Header Reklam
Header Reklam

Hastanelerde İç Hava Kalitesi Neden Önemlidir?

15 Mayıs 2023 Dergi: Mayıs-2023
Hastanelerde İç Hava Kalitesi Neden Önemlidir?

Düzgün tasarlanmış ve bakımı yapılmış bir HVAC sistemi, bir hastane veya sağlık bakım ortamındaki iç hava kalitesini doğrudan, olumlu yönde etkileyebilir.

Bir hastanenin mekanik tasarım gereksinimleri ile ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemi bakım prosedürlerinin tipik olarak diğer tesislere göre daha karmaşık olması şaşırtıcı olmamalıdır. İç hava kalitesi (IAQ), iklimlendirme, havalandırma sistemleri ve HVAC sistemlerinin diğer yönleri ile kontrolü büyük ölçüde önemlidir. Sadece hastanelerde ve diğer sağlık tesislerinde konforlu iklim koşullarının ve nem seviyelerinin korunmasında fark yaratmakla kalmaz, aynı zamanda hastaların, personelin ve diğer kişilerin zarar görmemesi ve tıbbi ekipmanın düzgün çalışması için temiz bir ortamın korunmasına yardımcı olur.

Bulaşıcı hastalıklar havadaki partiküller yoluyla yayılabilir. Bu parçacıkların boyutu ve hızı, çevredeki hava akışıyla birlikte yayılma davranışlarını etkiler. Kötü (veya düzensiz) bakım yapılan sistemler, uygun olmayan servis, onarım yüzünden devre dışı kalmaları veya ekipman arızaları nedeniyle hastanelere milyonlara mal olabilir.

Hastane sistemleri sürekli olarak en yüksek kapasitede çalışmalı ve bozulmamış durumda olmalıdır. Uygun şekilde temizlenmeyen, sterilize edilmeyen ve proaktif olarak bakımı yapılmayan sistemler, alerjisi, solunum sağlığı sorunları veya otoimmün hastalıkları olan kişilerde sağlık sorunlarını şiddetlendirebilir ve ayrıca enfeksiyona neden olabilir veya ameliyathaneler gibi kritik alanlara patojenlerin girmesine neden olabilir.

Sağlık risklerini ve kaybedilen zamanı azaltmak için düzenli, uygun bakıma yatırım yapmak gereklidir. Tıbbi tesislere ve diğer kritik ortamlara yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış önleyici hizmet programları, İç Hava Kalitesi ile ilişkili riski azaltmaya yardımcı olabilir. Patojenlerin veya biyolojik büyümenin varlığı, uygun tıbbi sınıf HEPA filtrasyonu ve fungisitler kullanılarak düzenli, tutarlı temizleme yöntemleriyle sınırlandırılabilir. Çevre Koruma Ajansı'na göre, HEPA filtreler; küf, bakteri, toz, polen ve 0,3 mikron veya daha büyük diğer parçacıklar gibi alerjenlerin %99,97'sini tutabiliyor olmalıdır.

 
Şekil 1 ve 2: Patojenlerin %99,9'unu öldüren ve klima santrallerinde organik büyümeyi önlemeye yardımcı olan biyolojik olarak parçalanabilen EPA tescilli fungisitler ve biyositler kullanarak hastane HVAC temizliği için risk kontrolüne odaklanan standartları izleyen bir HVAC servis uzmanının görevlendirilmesi çok önemlidir.

İç hava kalitesi, klima santralleri serpantinlerinden etkilenir

Sağlık tesisi gereksinimleri, soğutma, nem alma, yeniden ısıtma, nemlendirme ve filtrelemeyi içeren, havalandırılan havanın önemli ölçüde arıtılmasıyla birlikte çok yüksek miktarlarda dış hava gerektirir. Bu, enerji verimliliğini ve kullanımını etkiler. Aslında, ASHRAE'ye göre sağlık sektörü, ortalama bir hastanenin diğer ticari binalara göre 2,5 kat daha fazla enerji kullanması ile ABD ekonomisindeki en büyük enerji tüketen sektörlerden biridir.

Örneğin tecrit odaları daha fazla enerji kullanır ancak iç hava kalitesi söz konusu olduğunda bu bir zorunluluktur. Bazı durumlarda hasta, havadaki enfeksiyöz patojenlerin ve/veya kontamine damlacıkların bulaşmasını azaltmak için özel olarak tasarlanmış bir odada izole edilmelidir. İzolasyon için kullanılan odalar; bitişik alanla negatif basınç farkı olan hava yoluyla bulaşan enfeksiyonu izole eden veya ameliyathane gibi pozitif basınç farkı olan koruyucu ortamlar olarak kabul edilir. Her biri benzersiz bir rol oynar ve uygun şekilde tasarlanmalıdır.

Pozitif veya negatif basınçlı tüm odalar için tek tip tasarım gereklilikleri, standartlar ve teknik kriterler mevcuttur. Bir negatif izolasyon odasında yalnızca bir hasta yatağı, hastaya özel bir banyo, kapı süpürmeleri, kendiliğinden kapanan kapılar ve bir dizi başka özel gereksinim olabilir.

Negatif veya pozitif basınçlı odalar için gereksinimler ve standartlar konusunda dikkate değer endüstri kaynakları şunlardır: ASHRAE Standardı 170: Sağlık Bakım Tesislerinin Havalandırılması, Tesis Yönergeleri Enstitüsü (FGI) tarafından Yatan Hasta Tesislerinin Tasarım ve İnşası Yönergesi ve Ulusal Sağlık Enstitüleri Tasarım Gereksinimleri Kılavuzu.

Negatif ve pozitif basınçlı odaların belirli özellikleri şunları içerir:

Hava yoluyla bulaşan enfeksiyon izolasyonu (negatif basınç):

  • Tüm bitişik alanlara göre negatif hava basıncına sahip olun.
  • Dakika başına egzoz fit küpü, besleme havası cfm'den daha fazladır.
  • Bulaşıcı patojenlerin (tüberküloz, COVID-19 veya grip gibi) odadan kaçmasını ve başkalarına bulaşmasını önleyin.
  • Yüksek hava değişim oranları nedeniyle oda içindeki bulaşma seviyelerini en aza indirin.

Koruyucu ortam (pozitif basınç):

  • Tüm bitişik alanlara göre pozitif hava basıncına sahip olun.
  • Koruyucu ortama geri dönenden daha fazla hava beslemesi yapın, çünkü kirletici maddeler ortama girmemelidir.
  • Bağışıklık sistemi zayıflamış hastaları koruyun.

Basınç iç hava kalitesini nasıl etkiler?

Negatif veya pozitif basınç sağlayıp sağlamadığı fark etmeksizin, bir izolasyon odasının hasta ve bakıcıyı etkili bir şekilde koruması için ek sistemler ve bileşenler düşünülmelidir. Birincisi, istenen ortamı sürdürmek için saatte en az 12 hava değişimi sağlanmalıdır. Oda büyüklüğüne ve amacına bağlı olarak daha fazlası gerekli olabilir. Oda ayrıca minimum -0,01 inç su sütunu (negatif basınç) veya + 0,01 inç su sütunu (pozitif basınç) diferansiyel basıncını korumalıdır.

Tüm sağlık tesislerinde oda havası değişikliklerinin ve dış hava değişimlerinin test edilmesi, ayarlanması ve doğrulanmasının gerekli olduğuna dikkat edilmelidir. Fazla havanın içeri veya dışarı sızmasını önlemek için odalar da iyi bir şekilde kapatılmalıdır. Bu, kendiliğinden kapanan giriş yollarının, zeminlerin, duvarların ve pencerelerin yeterince sızdırmaz hale getirilmesini gerektirir. Oda ne kadar sızdırmazsa, hava basıncı farkı o kadar verimli bir şekilde korunabilir.


Şekil 3: Negatif basınçlı izolasyon odası şeması.


Şekil 4: Pozitif basınçlı izolasyon odası şeması.

Her izolasyon odasının ayrıca hava basıncı ilişkilerini sürekli olarak izlemek için kalıcı olarak kurulmuş bir görsel cihaza veya mekanizmaya sahip olması gerekir. Oda basıncını izlemenin en güvenilir yolu, uygun şekilde seçilip kurulduğunda oda sınırı boyunca gerekli basınç farkının sürekli olarak doğrulanmasını sağlayabilen bir elektronik basınç monitörü kullanmaktır.

İzolasyon odaları için mekanik sistemlerin tasarlanması söz konusu olduğunda, uygun basınç farkını, ekipman konumunu, ekipman yedekliliğini ve ekipmana servis verme yeteneğini korumak için gerekli hava akışını göz önünde bulundurun. Belirtildiği gibi, enerji kullanımı önemli bir faktördür. 2021 ABD Enerji Bakanlığı raporu, enerji verimliliği bağlamında sağlık tesisleriyle ilgili bina sakinlerinin sağlığıyla ilgili konulara ilişkin mevcut literatüre genel bir bakış sunar.

Hava yoluyla bulaşan bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kontrol etmek, hastane hastaları, personeli ve ziyaretçileri için ciddi bir endişe kaynağıdır. Uygun bakım, doğru filtrasyon ve izolasyon odalarının uygun tasarımı akılda tutulmalıdır.

Kaynak: Greg Wittek, Consulting Specifying EngineerSlider Altına