Header Reklam
Header Reklam

Enerji sorununa ölçek küçültme çözümü

29 Haziran 2008 Dergi: Mart-2008
Dünya yüzünü yenilenebilir kaynaklara dönüyor. İşte tam da bu noktada en kısa vadede çözüm sunabilecek yöntem ve teknikler üzerinde duruluyor. Zira yenilenebilir enerjiler, tüm faziletlerine rağmen dünya için "yeni" bir araştırma ve uygulama alanı, büyük güçlere çıkabilmesi, yaygınlaşabilmesi, verimlerinin artırılması, ekonomik hale getirilmesi gibi uzun vadede çözülebilecek sorunları var. Hem yenilenebilir enerjileri kullanmak, hem de bir an evvel kullanmak için en akılcı çözüm, küçük ölçeklerde kullanmak. Yani devasa güneş kolektörü tarlaları ve mega rüzgar santralleri üzerinde çalışıladursun, evsel enerji tüketim ihtiyaçlarını çözebilecek küçük rüzgar türbinleri ve güneş kolektörleri, ısı pompaları pazarda hızlı adımlarla ilerliyor.

Mega hidroelektrik santrallerinin yerine küçük su türbinleriyle bölgesel çözümler, hem daha küçük yatırım hacimleri nedeniyle daha çabuk hayata geçebiliyor, çözüm üretiyor, hem de belli bir alanda çok büyük hacimde suyun biriktirilmesi ile ortaya çıkan iklimsel sorunlardan uzak durulabiliyor. Sadece enerjide mi, her türlü tüketimde ölçek küçültmek, dünyamızın sonunu geciktirecek en akılcı çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Enerjinin tüketildiği yere en yakın yerde üretilmesi, yatırım maliyeti açısından da kayıp ve kaçakların önlenmesi açısından da, sistemin işletme, bakım giderleri açısından da avantajlı. Bu açıdan da bakıldığında konutsal veya küçük ölçekli yapılarda, tesislerde yenilenebilir bir kaynaktan enerji eldesi, geleceğin yönelimi olacak gibi görünüyor.

Her bir sonuç, diğer bir sürecin sebebi, tetikleyicisi halinde. Sorumsuz enerji tüketimi, bir yandan küresel ısınmaya, dolayısıyla iklim değişikliklerine yol açıyor, öte yandan atmosfere atılan partiküllerin su buharı ile birleşip yağışa dönüşmesini engellediği için kuraklığa neden oluyor ki buna da "küresel loşlaşma" deniyor*. Yani değneğin iki ucu değil, tamamı el sürülemez halde.

İşte bu nedenle enerji tüketen tüm dünyalılar için, enerji verimli teknolojileri kullanmak ve ne olursa olsun "az kullanmak" bir insanlık görevi. Yine işin en büyük kısmı mühendislere, teknik adamlara düşüyor. Bu teknolojilere, uygulamalara vakıf olabilmek için çaba sarfetmeleri, mesleklerini yeni koşullara göre yeniden yoğurmaları, biçimlendirmeleri gerekiyor. Üstelik bunun için öyle geniş zamanlar da yok. TM

(*)Radikal Gazetesi

Etiketler


Slider Altına