Header Reklam
Header Reklam

BSRIA Dünya İklimlendirme Pazarı 2015 Değerlendirme Raporu

25 Ağustos 2016 Dergi: Ağustos-2016
BSRIA Dünya İklimlendirme Pazarı 2015 Değerlendirme Raporu

Hazırlayan: Şaziye Dickson         Pazar Araştırma Uzmanı/BSRIA Worldwide Market Intelligence

BSRIA’nın 2015 yılı küresel iklimlendirme sektörü pazarı araştırmasına göre neredeyse tüm ürün gruplarında hayal kırıklığı yaşandı ve daha önce tahmin edilenden daha yavaş bir tempoda iyileşme bekleniyor. 2014 yılındaki % 7’lik büyümenin ardından 2015’te % 5 daralma yaşandı. Asya Pasifik Bölgesi, bir önceki yılın büyüme kaydetmesindeki ana unsur olmakla beraber 2015 yılında görülen daralmanın da ana unsuru oldu. Büyük kapasiteli paket klima üniteleri pazarının % 61’ini elinde bulunduran Asya Pasifik Bölgesi’nde, 2015 yılında, adet bazında % 5 düşüş yaşandı. Dünyanın en büyük dört pazarı olan Çin, Japonya, Endonezya ve Güney Kore’de de düşüş eğilimi söz konusu idi.

2015 Çin için çalkantılı bir yıl oldu. Ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası son 25 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Borsadaki dalgalanmalar, ithalat ve ihracattaki düşüş, kur baskısı, ödenmesi gereken borçlar konusunda artan kaygılar, düşük hammadde fiyatları, iklimlendirme pazarı üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Paket tip klima pazarı 2014’e göre bir miktar düşüş ile 49.3 milyon ünite seviyesinde kaldı. Mini VRF (20 kW) konutsal uygulamaların getirdiği talepler doğrultusunda büyüme kaydedilen tek pazar oldu.

Vietnam, Avustralya ve Filipinlerden bazı iyi haberler var. Büyüyen GSMH ve hareketli ekonomisi ile Vietnam pazarı, doğrudan yabancı yatırımlar açısından güçlü bir potansiyel olduğuna işaret ediyor.  Split klima pazarındaki gelişme, daha çok hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği sezon ile sezon sonuna kadar kaydedildi. Avustralya’da 2015’te güçlü konut sektöründeki talebin artışı ile split klima pazarı gelişme kaydetti. Filipinler’de paket tip cihaz pazarının güçlü büyümesinde, özel sektördeki yeni yapılar, özellikle yüksek apartmanlar, ticari ofis yapıları, alışveriş merkezleri önemli rol oynuyor.

Kuzey ve Güney Amerika Bölgesi’nde 2015’te bu eğilim neticesinde % 2’lik bir artış görüldü; 27.4 milyon adet hacim sağlandı. Bu pazarın bir önceki yıldaki en büyük  katılımcısı  Brezilya, 2014’teki % 28’lik büyümenin ardından, 2015’te de % 18 gibi büyük bir artış kaydetti. Politik istikrarsızlık ve ekonomideki sıkıntılar, görülen düşüşlerin ana sebepleridir. Bölgenin en büyük pazarı olan ABD’deki gelişme, kıtada görülen olumsuz etkileri en aza indiriyor. Paket tip cihazlar, % 4’lük bir büyüme ile 16.1 milyon adet hacmine ulaştı. Bunun ana sebepleri; artan GSMH, işsizlik oranının düşmesi gibi makroekonomik göstergelerde iyileşmeler, inşaat sektöründeki gelişmelerdir. Paket tip cihazlar Avrupa’da, bir önceki yıldaki –adet bazında- % 16’lık düşüşün aksine % 2 büyüme kaydetti. Bölgedeki ekonomilerin çoğu, iklimlendirme endüstrisinin bütününde yavaş yavaş ekonomik geri kazanımlar göstermeye başladı. Ayrıca pek çok ülkede sıcak geçen yaz mevsimi ve enerji verimliliği, ana faktörler olarak rol oynadı.  2006 yılındaki versiyonun ardından, 1 Ocak 2015’ten itibaren yürürlüğe giren yeni F Gaz yönetmeliği, endüstrinin üzerindeki baskıyı artırdı.

İspanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Yunanistan, İsveç ve Almanya’daki büyüme, tüm bölgedeki büyüme üzerinde etkili oldu. En büyük paket tip klima pazarı olan Rusya’da % 18 gibi önemli düşüş görüldü. Rusya ekonomisindeki sert daralma, develuasyon, % 50’nin üzerinde seyreden ekonomik yaptırımlar, düşük petrol fiyatları, pek çok endüstriyi olduğu gibi iklimlendirme endüstrisini de olumsuz etkiledi.  MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) Bölgesi 11.6 milyon adetlik pazar hacmini 12.5 milyona çıkararak 2015’i büyüme ile kapatan bölgeler arasındaydı. Bölgedeki en büyük klima pazarı olan Hindistan, bu alandaki büyüme eğilimini sürdürdü. Pazar, adet bazında % 4 büyüyerek 4 milyon adetlik bir hacme ulaştı. GSMH’nin artışı, düşük hammadde fiyatları gibi faktörler Hindistan gibi hammadde ithal eden ülkeler için avantaj oldu ve 2014’te seçim öncesi durdurulmuş olan projelere devam edildi. 2015’te en fazla büyüme kaydeden dört pazar; Hindistan, Suudi Arabistan, Nijerya ve Mısır oldu. İran, Bangladeş ve Güney Afrika da bölgenin büyüyen pazarları arasındaydı. Gelişimi gerileyen ülkeler ise BAE, Kuveyt ve Katar oldu. Bu üç ülkede de petrol fiyatlarının düşüşü, bu sonuç üzerinde etkili oldu.

Taşınabilir Cihazlar

2015’te taşınabilir cihazların toplam satış hacmi yaklaşık 2 milyon adetti. Bu hacim bir önceki yıla oranla % 7’lik büyüme gösterdi ve 524 milyon $’lık bir ciroya karşılık geldi. En büyük taşınabilir klima pazarı olan ABD’de % 16’lık büyüme ile 1 milyon adet cihaz satışı gerçekleşti. Bunun ana nedeni, iklim koşullarının yanı sıra sert rekabet koşulları neticesinde yaşanan fiyat düşüşleri oldu. Avrupa’da sıcak geçen yaz mevsimi, portatif cihaz pazarını canlandırdı; İtalya, İspanya ve Fransa’da adet bazında, sırasıyla % 89, % 49 ve % 38 artış görüldü. Bu alanda dünyanın diğer önemli pazarları olan Brezilya ve Çin, adet bazında % 3 ve % 1 gibi daha mütevazı oranlarda da olsa büyümesini sürdürdü. Her ne kadar bu pazarda mevsimsel satış hacmini tahmin etmek çok güç olsa da BSRIA uzmanları, bu pazarın 2014-2020 aralığında adet bazında yıllık ortalama % 3 oranında büyüme kaydedeceğini öngörüyor.

Pencere tipi / duvara monteli cihazlar

Yükseliş eğilimindeki pencere tipi / duvara monteli cihaz pazarı, adet bazında % 2’lik bir büyüme oranına sahip görünüyor. 12 milyon adetlik bu kategorinin toplam cirosu 2.6 milyar USD. Aslında bu büyüme, dünya genelindeki düşüşün aksine 2015’te % 4’lük artış kaydeden ABD ile % 14’lük artış kaydeden Suudi Arabistan’dan kaynaklandı. Zira bu iki pazar, bu kategorinin % 60’ına sahip bulunuyor. ABD’deki büyümenin ana sebepleri sıcak geçen yaz mevsimi ve ardından gelen Pastırma Yazı olurken, Suudi Arabistan’da yeni enerji verimli pencere tipi cihazların splitler karşısında makul fiyatlara sahip oluşu büyümenin dinamosu oldu. Bu pazarın pek çok ülkede düşüş görülmesine rağmen dünya genelinde görece stabil bir seyir izlemesi bekleniyor. ABD’de 2014-2020 periyodu dikkate alındığında stabil seyrin ağır basacağı tahmin ediliyor.

İç ortam-paket cihazlar

İç ortam paket cihazlar, özellikle yer kısıtlılığı nedeniyle sistemin bina içine alınması gereken durumlarda, küçük ticari uygulamalar için tercih edilen kompakt sistemlerdir. Dolayısıyla bu ketagori, görece niş bir pazardır. 2014’te 96.000 cihazdan oluşan dünya pazarı, 2015’te 100.000 adete ulaşmıştır ve cirosal hacmi 426 milyon $ mertebesindedir. Japonya, açık ara ile (toplam pazarın dörtte biri) bu alanda –adet bazında- en büyük pazardır. Bunu takip eden ülkeler ise İtalya, İspanya, Çin ve ABD’dir. BSRIA, bu pazarda uzun vadede, 2014-2020 aralığında % 0.4 daralma olacağı öngörüsündedir.

* Nijerya – Bu pazar hakkında sadece 2014 yılı verileri bulunmaktadır. Henüz 2015 yılı verileri hazırlanmamıştır.

**BSRIA’nın bu yıl Mart ayında yayınlanan, 30 ülke verilerini içeren Dünya İklimlendirme Sektörü Araştırması’ndan BSRIA tarafından özetlenmiştir.Slider Altına