Header Reklam
Header Reklam

Manyetik Kaplinli Pompalar ve Çalışma Prensipleri

09 Mart 2024 Dergi: Mart-2024
Manyetik Kaplinli Pompalar ve Çalışma Prensipleri

Pompalar sadece çeşitlerine, kullanım alanlarına göre ayrılmakla kalmaz; aynı zamanda taşıdıkları sıvının cinsine göre de sınıflandırılır. Örneğin, pompalanması gereken sıvı eğer tehlikeli bir kimyasal maddeyi içeriyorsa ya da pompanın tamamen sıvının içine gömülü olarak çalışması gereken durumlar var ise bu durumda farklı pompa tipleri uygulanır; çünkü prosesleri farklıdır. İşte bu noktada manyetik kaplinli pompa kullanımı gerekir. Peki manyetik kaplinli pompa nedir?

Manyetik kaplinli pompa, manyetizma esaslarına dayanan bir pompa türüdür. Manyetik kaplinli pompalar, mekanik salmastra kullanımı olmadan zehirli ve diğer tehlikeli maddeler içeren sıvıları pompalamak için tasarlanan pompa çeşidine verilen isimdir. Elektrik üzerinden akan elemanlar tamamen kapalı bir bölgede muhafaza edilir ve manyetik kuvvet, sıvı çarkının döndüğü mil üzerinde konumlanan mıknatıs aracılığı ile aktarılır. Manyetik kaplinli pompalar temelde tehlikeli maddeler için kullanılan pompalardır; ancak beraberinde pek çok avantajı da vardır. Manyetik kaplinli pompanın en büyük avantajlarından biri sızdırmazlık ekipmanına ihtiyaç duymamasıdır. Böylece pompa arızalarında sıkça karşılaşılan sızdırmazlık ekipmanlarının aşınması gibi bir durum söz konusu olmaz, keza aşınma olmadığı için pompayı tehlikeye sokan bir durum da yaşanmaz. Manyetik kaplinli pompalar tamamen avantajlar üzerine kurulu bir tabloya sahip değildirler, beraberinde olası tehlikeler de barındırır. Pompa bakımının düzenli olarak, hatta diğer pompa türlerine oranla daha fazla yapılması gerekir. Taşınan sıvı yanıcı, toksik, radyoaktif ve insan sağlığını ve çevreyi tehdit eden prosesler içeriyorsa bu durumda küçük bir sızıntı dahi büyük risk olacaktır. Manyetik kaplinli pompalar maliyeti düşük pompa türlerindendir. Yanı sıra manyetik kaplinli pompaların montaj işlemleri diğer pompa türlerine göre daha kolay ve hızlıdır denebilir.

Manyetik kaplinli pompa çalışma prensibi

Manyetik kaplinli pompalarda pervane ve mıknatıslar vardır. Bu mıknatıslar motora bağlıdır. Mıknatıslar pompanın tahrik tertibatına bağlanır. Motor açıldığı zaman mıknatısı çevirir ve motorun mıknatısından gelen manyetik kuvvet sayesinde pervane döner. Manyetik kaplinli pompalar santrifüj pompa türlerindendir. Manyetik kaplinli pompa çalışma prensibini kısaca anlatalım. Burada sağlıklı bir çark dönüşümü için gerekli olan dengeli bir manyetik alandır. Motor miliyle ilişkili dış mıknatıs hareketi, pompa içerisindeki iç mıknatısı hareket ettir. Burada konumlanan iç mıknatıs fana bağlıdır. Bu hareket sonucunda fan döner ve pompa içerisinde bulunan sıvı harekete geçer. Pompanın içerisinde yer alan iç ve dış mıknatıslar, sızdırmazlık sağlayan bir düzen sayesinde birbirinden ayrışır ve böylece manyetik kaplinli pompa işlevini yerine getirmiş olur.

Manyetik kaplinli pompa kullanım alanları

Yazımızın başında da belirtiğimiz gibi manyetik kaplinli pompalar tehlikeli maddeleri taşıyan sıvılar için kullanılan pompa türlerindendir. Pompaların kullanım alanları taşınacak sıvı ile ilişkilidir. Manyetik kaplinli pompanın aktarım yaptığı kimyasallardan bazıları; hidroklorik asit, metan, sodyum sülfat, sodyum hidroksit, sodyum hippoklorit, sülfürik asittir. Manyetik kaplinli pompaların kullanım alanlarından bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • Boya yağ gibi kimyasalları, hidroklorik ya da sülfürik gibi bazı asitleri veya korozif etkisi olan maddeleri kapsayan sıvılar
  • Tehlikeli ve yanıcı madde taşıyan tankerlerin dolum ve boşaltım işlemleri sırasında
  • Conta malzemelerini aşındırabilecek ya da conta yüzeyinde kristalleşme yapma olasılığı olan sıvıların kullanılması gereken uygulamalar
  • Nükleer tesislerde gereken bazı prosesler
  • Toplu kimyasal işlemler
  • Reaktör beslemesi

Kaynak: MasdafSlider Altına