Header Reklam
Header Reklam

Pompaların Ömür Boyu Maliyeti İçinde Satın Alma Bedeli Sadece Yüzde Beş

12 Ağustos 2023 Dergi: Ağustos-2023
Pompaların Ömür Boyu Maliyeti İçinde Satın Alma Bedeli Sadece Yüzde Beş

Bir pompanın kullanım ömrü maliyetinin %95'i enerji tüketimi, servis ve bakım ile ilgilidir.

Yeni bir pompanın fiyatı tipik olarak onu çalıştırmanın toplam ömür boyu maliyetinin sadece %5'ini oluşturur. Sonraki %10'luk kısım bakım, kalan %85'lik kısım ise pompanın çalıştırılmasıyla ilgili giderlerdir. Kullanım ömrü maliyetleri, birçok faktörden oluşur, ancak enerji tüketimi ve bakım, dikkate alınması gereken en önemli faktörlerdir. Pompaları daha verimli olanlarla değiştirerek yükseltmenin başka operasyonel, çevresel ve ticari faydaları da olabilir. Daha yeşil ve enerji açısından daha verimli pompa çözümlerine yatırım yapmaya karar vermek, yatırımcısının çevresel profilini güçlendirecek ve karbon emisyonlarını azaltacaktır. Ayrıca kuruluşun en son enerji tasarrufu düzenlemelerine uymasına yardımcı olacaktır.

Operasyonel Faydalar:

Enerji tasarrufu • Güvenilir çalışma • Düşük arıza oranları • Azaltılmış duruş süresi • Azaltılmış onarım maliyetleri • Pompa kurulumlarına eksiksiz genel bakış

Çevresel faydalar

• CO2 emisyonlarında azalma • Daha çevreci kurumsal imaj • Pompa kullanım ömrü analizi ve dokümantasyonu • Enerji düzenlemelerine uygunluk

Önde gelen bir gıda üreticisi, yalnızca on pompayı iyileştirerek veya değiştirerek yılda 29.000 Euro'nun üzerinde tasarruf sağladı.

Grundfos, dünyanın önde gelen gıda üreticilerinden birinin pompa kurulumlarında bir Enerji Kontrolü gerçekleştirdi ve küçük iyileştirmelerle bile önemli ölçüde tasarruf sağlanacağını belirledi. On pompanın incelenmesinden sonra, enerji açısından daha verimli pompalara yatırım yapılması ve diğer küçük iyileştirmelerin gerçekleştirilmesinin yıllık 29.344 Euro tasarruf potansiyeli olduğu tespit edildi. Tasarruf, enerji kullanımında yılda 448.207 kWh azalmadan kaynaklandı. Ekipman ve iyileştirmeler için ilk harcama 132.388,00 Euro idi. Tasarruflar hesaba katıldığında, optimizasyon için geri ödeme süresi 3,59 yıldı ve bu, gelecekte önemli ölçüde tasarruf sağlama potansiyeliyle birlikte daha da kısalabilecekti.

Kaynak: Grundfos FnB OptimisationServices CaseBookletSlider Altına