Header Reklam
Header Reklam

BSRIA Anketi, COVID-19 Sonrası Pazar Değişikliklerini ve Eğilimleri Tanımladı

01 Ağustos 2020 Dergi: Ağustos-2020
BSRIA Anketi, COVID-19 Sonrası Pazar Değişikliklerini ve Eğilimleri Tanımladı

Temmuz ayında 68 şirket katılımıyla gerçekleşen BSRIA anketi, pazarın mevcut durumu ve beklentiler konularına ışık tuttu.

Her ne kadar pandeminin zamanlaması ve etkileri ülkelere göre biraz farklılık gösterse de dünyadaki şirketler pandeminin tetiklediği riskler karşısında aynı endişeleri paylaşıyor.

1. COVID-19’un HVAC ürünleri ve bina kontrol sistemlerinin satış performansı üzerindeki etkisi
Katılımcılardan pandeminin, 2020 ve 2021'de HVAC ürünlerinin ve Bina Kontrollerinin satışları üzerindeki etkisini değerlendirmeleri istendi. Katılımcılar, satış etkisinin 2020'de, önceden beklendiği gibi %10'un üzerine çıkmasını düşünmediklerini, 2021 ile birlikte iki yıllık negatif büyüme öngördüklerini neredeyse oybirliğiyle belirtti. Beklentiler; satışların %1 ila %2 arasında azalması yönünde.

Genel görüş, Avrupa'nın 2020'de en çok sıkıntı çekecek bölge olduğu ve bu pazarın 2019 satış seviyelerine kıyasla %10'a yakın düşeceği noktasındaydı. 2021'in de negatif büyüme kaydetmesi bekleniyor. Satışlar bir önceki yıla göre %1 ila %2 oranında daha düşük kalabilir.

Çin, 2020'de %9'un biraz altında bir satış düşüşü bekleniyor ve 2021'de de piyasa performansı hakkında daha kötümser bir görünüm var, satışların bir önceki yıla göre %2'den fazla düşmesi bekleniyor.

Kuzey Amerika'nın satışlarda 2020'de %7,5 oranında düşmesi, 2021'de ise negatif büyümenin ikinci yılında da devam etmesi, satışların %1 oranında düşmesi bekleniyor.

Yanıtlara göre diğer bölgeler yılın ilk yarısında daha az etkilenmiş. Bu yılın trendini yılın ikinci yarısında izleyeceğiz.

Ocak ve Haziran ayları arasında yaşanan COVID-19 dalgası, karantinalar sırasında sadece operasyon ve satış yapamamaktan daha derin bir hasara neden oldu. İmalat, dağıtım ve tüketici tarafında yapılacak düzenlemelerin zaman alması ve satışları art arda iki yıl boyunca olumsuz etkilemesi muhtemeldir.

2. Son birkaç ay içinde görülen salgına bağlı değişiklikler ve eğilimler
Son aylarda gözlenen değişim ve eğilimler hakkında sorular sorulan şirketler, pazarların gelişmeye başlaması konusunda fikir verdi. Yanıtlar, tüm pazarlarda meydana gelen çeşitli değişiklikleri ortaya çıkardı, genel eğilimler şunlar:

  • Filtrasyon ve iç mekan hava kalitesine (IAQ) artan ilgi, 
  • Veri merkezlerine odaklanmada artış
  • Konut ürünlerine artan ilgi
  • E-ticaretin katlanarak büyümesi ve satış modellerinin “tıkla ve koy sepete” yöntemine adaptasyonu
  • Uzaktan aktivitede artış: uzaktan çalışma, uzaktan izleme, uzaktan eğitim gibi…
  • Yeni iletişim yollarını benimsemek için mevcut teknolojileri geliştirme çabaları
  • “Geri çekil ve izle” yaklaşımına karşı müşavirler çok meşgul ama müteahhitler ise  sessiz, tutumlar gözden geçiriliyor
  • İlgi, yeni inşaat piyasası yerine yenilenme pazarına kayıyor
  • Pandemide ikinci dalga olasılığına karşı stok yaratma
  • Bekleyen projeler, gelecek hakkında belirsizlik endişesi…

Sağlık güvenliği önlemleri, havalandırma ve hava kalitesi ile ilgili ürünlere olan talebi artırmaktadır. Yeni inşaat projelerinde yavaşlama, şirketlerin ilgilerini - iklimlerin ve iklim değişikliğine dayalı yenilemelerin - fırsatlar sunduğu mevcut binalara kaydırmasını sağlıyor.

Daha güçlü teknolojilerin benimsenmesi, muhtemelen değer zincirinde daha iyi verimlilik, küresel bir eğilimdir. IoT dünya çapında hızlanıyor.

Salgının devam ediyor oluşuna ve dolayısıyla projelerin ilerlemesindeki gecikmelere bağlı olarak belirsizlik devam ediyor.

3. Sektörün ileriye dönük zorlukları
Ülkelerin pandemi için aldıkları önlemlerin maliyeti, yaklaşmakta olan küresel durgunluğa işaret eden net göstergelerle hesaplanmaktadır.

Ekonomik iyileşme ve geciken tüketici talebi ile ilgili endişeler tüm yanıtların başında gelmektedir. Hükümetler mali desteklerini kademeli olarak geri çekerken, yaklaşmakta olan durgunluk ve artan işsizlik, ticari yatırımı ve tüketici harcamalarını azaltarak toparlanmayı geciktirecektir.

Seyahat kısıtlamaları, müşterilerle bağlantı kurmanın yeni yollarını bulma konusunda nispeten yüksek belirsizlikle karşılaşıldığı için, sorunlar listesinde oldukça yüksektir. Görünen o ki, teknolojiyi benimsemek pek çok sorunu çözebiliyor olsa da, geleneksel ticaret ve işbirliği yöntemlerini değiştirmek, bazı zorluklar doğuruyor.

4. Şirketler zorluklara nasıl tepki veriyor?
Şirketlerin ilk müdahaleleri, hem dahili personel hem de harici ortaklarla yeni çalışma modelleri oluşturmaya odaklandı. Modern iletişim teknolojilerinin benimsenmesinin sağlayabileceği avantajlara ulaşmak için önemli bir çaba sarf edildi. Çevrimiçi pazarlama araçları, sanal eğitim ve gelişmiş bağlantı kurabilme olanakları, yeni işbirliği yollarını desteklemekte ve yeni hizmetlerin geliştirilmesi için fırsatlar sunmaktadır.
Firmalar, distribütörler ve montajcılar ile teknik eğitimler vererek daha yakından ilgilenme çabaları içine girdi.

Bir sonraki BSRIA anketi Eylül ayında yapılacak.Slider Altına