Header Reklam
Header Reklam

Soğutucu Akışkan Devrimi ile Eurovent Isı Eşanjörü Programını Yeniliyor

10 Mart 2024
Soğutucu Akışkan Devrimi ile Eurovent Isı Eşanjörü Programını Yeniliyor

Soğutucu akışkan yönetmeliklerindeki değişiklikler, üreticilerden şartname hazırlayanlara, tasarımcılardan montajcılara, tesis yöneticilerinden son kullanıcılara ve Eurovent Certita Certification gibi ürünleri sertifikalandıranlara kadar herkesi etkilemektedir. Bu nedenle, AB'nin F-Gaz Yönetmelikleri kapsamlı bir HFC aşamalı azaltım önerdiğinde, Eurovent Certita, iddialı karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak için çok sayıda soğutucu akışkanın değiştirileceğini öngörüyordu.

F-Gaz Yönetmelikleri ve Soğutma

F-gazlarının kontrolüne yönelik AB mevzuatına göre, birçok Halojenli Florokarbon (HFC) soğutucu akışkan, yüksek Küresel Isınma Potansiyelleri (GWP) nedeniyle aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır. Bu tedbirler, ozon tabakasını incelten maddelerin AB'de uluslararası kabul görmüş takvimden 10 yıl önce başarılı bir şekilde aşamalı olarak ortadan kaldırılması üzerine inşa edilmiştir. F-gaz Yönetmeliğinin amacı, AB'nin F-gaz emisyonlarını 2030 yılına kadar 2014 seviyelerine kıyasla üçte iki oranında azaltmaktır.

Üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu olarak Eurovent Certita, soğutma amaçlı ısı eşanjörlerine yönelik program kapsamına; yeni soğutucu akışkanların dahil edilmesi ve aşamalı olarak kullanımdan kaldırılan soğutucu akışkanların belgelendirilmesine son verilmesi yoluyla bu mevzuata ulaşılmasını sağlamanın öncüsü olmayı hedeflemektedir.

HFC'lerin yasaklanması için F-Gaz takvimi:

  • 2020'den itibaren R 404A, R 507A ve GWP ≥ 2 500 olan diğer akışkanlar.
  • 2022'den 2025'e kadar R 407C ve R 410A ve GWP ≥ 1500 olan HFC’ler.
  • 2030'dan itibaren GWP ≥ 150 olan tüm HFC’ler.

Soğutucu Akışkanlar ve Eurovent'in Isı Eşanjörü Programı (HE)

Üçüncü taraf ürün sertifikasyonunda dünya lideri olan Eurovent Certita Certification, sertifikasyonlarını yönetmelikler, teknolojideki gelişmeler ve üretici gereksinimleri doğrultusunda geliştirmektedir. Eurovent, sertifikasyon programları için Avrupa Standartlarını temel aldığından, soğutucu akışkan yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerin; ısı eşanjörleri, yoğuşmalı üniteler ve soğutmalı vitrinler dahil olmak üzere sertifikalı ürünlerin büyük bir bölümünü etkilemesi şaşırtıcı değildir.

Eurovent, geçerli soğutucu akışkanlara ilişkin sertifikasyon kural kitabını yeniden yazmak zorunda kalmıştır. HFC yol haritası kapsamında, ısı eşanjörü programındaki soğutucu akışkanların çoğunun 2030 yılına kadar kullanımdan kalkması ve 2030 sonrası için geriye yasal soğutucu akışkan olarak R-744'ün (CO2) kalması gerekiyordu.

Bu nedenle Soğutma için Isı Eşanjörleri Program Komitesi, programdaki soğutucu akışkan sayısını artırmak için yeni soğutucu akışkanları da dahil ederek kapsamı genişletmeye karar verdi. Doğal soğutucu akışkanların yanı sıra düşük GWP'li Hidrofloroolefinlerin (HFO'lar) ve soğutucu akışkan karışımlarının ön plana çıkacağı düşünülerek, düşük GWP'leri nedeniyle sekiz yeni akışkan önerilmiş ve R-454A, R-454B, R-1234ze ve R-1234yf, 2023 yılı için program kapsamına eklenmiştir.

Geriye kalan dört soğutucu akışkan için, üç soğutucu akışkanın R454C (GWP=148), R445A (GWP=90) ve R455A (GWP=145)) dahil edilmesine ilişkin tartışmalar devam etmekte olup, R515B (GWP=299) ortam basıncındaki yüksek doyma sıcaklığı nedeniyle kapsam dışı bırakılmıştır.

Isı Eşanjörü programının mevcut soğutucu akışkan kapsamı, F-Gazların aşamalı olarak azaltılması takvimi ile birlikte aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Isı eşanjörü Sertifikasyonu: Değişime Uyum Sağlama

Bununla birlikte, test ve değerlendirme sürecine yeni soğutucu akışkanlar eklemek kolay bir süreç değildir ve bu, toksik ve yanıcı doğası nedeniyle özellikle amonyak gibi akışkanlar için de geçerlidir. Bu, Eurovent Certita ve ısı eşanjörü programındaki ortakları için yeni bir konu değildir. R-744'ün (CO2) kendine has özellikleri nedeniyle Eurovent, TÜV SÜD Soğutma ve İklimlendirme Yetkinlik Merkezi'nde geliştirilen son teknoloji ürünü yeni bir test düzeneği ile CO2 ünite soğutucular ve CO2 gaz soğutucular için özel bir performans değerlendirme süreci oluşturmak zorunda kalmıştır. Eurovent, soğutucu akışkanların kendi test karmaşıklıklarını ve zorluklarını getireceğinin farkındadır ve çözüm bulmak için uyum sağlamaya hazırdır.

Isı eşanjörü programında, artık kullanılmayan R-507A ve R-404A ile ilgili yeni kurallar devreye girmiştir. DX Hava soğutucuları ve Hava soğutmalı kondenserler için R-404A hesaplama referansı olarak, R-507A ise test soğutucu akışkanı olarak kullanılıyordu. Her iki soğutucu akışkan da artık beyan edilmeyecek veya belgelendirilmeyecek, ancak yeni referans soğutucu akışkanlar belirlenene kadar sadece referans olarak kullanılmak üzere belgelendirme kurallarında tutulacaktır.

Ürün testi konusunda da uyarlamalar yapılmıştır. Sertifikasyon katılımcıları artık R-448A, R-449A ve R-450A olmak üzere tanımlanmış üç yaygın soğutucu akışkanın performanslarını beyan edeceklerdir.

Isı eşanjörü programı soğutucu akışkan listesine doğal soğutucu akışkanların eklenmesi söz konusu olduğunda, bir sonraki adımın NH3'ün tanıtılması olması gerektiği açıktır. Tuzlu su da gerçek bir olasılıktır, ancak daha fazla tartışma ve değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Soğutma Pazarında Üstünlük

Tüm sıkı çalışmalar boşa gitmeyecektir. Doğal soğutucu akışkanların ısı eşanjörü pazarında hakimiyet kazanmasının birçok nedeni vardır:

  • Üreticiler CO2 gibi soğutucu akışkanları kullanmak için ürünlerinde büyük tasarım değişiklikleri yapmak zorunda kalmayacak.
  • Mevzuat, pazarı düşük GWP alternatiflerine doğru itecektir.
  • Doğal soğutucu akışkanlar çevrede kolayca bulunabilir.
  • HFC soğutucu akışkanlardaki kıtlık, doğal soğutucu akışkanların HFC'lere kıyasla daha kolay tedarik edilebileceği ve fiyatlarının daha ucuz olacağı anlamına gelmektedir.

Doğal soğutucu akışkanlar HVAC ve soğutma endüstrisi için oyunun kurallarını değiştirecek. Eurovent araştırması, 2025 yılına kadar tuzlu su ve amonyağın süpermarket uygulamalarının yüzde 20'sinden fazlasını, endüstriyel soğutmada yüzde 50'sinden fazlasını ve AB28 + İsviçre + Norveç Bölgesi'ndeki klima uygulamalarında yüzde 48'ini temsil edeceğini öngörmektedir. Ayrıca, CO2 ile birlikte bu yeni akışkanlar Avrupa Isı eşanjörü pazarının yüzde 70'inden fazlasını oluşturacaktır.

Sonuç

Gönüllü üçüncü taraf sertifikasyonunda Avrupa lideri olan Eurovent Certita, Isı Eşanjörleri programına birçok akışkanı dahil etmektedir. Eurovent, F-Gaz yönetmeliğine uyarak sertifikalı performansların şeffaflığı ve güvenilirliği konusunda öncü olmaya devam etmek için, düşük GWP'li yeni akışkanları kapsama dahil ederek ve yüksek GWP'li olanları kaldırarak pazar ihtiyaçlarını mümkün olduğunca karşılamak için çaba sarf etmiştir.

Doğal soğutucu akışkanlar ileride ısı eşanjörü pazarına hakim olacak. Bu nedenle Eurovent Certita, üçüncü taraf belgelendirmesinde lider olarak kalabilmek için programlarını pazar ihtiyaçlarına göre uyarlamalıdır. Sertifikalı bir akışkan olarak CO2'nin kurulması ve HFO soğutucu akışkanlar ile düşük GWP'li soğutucu akışkan karışımlarının yanı sıra NH3 ve salamura su piyasaya sürülmesi, pazar gereksinimlerinin tamamını karşılayacaktır.

ECP Isı Eşanjörleri programı hakkında daha fazla bilgi edinmek için

Japhet Habimana: j.habimana@eurovent-certification.com  

www.eurovent-certification.comSlider Altına