Header Reklam
Header Reklam

Özköseoğlu Atmosferik Brülörlü-Doğalgazlı Kat Kaloriferleri (VK 10/18 A)

11 Nisan 2008 Dergi: Nisan-Mayıs 1997

Özköseoğlu Isı San. ve Tic. A.Ş. ulusal ve uluslararası standartlara uygun, üstün servis güvencesi ile çevre dostu ürünler üretmeye devam ediyor. Do-ğalgazlı Atmosferik Brölür-lü mini modeller 10.000-18.000 kcal/h ısıtma gücüne sahip çelik kat kaloriferleridir. Bilindiği gibi atmosferik brülörlü kazanlar doğalgaz ve LPG yakarlar. Üflemeli brülöre göre daha sesiz çalışırlar. Küçük boyutları sayesinde yerleştir-me-montaj gibi sorunları ortadan kaldırılmıştır. Çalışması: Gaz girişi ile ventile enerji verilmeden 3sn. kadar önce ateşleme başlar daha sonra giriş ventiline enerji gelince gaz pilota ulaşır ve pilot alevi yanmaya başlar. Bu alev bir iyonizasyon çubuğu vasıtasıyla kontrol edilir. İyonizasyon çubuğu pilot alevi etrafındaki (-) yüklü iyonları çekerek çok küçük miktarda bir sinyal oluşturur. Bu sinyal program rölesine gittiğinde zamanlama programı devam eder ve ateşleme süresi sonunda ikinci ventile enerji verilir. Ana brülöre gelen gaz pilot alevi vasıtasıyla tutuşturulur ve yanma-başlar. Ana brülöre gelen gaz miktarı dışarıdan ayarlanabileceği gibi gelen gazın ana brülöre kademeli bir şekilde gönderilmesi de mümkündür. Bu özellik basınçlı gelen gazın ani bir şekilde parlamasını önler. İyonizasyon çubuğu yanma süresi boyunca sürekli kontroldedir. Herhangi bir sebeple pilot alevi sönerse cihaz otomatik olarak emniyete geçer.Cihazın Emniyet sistemleri atmosferik brülör olarak; çift emniyetli selenoid kontrollü, sessiz çalışan, basınç regülasyonlu, ayarlanabilir gaz akış sınırlama cihazı, flanş bağlantısına olanak sağlayan l/2"lik gaz giriş ve çıkış bağlantısı, pilot brülör için gaz akış değeri önce cihazı gaz giriş ve çıkış basınç test noktaları, giriş ve pilot fi-litrelerinde oluşan monob-lok ventil grubudur. Beş adet emniyet tertibatı vardır. Kazanda su azaldığında 0,8 Atünün altında alçak basınç şalteri sistemi kapatır. Aksi taktirde yanma devam edeceğinden tehlike oluşur. Yüksek basınç şalteri emniyeti venti-li 3 Atü'nün üzerinde suyu   dışarıya   tahliye   eder. Kazan termostatı ile kazan fazla ısınırsa devreyi kapatır. Baca tepmelerine karşı özel yapılmış baca üzerinde   yer   alan   emniyet   termostatı ile baca gazı zehirlenmelerine    karşı    cihazı otomatik kapatır. Teknik Özellikler: Tipi: VK  10/18 A En:   375, Boy:   750,  Yükseklik (cm) 700. Isıttığı Toplam Alan (cm2) 120, Yükseklik (m) 3, Elektrik sarfiyatı: 0,150 kw/h, Baca bağlantı çapı (cm):  13Termik güç (kcal/h): 10.000-18.000, Ağırlık (kg): 113, Kazan su hacmi (İt): 20, Sıcak su kapasitesi (lt/dk):  10 İşletme basınçları (bar):   1, Kapalı  genleşme tankı (İt) (cihazın dışındadır): 12, Verim: % 90


Etiketler


Slider Altına