat bulunmamaktadır. Ancak, yangına dayanıklılık, asma tavan bulunması gerekli bir özelliktir.

 

Asma tavanın yanmaması veya alev almaması esastır. Böylece, hem yangının büyümesi önlenmiş, hem de tavan üzerindeki tesisatın korunması için müdahaleye zaman kazanılmış olmaktadır.

 

7.         Aydınlatma

 

Asma tavanda aydınlatma iki grupta ele alınabilir:

 

?          Doğal aydınlatma durumunda,  asma  tavan yüzeyinin ışığı yansıtarak mekanın aydınlık ve ferah görünmesini sağlaması gereklidir.

 

?          Yapay aydınlatma durumunda ise sistem olarak asma tavanın, çeşitli aydınlatma armatürlerinin montajına imkan tanıması aranan bir özelliktir.

 

 

8. Dekoratif görünüm

 

Fonksiyonun yanı sıra, asma tavanda aranan estetik bir vasıftır. Duvarlarla ve mekanın tefrişi ile uyum sağlayabilen, gözü yormayan bir asma tavan daimi tercih edilir.

 

İzocam cam yünü ve taş yünü asma tavan levhaları

 

?          2.5 cm. kalınlıkta.

?          Bakalitli cam yünü veya taş yünü levhalar.

?          Bir yüzü  takviyeli  cam tülü.

?          Üzeri, cam yünü levha, gofrajlı, beyaz PVC, taş yünü levha, boyalı cam tülü kaplıdır.

?          Cam yünü levha 60 x 120 cm., taş yünü levha ise   60x60  cm.   standart ebatta üretilmektedir.

?          Oluklu mukavva kutular içinde piyasaya sunulmaktadır.

 

İzocam asma tavan sistemi

 

Taşıyıcı sistem

 

Ortalarda T, kenarlarda L kesitte metal profillerden oluşmaktadır. Bu profillerle oluşturulan 60 x 120 veya 60 x 60 cm. ebatda kasetler içine İzocam asma tavan levhalar yerleştirilmektedir.

 

Askı sistemi

 

Çelik yaylı, galvanizli çubuklardan oluşmaktadır. Taşıyıcı profillerin terazisi askı çubuğunun çelik yayı ile ayarlanmaktadır.

 

Bağlantı parçası

 

Galvanizli saçtan yapılmıştır. Köşelerin sabitleştiril-mesi ve taşıyıcı profillerin birbirine eklenmesi için kullanılır.

 

Aydınlatma armatürü profilleri

 

Gömme ve açık olmak üzere iki türlüdür. Gömme tipte, armatür tavan içinde yer alırken, alt pancuru asma tavanla hemyüz biter. Açık tipte ise armatür, özel taşıyıcı profilin içinde yuvaya tespit edilir.

 

İzocam asma tavanın üstünlükleri

 

?          Kolay ve süratli uygulanır.

?          Sökülebilir, değiştirilebilir.

?          Hafiftir.

?          Isı yalıtımı sağlar. (Çatı altında kullanılacağı zaman üzerine levha İzocam ile ilave yapılır).

?          Mekanın akustiğini düzeltir. (Isı ve ses yalıtımını tek malzeme ile sağlayan yegane seçenektir).

?          Yanmaz, alev almaz.

?          Aydınlatma armatürü takılabilir.

?          Işık yansıtma oranı yüksektir.

?          Dekoratiftir.

?          Rutubete dayanıklıdır, (sürekli olarak aşın rutubet bulunan ve buhar kesici gerektiren yerlerde uygun  değildir. Zira, profillerin bulunduğu kısımlarda buhar geçişi ve kondensasyon olur.)

?          Bu vasıflarıyla emsallerinden üstündür.


Etiketler


Slider Altına