Ruud Merkezi Havalandırma Cihazları Artık Türkiye'de

11 Nisan 2008 Dergi: Nisan-Mayıs 1997

Şu anda ülkemizde bulunan USA malı Ruud fabrikalarının yöneticisi Mr. Lloyd Lar-kin ile İstanbul'dan Zadeler Ltd. firmasıyla merkezi klima cihazlarının genel distribütörlüğü anlaşmasını imzalamışlardır. Soğutma, ısı pompası ve doğalgazla ısıtma cihazlarının diğer özellikleri de çift cidarlı, sessiz Scroll Kompresörleriyle artık Türkiye'de iklimlendirile-cektir.


Etiketler


Slider Altına
Söyleşi