Header Reklam
Header Reklam

Lennox Daha İyi Hava Oluşturma Girişimini Başlattı

11 Ekim 2020
Lennox Daha İyi Hava Oluşturma Girişimini Başlattı

Ticari binaların daha fazla doluluk oranına kavuşmasına yardımcı olmayı amaçlayan Lennox, rehber olarak üç aşamalı bir program sunuyor.
Lennox International (LII), ticari alanların iç hava kalitesini (IAQ) iyileştirmek için Daha İyi Hava Oluşturma girişimini başlatıyor. Bu girişim, çeşitli ticari uygulamalar için kapsamlı IAQ çözümleri sağlamak için şirketin yenilikçi ürün serisini ve endüstri lideri bina hizmetlerini bir araya getiriyor.
Lennox Commercial Departmanı Başkanı ve Operasyon Direktörü Elliot Zimmer, "Son altı ayda hepimiz çalışma, alışveriş ve sosyalleşme şeklimizde değişiklik yaşadık. COVID-19 salgını, HVAC'ın sağlıklı bina ortamlarında oynadığı kilit rolü vurguladı ve Lennox, müşterilerimizin güvenli bir şekilde işe geri dönmeleri için doğru ürün ve hizmetlere erişmelerini sağlıyor" dedi.
Lennox International, kapsamlı bir bakım planı ile birlikte kullanıldığında işletmelerin iç mekan hava kalitesini iyileştirmesine olanak tanıyan çeşitli endüstri lideri ticari HVAC ürünleri sunuyor. Çalışanlar ve müşteriler için bina ortamlarının güvenliğini artırmak amacıyla HVAC sistemlerine hava temizleme, havalandırma ve nem kontrol teknolojisi uygulanabilir.
Lennox Commercial Departmanı Ürün Yönetimi ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Bobby DiFulgentiz, "Daha İyi Hava Oluşturma girişimi, işletme ve bina sahiplerinin HVAC sistemlerinin mevcut durumunu değerlendirmelerine, binaya özel kapsamlı bir iç mekan hava kalitesi çözümü önermelerine ve sürekli etkinliği sağlamak için bir bakım planı belirlemelerine yardımcı olacak şekilde yapılandırılmıştır" dedi. 
Daha İyi Hava Oluşturmanın üç adımı vardır:
Değerlendirme
İç Mekan Hava Kalitesi Anketi - Lennox temsilcileri, iç mekan hava kalitesini iyileştirmenin yollarını belirlemek için mevcut binada hizmet veren ekipmanı değerlendirmek için hizmetler sunuyor. Bu değerlendirme, HVAC ekipmanının genel durumunu değerlendirecek, uygun havalandırmayı doğrulayacak ve binanın mevcut iç hava kalitesi için bir temel oluşturmak üzere mevcut hava temizleme yeteneklerinin durumunu detaylandıracaktır.
Çözüm Üretme
İç Mekan Hava Kalitesi Çözümleri - Değerlendirmenin ayrıntılarını inceledikten sonra, Lennox temsilcileri iç mekan hava kalitesini iyileştirmek için mevcut seçenekleri inceler. Hava temizleme, havalandırma ve nem kontrolüne odaklanarak, bina ve uygulamanın ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kapsamlı bir IAQ çözümü oluşturur.
Bakım

Önleyici Bakım - İç hava kalitesi süregelen bir önceliktir ve HVAC sistemine yapılan IAQ yükseltmelerinin etkin kalmasını sağlamak için bir bakım planının oluşturulması kritik önem taşır. Lennox temsilcileri, binanın iç hava kalitesini önerilen seviyede tutmaya yardımcı olacak kapsamlı bir bakım programı hazırlar.
Daha İyi Hava Oluşturma Girişimi hakkında daha fazla bilgi için lennoxcommercial.com/buildingbetterair 
 Slider Altına