Header Reklam
Header Reklam

Virüssüz İç Yaşam Alanları Oluşturmak için HEPA Çözümleri

17 Ocak 2021
Virüssüz İç Yaşam Alanları Oluşturmak için HEPA Çözümleri

Daha yüksek verimlilik, yüksek performans, süreklilik güvenli, daha verimli prosesler için yüksek verimliliğe sahip hava filtreleme teknolojisi gereklidir. Ortalama olarak, yaşamımızın %80'inden fazlası kapalı ortamlarda geçiyor. Bu nedenle, bina teknolojisindeki modern hava filtreleme sistemleri, mümkün olan en düşük çevresel etkiye sahip olarak yüksek derecede kaliteli hava sağlamayı amaçlamaktadır.
MANN+HUMMEL çok farklı ve çeşitli konfigürasyonlarda çözüm önerileri sunuyor. HEPA filtreler; virüslerin, bakterilerin ve diğer mikro organizmaların tutulması için en iyi ve en güvenilir çözümlerdir. Almanya Hükümeti ve Federal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü, sirkülasyonlu hava sistemleri için en az H13 sınıfında filtrelerin kullanılmasını önermektedir. Türkiye İçişleri Bakanlığı 15 Aralık 2020 tarihinde yayınladığı genelge ile kapalı ortamlarda HEPA filtre kullanılmasını zorunlu kılmıştır.
HEPA filtrelerinin yeni boyutu: ePTFE Membran
Virüslerin olası hava yoluyla bulaşmasını önlemek için; standart bir HVAC sistemini, geleneksel HEPA fiberglas malzemeye sahip bir filtre ile değiştirmek, aynı zamanda basınç farkında ciddi artışlara neden olacaktır. Yani hava değişim oranında ve sağladığı konforda azalma olacaktır. 
MANN+HUMMEL bu sorunun üstesinden gelebilmek için yeni ePTFE HEPA filtreleme malzemesini geliştirdi. Ayrıca bu filtreleme malzemesinin EN 13501 yangına karşı önlem standardına göre E sınıfı özelliklerine sahip olması MANN+HUMMEL’i bu konuda ilk ve tek üretici haline getirmiştir.

ePTFE-Membran Filtreleme Malzemesi ile Microglass fiber malzemenin karşılaştırılması

Geleneksel HEPA filtreleme malzemesine göre en yüksek filtreleme ve partikül tutma verimliliği sağlarken oluşan basınç farkı yarıya yakın düşer. 
Sistemi iç hava modunda çalıştırırken dahi havalandırma sistemlerindeki virüslere karşı güvenilir koruma sağlar. 
Binalarda güvenlikle ilgili tüm ihtiyaçları karşılayan son derece sağlam, neme dayanıklı bir filtreleme malzemesidir (örneğin aleve karşı dayanıklılık).
Sağladığı düşük basınç farkı ve EN 15806 standartlarının öngördüğü standart boyutlarda olması ile standartlara uyan bütün sistemlerde herhangi bir modifikasyona gerek kalmadan montaj imkanı verir 
İlaç üretimi için gereken saflıkta hava ortamı sağlar.
ePTFE membran teknolojisi kritik boyutlardaki verimlilik açısından geleneksel standart mikroglas malzemeye göre önemli ölçüde daha iyi performans gösterir ve üstelik basınç farkı da geleneksel malzemeye göre %50 daha düşük olur.
Tüm gereksinimler özellikle EN 15423 yangına karşı koruma standardının gereklilikleri tam anlamıyla karşılanmıştır. Nanoclass Pro Membran EN 13501 standardında E sınıfı kategorisindedir.

Hava Filtresinin ePTFE HEPA filtreleme malzemesi ile geliştirilmesi ile kazanılan avantajlar:
Sistemde herhangi bir modifikasyon veya retrofit (yenileme) yapılmadan filtre değişimi ile sistemin geliştirilmesi sağlanır.
Standart HVAC sistemlerine göre enerji tüketiminde sıfır artış 
İç mekanlarda CleanRoom (Temiz oda) standardında hava kalitesi sağlanır.
Binalarda güvenliğe ilişkin tüm gerekliliklere uygundur (özellikle EN 15423 yangından korunma standardı). 
Bina yönetiminin güvenli olmasına destekler.Slider Altına