Header Reklam
Header Reklam

Enerji Tasarruflu ve Sessiz Isı Pompaları için Fanlar ve İnvertör Elektroniği

27 Kasım 2023 Dergi: Aralık-2023
Enerji Tasarruflu ve Sessiz Isı Pompaları için Fanlar ve İnvertör Elektroniği

Hava-su ısı pompaları artık ısıtma teknolojisinde yüksek düzeyde kabul görüyor ve daha sürdürülebilir ısı üretiminin önemli bir dayanağı haline geliyor. İç mekan, dış mekan veya hibrit kullanıma uygun, doğal soğutucu akışkanlar kullanan ve çıkış kapasitesi akıllı bir şekilde gerçek koşullara uyarlanabilen, verimli ve en önemlisi sessiz sistemlere talep var. Burada, yalnızca ekonomik olarak optimum verimlilikte ve düşük gürültü seviyelerinde çalışmakla kalmayan, aynı zamanda iletişim kurabilen ve akıllı bir şekilde ağa bağlanabilen fanlar devreye giriyor. Hız kontrollü kompresör sürücüsünün gürültü ve güç tüketiminin de hesaba katılması gerektiğinden, optimum seviyede çalışma gürültüsünü azaltan ve aynı zamanda ısı pompasının enerji verimliliğini artıran invertör elektroniklerine de ihtiyaç vardır.

Isı pompalarına monte edilen bileşenlerden beklentiler yüksektir; dayanıklılık, düşük gürültü, sağlamlık ve verimlilik ön plandadır. Her ne kadar kompresör, bireysel bileşenler arasında en fazla enerjiyi gerektirse de, verimlilik dikkate alınırken fanlar da dikkatle incelenmelidir. Entegre difüzör ve kanatçıklar gibi çeşitli aerodinamik ayarlar, gürültüyü azaltırken verimliliği daha da artırabilir. Yüksek verimlilik göz önüne alındığında, fan motorunda en son teknolojiye sahip EC teknolojisinin kullanılması kolay bir seçim haline geldi ve aynı zamanda bireysel hız ayarı ve akıllı ağ seçenekleri sayesinde büyük esneklik sağlıyor. Fanlar sürekli olarak geliştirilmektedir. 

Psikoakustik Odaklılık

Hava/su ısı pompaları hiçbir zaman tamamen sessiz çalışmaz ve binalar ne kadar birbirine yakın ise komşular da gürültü kirliliğinden o kadar rahatsız olabilir. Önemli olan yalnızca ölçülebilir ses basıncı seviyesi değil, aynı zamanda insanın gürültü algısıdır. Burada psikoakustik muayene yöntemleriyle uygulanmakta olup genellikle sadece DIN 18005 ve TA gürültü sınır değerlerinin gözetilmesi yeterli olmamaktadır. Yönergelerde ve standartlarda tanımlanan ve test standında ölçülebilen değerlerin, bireysel insan gürültü algısıyla pek ilgisi yoktur. Şu ana kadar standartlar ve direktifler tonalite yani tonlar arasındaki ilişki gibi konuları yeterince ele almamıştı. ebm-papst bu konuyu öncelikle ele aldı ve ısı pompalarının çalışma gürültüsünü dinleyen ve bunlara takılı fanları çeşitli konfigürasyonlarda test eden özel bir psikoakustik laboratuvarı kurdu. Yapılan testlerin sonuçları şirket içi fan geliştirme sürecine dahil ediliyor, aynı zamanda test edilen hava/su ısı pompaları ve hangi fanların bireysel kurulum senaryosuna en uygun olduğu hakkında da bilgi sağlıyor. Sonuçta amaç, yüksek kaliteli bir ısı pompasının zaten çok düşük olan çalışma gürültüsünün mümkün olan en geniş test denek grubu tarafından kabul edilebilir olarak algılanmasını sağlamaktır. Psikoakustik üzerine araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Örneğin ebm-papst'ta yürütülen bir doktora tezinin parçası olarak, artık son cihazda psikoakustik değerlendirme için kullanılan bir metrik geliştirmek mümkün oldu. Bu ölçümün amacı, farklı "boyutlarda" temsil edilen, öznel algılanan gürültü kalitesi ile nesnel olarak ölçülebilir değişkenler arasında bir korelasyon oluşturmaktır ve bunlar daha sonra bir sonraki adım olarak ilgili standartlara dahil edilecektir. Bu amaçla ölçülebilir psikoakustik değişkenlerle algının öznel boyutları devreye sokulur. Korelasyon katsayısı r 1'e ne kadar yakınsa, model algının öznel yönlerini nesnel (ölçülebilir) olanlar aracılığıyla tasvir etmeye o kadar uygundur. Fanın algılanan gürültüsünü temsil eden akustik kalite Q mümkün olduğu kadar yüksek olmalıdır.

Kaynak: ebm-papstSlider Altına