Header Reklam
Header Reklam

HVAC Pazar Hacminin 2026 Yılına Kadar 191.35 milyar USD’a Ulaşması Bekleniyor

23 Nisan 2020
HVAC Pazar Hacminin 2026 Yılına Kadar 191.35 milyar USD’a Ulaşması Bekleniyor

Isıtma, havalandırma ve soğutma (HVAC) sistem pazarının, 2026 yılına kadar 191,35 milyar ABD doları tutarında olması tahmin ediliyor. 
Küresel ısıtma, havalandırma ve soğutma (HVAC) sistemi pazar büyüklüğünün 2026 yılına kadar 191,35 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülmekte ve bu süre içinde %5,7'lik bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) beklenmektedir. Yüksek enerji verimliliğine sahip HVAC ünitelerine yönelik artan talep, piyasanın büyümesini yönlendirmede önemli bir rol oynayacak. Analiz, HVAC sistem türüne göre (Tek üniteli sistemler, değişken soğutucu akışkanlı sistemler, soğutucular vb), uygulamaya göre (konut, ticari ve endüstriyel) ve Bölgesel Tahminler/2019-2026 gibi kategorilerde yapıldı. Fortune Business Insights™ HVAC sistemi Pazar Araştırma Raporunda değerlendirmeye alınan anahtar şirketler; Panasonic Corporation, LG Electronics, Lennox International Inc., Gree Electrıc Appliances, Inc., Mitsubishi Electric Corporation, Johnson Controls, SAMSUNG, Haier Inc., Schneider Electric, Carrier Corporation, Daikin Industries Ltd.
Tüketiciler, önemli HVAC sistemi pazar trendlerinden biri olan enerji maliyetlerini düşürmek için aktif olarak enerji tasarruflu HVAC sistemlerini talep etmektedir. Buna ek olarak, birkaç ülkede hükümetler ısıtma ve soğutma teknolojileri için enerji tüketim standartlarını sürekli olarak yükseltmektedir. Örneğin, ABD Enerji Bakanlığı tarafından ülkedeki HVAC sistemlerinin enerji verimliliği oranını yükseltmek için minimum Mevsimsel Enerji Verimliliği Oranı (SEER) derecesi yükseltildi.
Isıtma, havalandırma ve soğutma sistemi pazar raporuna göre, pazarın değeri 2018'de 123.32 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 
Kalabalık kentler, dünya genelinde kirliliğe katkıda bulunan başlıca unsurlardan biridir. BM Habitat, 2017 yılında yapılan bir çalışmada, kentsel alanların küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %50 ila %60'ından sorumlu olduğunu buldu. Bu gerçeğin ışığında, birçok hükümet verimli enerji yönetimi teknikleri ve ekipmanı ile kentsel alanları sürdürülebilir hale getirmek için yeni girişimlerde bulunmuştur. Örneğin, Hindistan hükümeti kentsel alanlarda enerji verimli altyapı oluşturmak ve inşaat sektöründe yeşil teknolojileri teşvik etmek amacıyla 2015 yılında Akıllı Şehirler Misyonunu başlatılmıştı. HVAC sistemleri, kentsel yayılmaların karbon ayak izini en aza indirmede, kirlilik seviyelerini azaltmada ve geniş kapsamlı sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayacaktır. Bununla birlikte, bu faktörlerin yakın gelecekte ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemi pazarındaki büyümeyi körüklemesi muhtemeldir.
2018'de 60.62 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ile Asya-Pasifik'in, özellikle bölgedeki harcanabilir gelirin artmasının bir sonucu olarak, tahmin dönemi boyunca HVAC sistemi pazar payına hakim olması söz konusu. Daha yüksek satın alma gücü, bölgedeki hane halklarına ve işletmelere olanak sağlıyor.Slider Altına