REHVA Oda Hava Temizleyicileri için Kriterler Belgesini Yayımladı

17 Mart 2021 Dergi:

REHVA, web sitesinde yeni çevrimiçi belgesini yayına aldı: Nordic Ventilation Group’un önerileri doğrultusunda hazırlanan “Partikül Maddeler için Oda Havası Temizleyicileri Kriterleri”.

Hava temizleyicilerin güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamaya ihtiyaç vardır. Bu belge, taşınabilir hava temizleyicilerinin daha güvenli ve daha verimli çalışmasını sağlayacak kriterleri önermektedir. Öngörülen en önemli parametreler şunlardır:

 • Gürültü, 
 • Enerji verimliliği, 
 • Temiz hava dağıtım oranı (CADR), 
 • Yerleştirme, 
 • Servis ve bakım, 
 • Çalıştırma ve
 • Kirletici maddelerin üretimi.

Oda havasındaki partikül madde konsantrasyonunu azaltmak için taşınabilir hava temizleyicileri kullanılabilir. Önemli miktarda viral materyal küçük damlacıklar veya havadaki küçük parçacıklar gibi davranan damlacıklar olarak yayıldığından, hava temizleyiciler iç ortam havasındaki patojenlerden kaynaklanan enfeksiyon riskini de azaltabilir.

Bu viral partiküller, portatif hava temizleyicileri kullanılarak oda havasından uzaklaştırılabilir. Güvenli ve etkili olması için temizleyicinin belirli performans kriterlerini karşılaması gerekir. Eğer ozon veya hidrojen peroksit üretirlerse güvenlik endişeleri oluşturabilir.

Bunun için aşağıdaki parametreler dikkate alınmalıdır:
Temiz hava dağıtım oranı (CADR)

 • Gürültü, ses
 • Enerji verimliliği
 • Hava filtresinin yerleştirilmesi
 • Kirletici madde oluşumu (ozon oluşumu gibi, hava temizleyicinin iç hava kalitesi üzerindeki olası olumsuz etkisi).
 • Operasyon
 • Servis ve bakım

Genel bilgi
Hava temizleyici, tüm yasal gereklilikleri karşılamalı ve Avrupa Birliği veya ulusal makamlar tarafından elektriksel güvenlik açısından onaylanmış olmalıdır.

Ünitenin güvenli ve etkili performansını gösteren veriler, üçüncü şahıs testlerinden elde edilmeli ve üçüncü şahıs sertifikasyon kuruluşu tarafından sunulmalıdır. 

Belgeye ulaşmak için tıklayın.Slider Altına
Söyleşi