Header Reklam
Header Reklam

Sistemlerin Güvenilir ve Verimli Çalışması için Reflex’ten Ürün Çözümleri

06 Mayıs 2024
Sistemlerin Güvenilir ve Verimli Çalışması için Reflex’ten Ürün Çözümleri

Temel teknolojinin kullanımında uzun yıllara dayanan uzmanlığı ile Reflex, verimlilik ve sürdürülebilirlik için optimum düzeyde koordine edilmiş çözümler geliştiriyor.

Basınç kontrol teknolojisi

Basınç kontrol teknolojisi, su ile çalışan sistemlerde önemli bir rol oynamaktadır: Sistemin her noktasında basıncı izin verilen sınırlar içinde tutar, sıcaklık dalgalanmalarından kaynaklanan hacim dalgalanmalarını ve sistemsel su kayıplarını telafi eder.

Isıtma, güneş enerjisi ve su soğutma sistemlerinin yanı sıra hidrofor sistemlerinin düzgün çalışmasının temel ön koşulu; doğru basınç oranlarıdır. Diğer tüm maddeler gibi sıcaklık değiştiğinde suyun da hacmi değişir. Ancak diğer sıvıların aksine, su sıcaklıkla orantılı olarak genleşmez. Su sıkıştırılabilir olmadığından, bu, kapalı bir sistemde sıcaklık değiştiğinde basınçta hızlı bir artış anlamına gelir. Optimum basınç kontrol - uygulama alanına bağlı olarak - iki farklı basınç kontrol sistemi ile gerçekleştirilebilir:

• Statik basınç kontrol sistemi

• Dinamik basınç kontrol sistemi

Ayrıştırma teknolojisi

Havalandırma ve ayrıştırma teknolojileri gaz kabarcıklarını, kiri ve çamur partiküllerini güvenilir bir şekilde sistemden uzaklaştırır ve böylece su kalitesini önemli ölçüde iyileştirir. Sonuç; daha fazla operasyonel güvenlik, daha uzun hizmet ömrü, daha az bakım gideri ve daha verimli enerji iletimidir.

Isıtma ve soğuk su sistemlerindeki gaz kalıntıları, sistem parçalarının ve sistemlerin fonksiyonlarını bir noktada tamamen arızalanana kadar bozar, enerji iletiminin verimliliğini azaltır ve korozyon risklerine yol açar. Korozyon, ısıtma ve soğutma devrelerinde kir ve çamur oluşumunu teşvik eder ve bu da tüm sistemin daha fazla bozulmasına yol açabilir. Gaz giderme/ayırma alanındaki her teknoloji, gaz giderme ve ayırma performansı açısından karakteristik bir verimliliğe sahiptir. Reflex Servitec vakumlu sprey tüp gaz giderme sistemi bu konudaki en güçlü sistem olarak kabul edilir. Kir ve çamur ayırıcıları ile kombinasyon, su teknolojisi sistemlerinin optimum seviyede çalışması için çok verimli bir sinerji sağlar.

Dağıtım teknolojisi

Dağıtım teknolojisi, komple bir sistemin hidrolik akış devrelerinin kontrollü bir şekilde yönetilmesini sağlar. Böylece üretici ve tüketici devreleri arasında merkezi dağıtım veya ayrıştırma garanti edilir.

Dağıtım teknolojisi, Sinusverteiler şirketinin, öncü yeniliklerle dolu neredeyse 40 yıllık geçmişini yansıtan temel yetkinliğidir. Sinüs eğrisi dağıtıcılar için ticari markadır. Akış ve dönüş hazneleri, merkezi sinüzoidal eğri tarafından hizalanacak şekilde düzenlenmiştir, böylece giderek daralan ısıtma merkezlerinde yer tasarrufu sağlanır. Bir başka avantaj: Bu benzersiz tasarım, akış koşullarının laminer aralıkta kalmasını sağlar; bu da basınç kayıplarını ve ısı transferini düşük tutar.

Su depolama teknolojisi

Su depolama teknolojisi, tedarik teknolojisinde içme, proses, ısıtma ve soğutma suyunu depolamak ve gerekirse ısıtmak için kullanılır.

Isıtma ve soğutma sistemlerinde depolama çözümlerinin kullanılması, birincil enerjiden tasarruf etmek ve işletim güvenliğini artırmak için iyi bir yoldur. Sadece hidrolik dengelemeyi sağlamak ve ısı üreticinin döngü yapmasını önlemekle kalmaz, aynı zamanda güneş enerjisi sistemleri ve ısı pompalarıyla da kombine edilebilir.

Uyarlanmış tasarım ve ısı yalıtım konseptleri sayesinde, Reflex depolama tankları düşük ısı kayıpları ve yüksek verimlilik potansiyeline yönelik en yüksek beklentileri karşılamaktadır. Bu sayede yaşam konforunu artırırken aynı zamanda enerji tüketimini azaltarak çevreye de fayda sağlar.

Isı eşanjörü teknolojisi

Isı eşanjörü teknolojisi, basınç, kalite veya içerik gibi farklı çalışma parametrelerine sahip su devrelerini ayırmak için kullanılır. Bunu yaparken, mümkün olan en düşük akış direnci ile yüksek verimli ısı alışverişini garanti eder

Isı eşanjörleri, örneğin yerden ısıtma sistemlerinde, bölgesel ısıtma istasyonlarında, içme suyu ısıtmasında, güneş enerjisi sistemlerinde veya makine soğutmasında farklı çalışma aşırı basınçları, su içerikleri veya su kaliteleri gibi farklı çalışma parametrelerine sahip devreleri ayırmak için kullanılır. Yüksek verimli ısı alışverişi sağlamak için mümkün olan en düşük akış direncine sahiptir.

Longtherm plakalı ısı eşanjörü ters akış prensibine göre çalışır. Burada iki akışkan, ısının en verimli şekilde aktarılmasını sağlamak için ısı eşanjöründe birbirlerinin yanından zıt yönlerde akar.

Su takviye teknolojisi

Su takviyesi teknolojisi, bir sistemin ısı transfer akışkanının her zaman yeterli miktarda ve kalitede mevcut olmasını sağlar. Bu, sıcak veya soğuk su sisteminde mümkün olan en iyi ısı taşıması ve mümkün olan en kayıpsız ısı transferi için bir ön koşuldur.

Mümkün olan en iyi ısı taşıması ve mümkün olan en kayıpsız ısı transferi için temel bir ön koşul, yeterli miktarda ve yeterli kalitede mevcut olması gereken bir ısı transfer akışkanıdır. Reflex su takviyesi sistemleri ile su kesintilerini önler, hava sorunlarını engeller ve sistemin içme suyu şebekelerinden ayrılmasını sağlar. Çünkü Reflex sistemleri üç fonksiyonu bir araya getirir: Sistem ayrıştırma, su arıtma ve su takviyesinin izlenmesi.

https://reflex-winkelmann.com/trSlider Altına