Header Reklam
Header Reklam

ebm-papst Yeni RadiPac Serisi, Yeni Standartları Belirliyor

26 Mart 2022 Dergi: Mayıs-2022
ebm-papst Yeni RadiPac Serisi, Yeni Standartları Belirliyor

Özellikle kontrol seçenekleri ve enerji verimliliği söz konusu olduğunda, kullanıcıların gereksinimleri hızla arttığından, havalandırma ve iklimlendirme fanları sürekli olarak iyileştirilmektedir. Yasal gereklilikler, artan çevre bilinci ve işletme maliyetleri göz önüne alındığında potansiyel tasarruflar bu trendin itici gücü oluyor. Ebm-papst santrifüj fanları bu alanda yeni standartları belirliyor: Aerodinamik optimizasyonlar, yenilikçi malzemeler, sofistike tasarım detayları ve akıllı kontrol elektroniğine sahip yüksek verimli EC motorları sayesinde, eskisinden çok daha fazla hava performansı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda özellikle sessizlik ve verimlilik sunuyor. Bu, hem havalandırma ve iklimlendirme teknolojisi hem de endüstriyel uygulamalar için avantaj sağlamaktadır.


Daha fazla hava akışı ve daha yüksek basınçlar için yeni RadiPac
Motor ve fan uzmanı ebm-papst, fan teknolojisinde sürekli bir iyileştirme süreci içinde. Son yıllarda, klima ve havalandırma ünitelerinde kullanım için özel olarak tasarlanan RadiPac serisindeki santrifüj fanlar, özellikle enerji verimliliği, gürültü azaltma açısından kullanım alanlarına göre ihtiyaçlarla sürekli olarak optimize edilmiştir. Yeni RadiPac ile bu başarılı seride bir başka belirleyici iyileştirme daha yapıldı. Yeni nesil santrifüj fanlar daha yüksek verim seviyelerinde çalışmaktadır. Daha yüksek hızlar, daha yüksek bir hava akışı ve daha yüksek basınçları sağlar, bu da yüksek basınçlı uygulamaların bile kapsanabileceği anlamına gelir. Elde edilebilecek statik basınç artışı 2000 Pa'nın oldukça üzerindedir. Ayrıca gürültü üretimi daha da azalmıştır; çalışma noktasına bağlı olarak, önceki serilere kıyasla gürültü seviyesi 3 ile 7 dB(A) arasında azaltılmıştır.

 

Yeni Pervane: Yüksek mukavemetli kompozit malzeme ve yenilikçi geometri
Optimizasyonu sağlamak için pervane önemli bir rol oynar. Geometrik olarak sofistike beş pervane kanadı ile en son aerodinamik bulgulara göre geliştirilmiştir. Burada yüksek mukavemetli, cam elyaf takviyeli bir kompozit malzeme kullanılmaktadır. Karmaşık şekli, kullanılan enjeksiyon kalıplama işlemi ile mümkün olmaktadır. Bu kanat geometrisi, akış kayıplarını büyük ölçüde azaltır. Kanat girişindeki yuvarlatılmış akış konturu ve arkaya doğru sivrilen kanat arka kenarı buna katkıda bulunur. 

Gelişmiş pervane geometrisi yalnızca akış kayıplarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda gürültü oluşumunu da azaltır. Güç açısından, pervanenin mekanik tasarımı da etkileyicidir. Giriş ve çıkış taraflarındaki kenarlar, pervanenin stabilitesini artıracak şekildi ters eğimlidir. Bu nedenle, pervane çapına bağlı olarak yüksek çevresel hızlar kolaylıkla mümkündür. Bu, zorlu koşullar altında kapsamlı ve uzun vadeli stres testlerinde kanıtlanmıştır. -25°C ile +40°C sıcaklık aralığında maksimum hızda çalıştırılabilir. Burada denenmiş ve test edilmiş endüstriyel kompozit malzeme ilgili tüm standartları karşılamaktadır ve gerekirse UL onayı da mevcuttur.

GreenTech EC motorları: Daha güçlü, daha esnek ve daha kompakt
Yeni RadiPac santrifüj fanlarının arkasındaki itici güç, 500 W ile 8 kW güç aralığındaki yüksek verimli GreenTech EC motorlarıdır. Harici rotor tasarımına sahip entegre EC motorları, IEC/TS 60034-30-2'de belirtilen IE5 verimlilik sınıfı gereksinimlerine uygun verimlilik seviyelerine ulaşır. Sistem verimliliği nedeniyle, motor ve entegre güç elektroniğinden oluşan tahrik sistemi, her bir fana ayrı ayrı uyarlanır ve ilgili çalışma aralığı için optimize edilir. 
Yeni geliştirilen 8 kW sürücü yeni standartlar belirliyor. Entegre elektroniğin performansı, daha kompakt boyutlarına rağmen artırıldı. Bu, sürücüyü şu anda sınıfının en güçlüsü yapıyor. Tasarım ve işlevsellik de en son nesille güncellendi ve MODBUS-RTU arayüzü ve entegre rezonans sensörü dahil olmak üzere yapılandırılabilir bir arayüz içerecek şekilde yükseltildi.

Daha fazla çalışma güvenilirliği için titreşim algılama 
Çeşitli havalandırma ünitelerinde santrifüj fanlar kullanılmaktadır. Kurulum durumuna bağlı olarak, önceden öngörülemeyen hız aralıkları, tüm aralıkta artan titreşim seviyelerine neden olabilir. Fan, aşırı titreşim seviyelerinde sık sık çalıştırılırsa, yataklar zarar görebilir ve erken arızalar meydana gelebilir. Bu titreşimler, tesisin devreye alınması sırasında ölçülebilmesine rağmen, kolaylıkla ortadan kaldırılamaz. Ebm-papst, RadiPac santrifüj fanlarında, titreşimlerin etkisini en aza indiren otomatik bir rezonans algılama işleviyle bu sorunu çözer. Devreye alma sırasında, tüm hız eğrisi üzerindeki titreşim seviyelerinin kaydedildiği ve analiz edildiği bir test gerçekleştirilir. Belirli aralıklarda aşırı titreşim hızları algılanırsa, kontrol yazılımı gelecekte bu hız aralıklarında kendisini otomatik olarak "hızlı ileri harekete" göre ayarlar. Bu sayede EC santrifüj fanlar hasar görmeden çalıştırılabilir. Operatörler, yazılım ayarlarını istedikleri zaman manuel olarak düzenleyebilir ve her zaman tam kontrole sahiptir. 


Çok sayıda esnek seçenek 
Farklı kurulum durumlarının gereksinimlerini karşılamak için yeni santrifüj fanların standart ve kısa versiyonları mevcuttur. En güçlü standart tiplerde pervane, aerodinamik verim üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacak şekilde motora bağlanmıştır. Kısa versiyonda motor, pervanenin içine yerleştirmiştir. Bu fanlar daha kompakttır ve standart versiyona kıyasla biraz daha kısa eksenel montaj boyutlarına rağmen benzer, önceki modellere göre çok daha verimlidir.
Her iki RadiPac versiyonu da bir motor pervane kombinasyonu olarak, duvara kolay montaj için kompakt bir destek braketinde kuruluma hazır, tak ve çalıştır çözümü olarak mevcuttur. Palet üzerindeki alanı mümkün olan en iyi şekilde kullanmak için boyutlandırılmıştır, böylece nakliye maliyetlerinden tasarruf edilir ve CO2 ayak izi iyileştirilir. Opsiyonel olarak tamamen kapalı bir FlowGrid hava giriş ızgarası da mevcuttur. Bu, hava performansını ve güç tüketimini değiştirmeden girişte gürültü oluşturan türbülansı azaltan bir tür düzeltici görevi ve aynı zamanda giriş tarafı için bir koruma ızgarası görevi görür. Fanlar bu durumda daha da sessizdir, bu da havalandırma uygulamalarının yanı sıra diğer pek çok uygulamaya da avantaj sunar.


Montaj boyutu sistem yükseltmelerinde avantaj sağlar
Bir havalandırma sistemi yaklaşık 15 yaşında geldiğinde veya sistemden beklentiler arttığında, iki seçeneğiniz vardır. Operatör, tüm havalandırma sistemini yenisiyle değiştirebilir veya havalandırma ünitelerini daha güçlü ve daha verimli fanlarla yükseltebilir. Çoğu durumda, alan eksikliği, tüm havalandırma sisteminin değiştirilmesini mümkün kılmayabilir. Ayrıca bunu yapmak çoğu zaman pahalı olabilir. İşte bu noktada güçlendirmeler devreye giriyor. Yeni fanlara geçiş sadece çok fazla enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mevcut sistemleri daha dayanıklı ve daha sessiz hale getirir. Ayrıca, FanGrid olarak bilinen şey; yerden tasarruf sağlayan bir fan duvarına birkaç küçük fan paralel olarak monte edilmesi, montaj ve bakımı kolaylığı sağlar. Bu konfigürasyon aynı zamanda sistemi arızalara karşı da korur, çünkü bir fanda sorun olması durumunda diğerleri bu kaybı telafi eder. Yeni RadiPac fanları, daha yüksek performanslarına rağmen aynı model boyutu söz konusu olduğunda, geometrik olarak daha küçük olduğundan, uygulamada tasarım değişiklikleri olmadan, sistemde güçlendirme yapılması mümkündür.
Ekim 2021'den itibaren yeni santrifüj fanlar, 20.000 m³/saate kadar hava performansları ve 2.000 Pa'nın üzerinde bir statik basınç artışı ile 310 ila 630 model boyutlarında mevcuttur. Bir sonraki adımda seride FanGrid varyantları da olacak. Bu kübik mahfaza, mevcut kurulum alanından en iyi şekilde yararlanmak için birkaç fanın yan yana veya üst üste yerleştirilmesine izin verir. Bu gelişme ile ebm-papst, enerji verimliliğini, hava performansını ve gürültü oluşumunu önemli ölçüde iyileştirmeye yönelik yeni yaklaşımları olduğunu gösteriyor. 

Psikoakustik – Bir fanın ses düzeyi nasıl olmalıdır? 
Psikoakustik, kişisel ses algısını ölçülebilir gürültü seviyeleriyle ilişkilendirmekle ilgilenir, yani sesleri neden hoş veya hoş olmayan olarak algıladığımızı açıklamayı amaçlar. Bu, test donanımlarındaki ses seviyelerinin fiziksel ölçümlerinin çözemediği bir şeydir. Örneğin, trompet müziği ve bir şantiye kazıcısı yaklaşık olarak aynı ses gücüne sahiptir, ancak psikoakustik olarak tamamen farklı şekillerde algılanır. ebm-papst, sekiz test deneği için çeşitli konfigürasyonlardaki fanlardan gelen gürültünün yaratılabileceği özel bir psikoakustik laboratuvar kurarak bu konuyu ele aldı. Çalışanlar daha sonra, aşağıdaki psikoakustik parametrelere dayalı bilimsel olarak kurulmuş bir veri tabanı oluşturmak için şu başlıkları sorgular: Ses yüksekliği (birim: sone), keskinlik (birim: acum), perde (birim: mel), pürüzlülük (birim: asper) ve dalgalanma gücü ( birim: vacil). Diğer önemli nicelikler; tonalite ve dürtüselliktir. Mikrofonlarla ölçülebilir ve deneklerin yaptığı yorumlarla karşılaştırılabilir. Deneklerin değerlendirmeleri istatistiksel ve psikolojik yöntemlerle analiz edilir. Sonuçlar ürün geliştirme için kullanılır. Nihai amaç, çalışma gürültüsü mümkün olduğunca çok sayıda test deneği tarafından hoş olarak algılanan bir fan geliştirmektir.Slider Altına