Ticari Soğutma Ekipmanları Pazarı 2030 Yılına Kadar 55,3 Milyar USD’a Ulaşacak

04 Mayıs 2022 Dergi:

Market Statsville Group'a (MSG) göre, küresel Ticari Soğutma Ekipmanları Pazarının 2021'de 31,4 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor ve 2022'den 2030'a kadar %6,5'lik bir CAGR (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) ile 2030 yılına kadar 55,3 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Ambalajlı gıdaların ithalat ve ihracatı arttıkça ticari soğutma sistemlerinin kullanımı da doğru orantılı olarak artış gösteriyor. Uluslararası gıda trafiğindeki büyük büyüme, soğutulmuş, dondurulmuş gıdalar, deniz ürünleri ve işlenmiş gıdalara olan talebi de artırıyor. Sürekli geliştirilen yenilikler nedeniyle pazarda; amonyak absorpsiyon sistemleri ve sıvı-buhar sıkıştırmalı sistemler gibi teknolojilerde hızlı gelişmeler yaşandı. Ticari soğutma sistemleri için enerji verimliliği son beş yılda büyük ölçüde arttı.

Gıda hizmeti endüstrisinde soğutma ekipmanlarına duyulan ihtiyaç da istikrarlı bir şekilde arttı. Önde gelen üreticiler, rakipler arasında öne çıkmak için diğer gelişmelerin yanı sıra ürünlerinin tasarımını ve sıcaklık kontrolünü iyileştirmek için sürekli Ar-Ge'ye başvuruyor. Ticari bir mutfağın donanımını uygun şekilde düzenleme ve izleme gereksiniminin, yakın gelecekte büyük endüstri katılımcılarına kârlı bir pazar oluşturması bekleniyor.

Önemli enerji tasarrufu potansiyeli ve hidroflorokarbonlar (HFC'ler) ve hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) gibi ozon gideren bileşiklerin aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik katı yasaların küresel olarak uygulanması nedeniyle, ticari soğutma ekipmanı pazarı muhtemelen doğal soğutucu bazlı sistemlere (HCFC'ler) doğru kaymaktadır. NH3/CO2 kaskad sistemlerine olan talebin, gıda işleme ve düşük sıcaklıklı dağıtım tesislerine sağladıkları faydalar sonucunda kademeli olarak artması bekleniyor. Düşük işletme maliyetleri (diğer sistemlere kıyasla her ton soğutma için daha az enerji kullandıklarından), daha az yatırım ve uyumluluk maliyetleri, optimum gıda kalitesi ve artan üretim; büyük müşteri tabanını çeken ve böylece pazarın büyümesini sağlayan avantajlardan sadece birkaçıdır.

COVID-19'un Küresel Ticari Soğutma Ekipmanları Pazarına Etkisi

Koronavirüs, farklı ülke ve bölgelere hızla yayıldı ve insanların yaşamlarını ve genel olarak toplumu olumsuz etkiledi. Bir insan sağlığı krizi olarak ortaya çıktı ve dünya çapında ticaret, ekonomi ve finans için büyük bir tehdit haline geldi. Ayrıca, COVID-19 pandemisi nedeniyle önde gelen şirketler, koronavirüs salgınları, tedarik zinciri aksamaları ve tüketici harcamalarında olası bir düşüşle bağlantılı ticari kaygılarla karşı karşıya kaldı.

COVID-19, seyahat ve turizm, imalat, inşaat ve havacılık dahil olmak üzere çok çeşitli finansal ve endüstriyel sektörler üzerinde önemli bir ekonomik etkiye sahip oldu. Ticari soğutma ekipmanlarının son kullanım sektörleri pandemi sırasında zorluklarla karşı karşıya kaldığı için ekipmanların pazar payında düşüş yaşandı. Oteller, restoranlar ve pastaneler, çoğu ülkede koronavirüsün yayılmasını önlemek için uygulanan sıkı karantinalar ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle en fazla zarar gören sektörler arasında yer aldı.

Dünya çapında koronavirüs vakalarındaki hızlı artış, sıkı sınırlama önlemlerinin uygulanmasını gerektirdi ve bu da üretim birimlerinin yavaşlamasına ve ticari soğutma ekipmanı sevkiyatlarında azalmaya neden oldu.

Küresel Ticari Soğutma Ekipmanları Pazar Dinamikleri

Pazarın en önemli dinamikleri; dondurulmuş ve işlenmiş gıdalara yönelik küresel olarak artan talep oldu.

Büyüyen gıda işleme sektörü, çiftçilikten lojistiğe çok yönlü bir değer zincirine hizmet ettiğinden, gıda üretmek, işlemek ve küresel olarak milyarlarca haneye taşımak için ekipman ve çözümler gerektiriyor. Bu endüstri, dünya nüfusu arttıkça ve beslenme alışkanlıkları geliştikçe büyüyor, bu da daha yüksek gelirleri ve katma değerli ürünlere yönelik bir eğilimi yansıtıyor. Kent nüfusunun gıda tüketim alışkanlıklarındaki değişim, taze ve işlenmiş meyve ve sebzelere yönelik küresel talebi artırıyor. Dondurulmuş gıda ürünleri, tüm dünyada insanların günlük beslenmelerinin önemli bir bileşeni haline geldi. Yukarıda belirtilen faktörler, tahmin süresi boyunca pazarın büyümesini artırıyor.

Kısıtlamalar: Florokarbon soğutucuların kullanımını yasaklayan katı düzenlemeler

Florokarbon soğutucu akışkanların ozon tabakası üzerinde olumsuz bir etkisi var. Bu bağlamda, dünyanın birçok ülkesinde hükümetler, çeşitli endüstrilerde florokarbon soğutucuların kullanımını azaltmak için yasalar uyguluyor. Birçok ülke, tüketim limitleri uygulayarak HCFC'leri ve HFC'leri aşamalı olarak kaldırmayı kabul etti. Örneğin, Hindistan hükümeti - Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı (MoEF&CC), Hindistan ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), hidrokloroflorokarbonları (HCFC'ler) 2030 yılına kadar tamamen kullanımdan kaldırmayı öngörüyor. Bu taahhütlerinin bir parçası olarak Hindistan, enerji verimliliğinin uygulanması ve yapı sektöründe HCFC'lerin aşamalı olarak kaldırılması konusunda ulusal düzeyde birkaç çalıştay düzenledi. Montreal Protokolü tarafından R22 gibi belirli soğutucu akışkanlara uygulanan düzenlemeler, ticari soğutucu ekipman pazarının büyümesini engelliyor. Bu protokolün birincil amacı, soğutucu gazların kullanımından kaynaklanan ozon tabakasına verilen zararı azaltmaktır. Çeşitli ekonomiler, bu protokol kapsamında ozon tabakasına zarar veren florlu soğutucu gazların kullanımını aşamalı olarak kaldırmayı kabul etti.

Fırsatlar: Doğal soğutucu akışkanların kullanımıyla soğutma sistemi verimliliğinde iyileştirmeler

Birçok devlet kuruluşu ve Ar-Ge grupları, ticari soğutma sisteminin performans katsayısını, verimliliğini, kullanım ömrünü ve toplam sahip olma maliyetini iyileştirmek için çok çalışıyor. Üreticiler, Kyoto Protokolü ve son AB F-Gaz düzenlemelerine yanıt olarak ticari soğutma sistemlerinin enerji verimliliğini artırabilecek doğal soğutucu akışkan çözümleri oluşturmaya çalışıyor. Amonyak ve CO2 soğutucu akışkan teknolojileri, Carnot Refrigeration, Danfoss ve Carrier Commercial Refrigeration gibi şirketler tarafından tanıtılıyor. Kyoto Protokolü'nün 12. maddesi, doğal soğutucu akışkanların kullanımını destekleyen Temiz Geliştirme Mekanizmasını (CDM) tanımlar. CDM, Kyoto Protokolü emisyon azaltma taahhüdüne sahip bir ülkenin bir emisyon azaltma projesi yürütmesini sağlar. Bu tür girişimler, her biri bir ton Karbondioksite eşdeğer olan ve Kyoto hedeflerine ulaşmak için kullanılabilecek, pazarlanabilir Sertifikalı Emisyon Azaltma (CER) kredileri sağlayabilir. Bu programların bir parçası olarak endüstrilerde enerji verimli ekipmanlar kuruluyor.

Asya Pasifik, tahmin döneminde en yüksek CAGR'yi oluşturuyor

Asya Pasifik'in, tahmin dönemi boyunca ticari soğutma ekipmanı için en büyük pazar olması bekleniyor. Bölgenin artan nüfusu, daha iyi ekonomik koşulları (artan GSYİH ve harcanabilir gelirler gibi), ticari soğutma ekipmanı satışlarında artışa neden oldu.

Ek olarak, imalat sektöründeki artış, özel ve kamu altyapı inşaatı harcamalarını artırdı ve hızlı kentleşme, bu alandaki ticari soğutma ekipmanı pazarının büyümesini sağlıyor.

Küresel ticari soğutma ekipmanı pazarı oldukça rekabetçidir. Kilit sektör oyuncuları, pazar konumlarını güçlendirmek için ürün geliştirme, ortaklıklar, satın almalar, anlaşmalar ve genişleme gibi çeşitli stratejiler benimsiyor.


Etiketler


Slider Altına
Söyleşi