Header Reklam
Header Reklam

QMET’ten QSUB Isı İstasyonları

18 Ekim 2022 Dergi: Kasım-2022
QMET’ten QSUB Isı İstasyonları

Isı istasyonu merkezi sistemle ısıtılan yapılarda her daireye ayrı ayrı monte edilerek, kullanım sıcak suyunu ani ısıtma prensibiyle hazırlayan ve ısıtma sisteminin kontrolünü sağlayan çok fonksiyonlu bir ünitedir (arayüzdür).

Daire ısı istasyonu merkezi ısıtma sisteminde bir arayüz görevi üstlenerek o dairenin enerji merkezi olur. Isı istasyonları enerji üretimi yapmaz, merkezi ısı kaynağından gelen enerjiyi optimum şekilde daireye aktarır. 

QSUB Isı İstasyonu Neden Kullanılır?

Yeni yapılmış bir binanın mekanik sistemi projelendirmesi esnasında aşağıdaki şartlar önemli rol oynar. 

-Yatırım maliyetinin düşürülmesi 
-Gelecekteki işletme masraflarının kısılması 
-Bakım masraflarının en aza indirilmesi 
-Isıtma kalitesinin iyileştirilmesi 
-Kullanım sıcak suyu temininin iyileştirilmesi 
-Dairenin kullanım sıcak su ve ısıtma enerjisi ile beslenmesinin kontrol olanaklarının artması 

Yukarıda belirtilen isteklerin kolaylıkla gerçekleştirilebileceği QMET tarafından tasarlanan QBUS ısı istasyonlarının avantajlarını anlatacağız.  ,

Enerji kaynağı sıvı veya gaz yakıtlı kazan seçilebildiği gibi merkezi bir enerji üretim santralinden gelen sıcak su (atık ısı, jeotermal, bölgesel ısıtma, kojenerasyon vb.) da düşünülebilir. Maksimum isteği karşılamak için sistemin dengelenmesi önem arz etmekte, bu ise system ile enerji merkezi arasına bir akümülasyon tankının bağlanması ile gerçekleşebilmektedir. 

Daire girişlerine konulan ısı istasyonları, o dairenin ısı enerji merkezi olmaktadır. Isı istasyonları, dairelerdeki basınç farkına göre devri ayarlanabilen bir sirkülasyon pompası ile beslenir. Ayrıca her istasyonda ısıtma hattına konulan zon ventili yardımı ile o daire kendisi için uygun olan sıcaklığı verecek enerji (merkezi sıcak su) ile beslenebilir. Bireysel bölümlerin(odaların) sıcaklık kontrolü ise termostatik ventiller ve kollektör grupları yardımı ile gerçekleşir. 

Isı istasyonları yeterli debide sıcak su üretimini sağlayacak plakalı ısı eşanjörleriyle donatılır ve oransal çalışan 3 yollu regülatörler vasıtasıyla sıcak su üretimine öncelik verilir. 

Isı istasyonlarına monte edilen soğuk su ve ısı sayacı ile her dairenin kullandığı soğuk su ve tükettiği ısı enerjisi miktarı belirlenir, gider dağılımlarında sayaçların değerleri göz önüne alınır. 

QSUB Isı İstasyonlu Sistem Uygulamalarının Avantajları

-Isı istasyonu sistemleri yeni binalarda kullanılabildiği gibi modernleşme adı altında çok kolondan tek kolona geçen binalarda da uygulanabilir. 
-Isı istasyonları yakıttan ve kazan tipinden bağımsız olarak çalıştığı gibi merkezdeki bir enerji kaynağından ısıtmada (atık ısı, jeotermal, bölgesel ısıtma, kojenerasyon) da uygulanabilir. 
-Isı istasyonu uygulamalarında yalnızca 3 kolona ihtiyaç vardır. 
--Soğuk Su Şebeke Giriş 
--Enerji Kaynağından Sıcak Su Girişi
--Enerji Kaynağına Sıcak Su Dönüşü

Isı istasyonu için dairelerde ayrılan hacim; kombi adı verilen, ısı enerjisi ve sıcak su üreticisi cihaz için ayrılan hacimden daha küçüktür. Ayrıca kombilerde özel baca hattı çekme zorunluluğu bulunur. Isı istasyonunda özel baca ihtiyacı olmadığından baca temizleme problemi de ortadan kalkmaktadır. 

Her dairenin bireysel bölümlerinin sıcaklık kontrolü kolaylıkla sağlanabilir.

Akümülasyon tankı ile kazan işletme süreleri optimize edilebilmekte, ayrıca sisteme “destek olmak üzere güneş kollektörleri ve ısı pompaları konulabilmektedir. 

Bu sistemlerde ısıtma suyu dönüş sıcaklıkları 50ºC ve daha düşük tutulabilmekte, bunun sonucu olarak yoğuşmalı kazanların kullanılması kolaylıkla uygulanabilmektedir. 

Lejyonella hastalığına karşı sıcak su üretimi esnasında ilave tedbire ihtiyaç duyulmaz.

Daire büyüklüğü ve oturan insan sayısına göre belirlenen sıcak su ihtiyacı, plakalı ısı eşanjörü vasıtasıyla bekleme süresine ihtiyaç duymadan karşılanır. 

QSUB Isı İstasyonları Kontrol Prensiplerine ve Kullanım Alanlarına Göre Isı İstasyonu Tipleri

Kontrol Prensipleri
Termostatik kontrolörlü QSUB T serisi
Hidrolik kontrolörlü QSUB H serisi
Elektronik kontrolörlü QSUB E serisi

Kullanım Alanları
Anlık kullanım sıcak suyu üretimi ve ısıtma uygulamalarının yanı sıra,
Anlık Kullanım Sıcak Su ve Yerden Isıtma  QSUB HF   Serisi    
Anlık Kullanım Sıcak Su ve Kapalı Devre Isıtma QSUB HF+ SerisiSlider Altına