Header Reklam
Header Reklam

Küresel HVAC Sistemleri Pazarı 2026'ya Kadar 286,8 Milyar Dolara Ulaşacak

23 Temmuz 2021
Küresel HVAC Sistemleri Pazarı 2026'ya Kadar 286,8 Milyar Dolara Ulaşacak

Küresel Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) Sistemleri Pazarı 286,8 Dolara (USD) ulaşacak. Reportlinker.com "Küresel Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) Sistemleri Endüstrisi" raporunu yayınladı.
HVAC sistemleri, eğitim, sağlık, perakende, ofis, hükümet ve havaalanı dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde konut ve ticari binalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Pazardaki büyümenin, enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmak için enerji verimli HVAC sistemlerine olan talebin artmasıyla destekleneceği tahmin edilmektedir. İklim değişikliğiyle ilgili artan endişeler, artan enerji fiyatları ve karbon emisyonları, ticari alanlarda HVAC sistemlerinin benimsenmesini zorlamaya devam ediyor. Pazar, enerji tasarruflu ürünlere yönelik artan talepten de kazanç sağlayacak. Klima ve HVAC gibi enerji açısından verimli sistemlere yönelik indirimler, ticari bina kullanıcılarını yüksek teknolojili HVAC sistemlerini uygulamaya ve mevcut sistemleri yükseltmeye teşvik ediyor.
COVID-19 krizinin ortasında, 2020 yılında 201 Milyar ABD Doları olarak tahmin edilen küresel Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) Sistemleri pazarının, 2026 yılına kadar revize edilmiş 286,8 Milyar ABD Doları büyüklüğe ulaşacağı ve yıllık bileşik büyüme oranının da (CAGR) büyüyeceği tahmin edilmektedir. Analiz dönemi boyunca bu oran %5,9 idi. Raporda incelenen segmentlerden biri olan Soğutma Sistemleri'nin, analiz dönemi sonunda %6,2'lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla 204 Milyar ABD Dolarına ulaşması bekleniyor. Pandeminin ve neden olduğu ekonomik krizin ticari etkilerinin kapsamlı bir analizinden sonra, Isıtma Sistemleri segmentindeki büyüme, önümüzdeki 7 yıllık dönem için %5.5'lik yıllık bileşik büyüme oranına revize edildi. Bu segment şu anda küresel Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) Sistemleri pazarının %20,8'lik bir payını oluşturmaktadır. Isı pompalarına olan talep, suyu ısıtmanın yanı sıra alan ısıtma ve soğutmaya da izin veren gelişmiş işlevlere sahip sistemlerin mevcudiyetine bağlanmaktadır. Isı pompalarının diğer mahal ısıtma ve soğutma ünitelerine kıyasla daha yüksek verimlilik sunma kabiliyetinin önümüzdeki yıllarda daha çok benimsenmelerini sağlaması bekleniyor. İklim değişikliği ve giderek artan ortalama sıcaklık, yaz aylarında soğutma ekipmanlarının daha çok benimsenmesini sağlıyor.
ABD pazarı 2021'de 58.1 Milyar Dolar olarak tahmin edilirken, Çin'in 2026'ya kadar 59.3 Milyar Dolara ulaşması bekleniyor.
ABD'deki Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) Sistemleri pazarının 2021 yılında 58,1 Milyar ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir. Ülke şu anda küresel pazarda %27,1'lik bir paya sahiptir. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in, analiz dönemi boyunca %9'luk bir yıllık bileşik büyüme oranını takip ederek 2026 yılında 59.3 Milyar ABD Doları'lık tahmini bir pazar büyüklüğüne ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dikkate değer diğer coğrafi pazarlar arasında, analiz dönemi boyunca her birinin sırasıyla %3,2 ve %5,3 oranında büyüyeceği tahmin edilen Japonya ve Kanada yer alıyor. Avrupa içinde, Almanya'nın yaklaşık %3,6 CAGR ile büyümesi beklenirken, Avrupa pazarının geri kalanı (çalışmada tanımlandığı gibi) analiz döneminin sonunda 63,8 Milyar ABD Dolarına ulaşacak. Asya-Pasifik gibi gelişmekte olan bölgelerdeki klima talebi, bazı hanelerin birden fazla cihaza sahip olması nedeniyle çok yüksekken, gelişmiş bölgelerdeki klima talebi nispeten düşük kalmaktadır. Asya-Pasifik pazarının da bölgedeki teknolojik gelişmelerden ve tüketici elektroniği sektöründe artan yatırımdan faydalanması bekleniyor. Gelişmiş bölgelerdeki pazar, yıldız etiketli (energy star) HVAC ürünleri hakkında artan tüketici bilinci, artan VRV kullanımı ve inverter tabanlı klima sistemlerinin benimsenmesiyle ivmeleniyor.
Havalandırma Sistemleri Segmenti 2026'ya Kadar 34 Milyar Dolara Ulaşacak
Küresel Havalandırma Sistemleri segmentinde ABD, Kanada, Japonya, Çin ve Avrupa, bu segment için tahmin edilen %4,2'lik CAGR'yi yönlendirecek. 2020 yılında 19,4 Milyar Dolar'lık bir birleşik pazar büyüklüğüne sahip olan bu bölgesel pazarlar, analiz döneminin sonunda öngörülen 25,8 Milyar ABD Doları büyüklüğe ulaşacak. Çin, bu bölgesel pazarlar kümesinde en hızlı büyüyenlerden biri olmaya devam edecek. Avustralya, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkeler tarafından yönetilen Asya-Pasifik pazarının 2026 yılına kadar 4,5 Milyar ABD Dolarına ulaşacağı tahmin edilirken, Latin Amerika analiz dönemi boyunca %5,6'lık bir CAGR ile genişleyecek.
https://www.reportlinker.com/p05842190/?utm_source=GNWSlider Altına