Header Reklam
Header Reklam

Kondensi ve Havayı Tahliye Eden Kondenstopların Seçimine Dikkat Edilmeli

02 Temmuz 2024
Kondensi ve Havayı Tahliye Eden Kondenstopların Seçimine Dikkat Edilmeli

Buhar; prosesin ihtiyacı olan ısıyı transfer için kullanılır. Buharlaşma ısısının proseste bırakılmasıyla kondens açığa çıkar. Kondenstopun görevi kondensi ve havayı en hızlı şekilde tahliye etmektir. Mekanik kondenstoplar, buhar ve kondensin yoğunluk farkına göre çalışarak kondensi tahliye eder. Termostatik hava tahliye elemanlı şamandıralı kondenstopların iki bileşeni vardır: Şamandıra ve hava tahliye elemanı. Şamandıra kondensi oluştuğu anda tahliye ederken, tahliye subabı sürekli kondens seviyesinin altındadır. Bu nedenle buhar kaçağı kesinlikle söz konusu değildir. Termostatik eleman ise çok iyi bir yalıtkan olan ve kesinlikle tahliyesi gereken havayı tahliye eder. Şamandıralı kondenstoplar, mekanik prensiple çalıştığı için montajında dikkatli olunmalıdır. Montaj yönü talimatlarına kesinlikle riayet edilmelidir. Aksi durumlarda kondenstop sürekli açık kalarak buhar kaçıracaktır. Ayrıca her kondenstop gibi şamandıralı kondenstopların önüne de pislik tutucu filtre bağlanmalıdır. Bu, şamandıralı kondenstopların ömrünü ve proses verimini artıracaktır.
Şamandıralı kondenstoplar buharlaşma sıcaklığına kadar olan bütün kondensi ve havayı tahliye eder. Ani basınç değişimlerinden etkilenmez. Daha çok kondens tahliyesinin hızlı olması istenen kondens birikiminin boru hattında olmasının sakıncalı olduğu sistemler için tercih edilir. Otomatik sıcaklık kontrollü sistemler için ideal kondenstoptur. Tahliye görevini yerine getiren şamandıranın yanı sıra, hava tahliyesi de gövde içinde mevcut termostatik kapsül tarafından gerçekleştirilir. Böylece eşanjörlerdeki ısı iletimine engel olan tüm kondens ve hava hızlıca tahliye edilmiş olur. Ters Kovalı Kondenstoplar, çok dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Koç darbelerinden etkilenmez. Kondensi oluştuğu anda tahliye eder. Buhar geldiğinde ise kondenstopun kovaya dolar böylece kovayı yukarı kaldırarak orifisi kapatır. Sistemden kondensin gelmesi ile buhar kısa sürede yoğuşur ve aşağıya iner, orifis açılır ve kondens tahliyesine devam eder. Ancak sistemdeki hava da tıpkı buhar gibi davranacağı için hava sistemden atılamaz ve ısınma gecikebilir. Bu nedenle ters kovalı kondenstopların kullanım alanı oldukça sınırlıdır.
Kaynak: https://hels.com.tr/ Slider Altına