Endüstriyel uygulamalarda, gaz yakıtlı kazanlar önemini koruyor

01 Nisan 2020 Dergi:

Endüstriyel alanda da yenilenebilir kaynakların pazar grafiği yavaş yavaş yükselmekte iken gaz yakıtlı kazanlar, hala liderliğini koruyor.
BSRIA, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Rusya ve Çin olmak üzere yedi ülkede endüstriyel prosesler ve/veya bölgesel ısıtma için kullanılan endüstriyel kazanlar pazarını araştırdı.
Diğer birçok bölgedeki ısıtma pazarında yenilenebilir enerji kaynaklarındaki dinamik ilerlemeye rağmen, gaz kazanları hala endüstriyel segmentte en önemli ürün olmaya devam ediyor.
Topraktan suya, sudan suya ısı pompaları ve atık ısıdan enerji kullanımı parlak bir görünüm sergilemekte ve giderek artan bir şekilde primer sistem olarak kurulmaktadır. Bununla birlikte, gaz ve daha az bir ölçüde, akaryakıt veya biyokütle kazanları, ya işletim sistemi güvenliği sağlamak ya da pik yük talebini desteklemek için bir yedekleme sistemi olarak ikincil bir kaynak şeklinde kullanılmaktadır.
Gaz kazanları hala daha düşük yatırım maliyeti nedeniyle öndedir ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan teknolojiler endüstriyel segmentte penetrasyonlarını artırsa da, mevcut araştırma, gaz kazanlarının önümüzdeki on yıl içinde pazarda önemli bir rol oynamaya devam edeceği görüşünü desteklemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çin, yılda sattığı yaklaşık 50.000 adet ile araştırılan ülke pazarları arasında en büyüğüdür. Hükümetin hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik düzenlemelerini takiben, satışlarda kömürden gaz kazanlarına önemli bir geçiş görülmektedir. Ülke, büyük kapasiteli kazanları tercih ederken, BSRIA, Batı Avrupa'da, daha küçük kapasiteli, yoğuşmalı kazanların önem kazandığı yönünde, tersine bir eğilim görüyor.
Isı şebekeleri endüstriyel kazanlar için önemli ve büyüyen bir segmenttir; 2018'de satılan tüm endüstriyel kazanlar pazarının yaklaşık %20'sini oluşturdu. Araştırılan yedi ülkenin hepsinde kimya, gıda ve çimento endüstrilerindeki endüstriyel prosesler de önem kazanıyor.
Teknoloji ilerledikçe endüstriyel kazan pazarının değeri büyüyor, ayrıca tüm ülkelerde işin servis ve bakım kısmı da önemli ölçüde genişliyor. Enerji verimliliğine odaklanmak, düzenli mevsimsel kontrol ve mevcut sistemlerin teknoloji yükseltmelerinin daha sık olacağına doğru eğilimi destekliyor.
Teknoloji açısından, araştırılan ülkelerde satılan çoğu endüstriyel kazan, alev borulu üniteleridir.
 Slider Altına
Söyleşi